itretisektor | Sociálna dimenzia EÚ: Skutočný pokrok alebo len prázdne sľuby?
 • Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017

  Posledný deň uplynie 15.12.2016. Nepremeškajte šancu stať sa prijímateľom podielu zaplatenej dane. Viac info v políčku 2% z dane.
 • Povinnosť zriadeného prístupu riaditeľa do elektronickej schránky

  Viac v spracovanej prípadovej štúdii.
 • Ochrana osobných údajov

  O nevyhnutných opatreniach v rámci organizovania konferencie sa dočítate v prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2016
  Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 • Po tomto termíne sa už dodatočne nedá zaregistrovať! 
  15.12. - 15.12.2016
  Posledný deň na registráciu do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 •  
  31.12. - 31.12.2016
  Posledný deň na použitie financií z 2%, získaných na účet v roku 2015 (za rok 2014)
 • Notárskou komorou SR. 
  15.01. - 15.01.2017
  Zverejnenie Zoznamu prijímateľov 2% pre rok 2017
 • Finančným riaditeľstvom SR 
  31.01. - 31.01.2017
  Zverejnenie ročného prehľadu prijímateľov 2% za rok 2016
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €

Sociálna dimenzia EÚ: Skutočný pokrok alebo len prázdne sľuby?

Európska komisia pomaly obracia svoju pozornosť na sociálne aspekty hospodárskej a menovej politiky. Rétorika EÚ týkajúca sa podpory tvorby pracovných miest a rastu sa len málo dotkla skutočných sociálnych aspektov, tvrdí Heather Royová zo Sociálnej platformy.

Z konferencie Európskej komisie „Sociálni podnikatelia: Vyjadrite svoj názor!“ bolo jasne cítiť, že sa blížia európske voľby. Došlo k významnému posunu v rétorike smerom k významu skutočného sociálneho trhového hospodárstva a potrebe vyváženia vnútorného trhu EÚ a hospodárskej politiky silnejším sociálnym rozmerom. Kľúčovým v tomto procese je práve sociálne podnikanie.

Ide o významný rozdiel v porovnaní s tým, čo sme počúvali počas niekoľkých minulých rokov, že hlavným cieľom je fiškálna konsolidácia a o význame obnovy rastu a zamestnanosti po kríze, avšak s výrazným nedostatkom akéhokoľvek skutočného sociálneho aspektu.

Zvýšená pozornosť venovaná skutočnému sociálnemu rozmeru EÚ, ako aj sociálnemu podnikaniu a sociálnym inováciám, je, samozrejme, veľmi vítaná. Avšak skôr, ako sa všetci rozbehneme k sociálnemu podnikaniu, musíme si uvedomiť niekoľko vecí. V prvom rade treba jasne rozlišovať medzi sociálnym podnikom a firmou, ktorá realizuje aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Ak chce byť organizácia považovaná za sociálny podnik, musí splniť tri kľúčové kritériá Európskej komisie – mať sociálne ciele, primárne investovať zisk do aktivít podniku a mať demokratické alebo participatívne riadenie.

Po druhé netreba prepadnúť mylnému dojmu, že sociálne podniky sú vždy inovatívne a prinášajú sociálne inovácie alebo že sociálne inovácie musia pochádzať od nových hráčov. Ani jedno tvrdenie nie je pravdivé. Nikto nespochybňuje vnútornú kapacitu sociálnych podnikov prispôsobiť sa a predvídať sociálne a spoločenské potreby. To však neznamená, že automaticky tvoria sociálne inovácie. A hoci sociálne podniky môžu byť inovatívne, musí tomu byť vždy tak? To, že je niekto novým hráčom nemusí nevyhnutne znamenať, že tvorí sociálne inovácie.

Ak to EÚ naozaj myslí vážne s implementáciou sociálneho trhového hospodárstva, potom naši lídri musia začať s implementáciou nasledovných krokov:

 1. Zaistiť transparentnosť a silnejšiu demokratickú kontrolu nad krokmi Európskej únie. Politiky, ktoré sú proti všeobecnému záujmu, by sa mali dať zablokovať v Európskom parlamente a európski občania by mali mať možnosť, aby sa im európske inštitúcie a politici priamo zodpovedali.
 2. Znížiť chudobu a garantovať univerzálnu sociálnu ochranu.
 3. Investovať do európskeho plánu, ktorý sa zameriava na udržateľné pracovné miesta, čo tvoria skôr sociálnu hodnotu ako finančné zisky.
 4. Skončiť s úspornými opatreniami a nastoliť daňovú spravodlivosť.
 5. Podporiť sociálnu ekonomiku, sociálne podniky a sociálne inovácie cez obnovený akčný plán EÚ.

S týmto novým diskurzom na úrovni EÚ pred európskymi voľbami možno máme teraz konečne príležitosť na reštart úniovej agendy tak, aby slúžila svojim občanom. Otázkou však ostáva (tak ako vždy vo volebnom období) – či si novozvolení Europoslanci a nová Komisia budú na to pamätať aj po voľbách.


Zdroj: EurActiv.com, 17.02.2014


< Späť