itretisektor | Elektronická knižnica itretisektor.sk
 • Vážna novela zákona o neziskových organizáciách

  Osobná zodpovednosť členov správnej rady a riaditeľov n.o. - prelomenie zodpovednosti právnickej osoby prvýkrát v zákone o neziskových organizáciách - Centrálny portál pre neziskový sektor podáva podnet na RADU vlády pre MVO a Úrad splnomocnenca o okamžité riešenie tejto situácie
 • ***Úprava majetku neziskových organizácií***

  Dňa 15. 1. 2018 nadobudne účinnosť novela zákona č. 4/2018 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z., ktorou sa upraví nakladanie s majetkom neziskových organizácií. Viac v zverejnenej legislatívnej správe.
 • ***Newsletter č. 3***

  V stredu sme zaslali v poradí 3. Newsleter, v ktorom nájdete, mimo iné, aj manuál na prihlasovanie sa do elektronických schránok.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Žiadne udalosti.

Elektronická knižnica itretisektor.sk

Dňa 24.11.2014 sme pre Vás spustili elektronickú knižnicu Centrálneho portálu pre neziskový sektor, ako doplnok k portálu itretisektor.sk.

Pripravili sme pre Vás nový zdroj odborných informácií, ktoré Vám máme záujem prinášať formou elektronickej knižnice ako zdroja podkladov pre Vašu prácu.

http://ekniznica.itretisektor.sk/

Na tomto mieste budete odteraz nachádzať právne analýzy advokátskej kancelárie k vybraným otázkam MVO, odborné vzory či metodiky a iné materiály, ktoré pripravujeme s našim odborným tímom. 

Materiály budú dostupné všetkým za poplatok, pričom registrovaní predplatitelia portálu itretisektor.sk budú mať automatické zvýhodnenie 50% zľavu z ceny produktov po prihlásení sa pod svojim menom a heslom.

Budeme radi, ak u nás nájdete všetko, čo potrebujete. Ak by Vám niečo chýbalo, neváhajte nás kontaktovať, budeme materiály spracúvať aj na požiadanie. 

Momentálne na E-knižnici nájdete:

Právne analýzy:

 • Popis a porovnanie financovania organizácií MVO prostredníctvom doplnkových zdrojov cez dary, reklamu, sponzoring, ako aj budúci model charitatívnej reklamy. Porovnanie výhod a nevýhod má za účel poskytnúť prehľad organizáciám, aby postupovali v praxi optimálnym spôsobom pre organizáciu ako aj donora. 
 • O postupe pri zániku občianskeho združenia - nakoľko Zákon o združovaní neprináša konkrétne postupy a riešenia, rozhodli sme sa spracovať túto tématiku. 

Právne vzory:

 • Vzor vrátane krátkej prezenčnej listiny a dôvodovej správy. Prináša návod ako pripraviť zápisnice z rokovania orgánov, aby mali dôležité obsahové náležitosti a boli tak komplexným dokladom do budúcnosti organizácie. 

Interné predpisy organizácie:

 • Vzor pre všetky právne formy MNO. Po doplnení vyznačených častí tento dokument slúži ako základný dokument organizácie najmä v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. 

Metodiky a postupy:

 • Z dôvodu novej zákonnej úpravy verejných zbierok sme spracovali komplexný manuál k zorganizovaniu verejnej zbierky. Manuál obsahuje komplexný postup a 9 právnych vzorov, ktoré sú vyžadované zákonom v rôznych štádiách procesu realizácie zbierok. V závere manuálu sú popísané aj možné porušenia zákona, ktoré sú sankcionované. 

Časopis EFEKT:

Veríme, že elektronická knižnica prinesie Vašej práci ďalšiu pomoc. 

Viac informácií priamo na www.ekniznica.itretisektor.sk.


< Späť