itretisektor | Legislatívne návrhy 04.02.2013 - 08.02.2013
 • Nárok na 2% a nedodržanie termínu na zverejnenie špecifikácie

  Viac v spracovanej prípadovej štúdii.
 • Účasť žiaka oslobodeného z telesnej výchovy na lyžiarskom výcviku

  Môže sa žiak oslobodený od predmetu telesná výchova zúčastniť lyžiarskeho kurzu? Odpoveď môžete nájsť v spracovanej prípadovej štúdii.
 • Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017

  Posledný deň uplynie 15.12.2016. Nepremeškajte šancu stať sa prijímateľom podielu zaplatenej dane. Viac info v políčku 2% z dane.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2016
  Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 • Po tomto termíne sa už dodatočne nedá zaregistrovať! 
  15.12. - 15.12.2016
  Posledný deň na registráciu do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 •  
  31.12. - 31.12.2016
  Posledný deň na použitie financií z 2%, získaných na účet v roku 2015 (za rok 2014)
 • Notárskou komorou SR. 
  15.01. - 15.01.2017
  Zverejnenie Zoznamu prijímateľov 2% pre rok 2017
 • Finančným riaditeľstvom SR 
  31.01. - 31.01.2017
  Zverejnenie ročného prehľadu prijímateľov 2% za rok 2016
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €

Legislatívne návrhy 04.02.2013 - 08.02.2013

08.02.2013:

 • V legislatívnom procese nenastala zmena v legislatívnych návrhoch, ktoré sa týkajú neziskového sektora.  

 

07.02.2013:

 • V legislatívnom procese nenastala zmena v legislatívnych návrhoch, ktoré sa týkajú neziskového sektora. 

06.02.2013:

 • Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (Rokovanie NR SR – prvé čítanie) 
 • Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (Rokovanie NR SR – prvé čítanie) Navrhuje sa rozšíriť povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby v súvislosti so zriadením a prevádzkovaním chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.

05.02.2013:

 • Návrh Stratégie rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike do roku 2018 (Medzirezortné pripomienkové konanie) Jeho zámerom je nastaviť ľudské, finančné a materiálne zdroje, odborné procesy a technológie tak, aby sa podarilo zmierniť a v niektorých prípadoch až zvrátiť súčasné negatívne tendencie v oblasti výkonu základných odborných činností v múzeách a galériách a postupne tieto procesy dostať do rozvojovej fázy. 

04.02.2013:

 • Návrh Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie a návrh na vymenovanie členov Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie (Medzirezortné pripomienkové konanie ukončené) Rada je stálym poradným orgánom vlády pre oblasť vedy a techniky a oblasť inovácií vrátane inovácií v oblasti spracovania dreva, biotechnológií, potravinárstva, stavebných výrobkov a inovácií v zdravotníctve a pôdohospodárstve (ďalej len „inovácie“). Činnosťou rady nie je dotknutá pôsobnosť a zodpovednosť ministerstiev ani ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky pri plnení úloh z oblasti vedy a techniky a oblasti inovácií. Rada bude vykonávať celoročnú činnosť priebežne. 


< Späť