itretisektor | TS: Aplikácia „Asignácia 2014“ pomôže mimovládkam pri získavaní 2% z daní
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: Aplikácia „Asignácia 2014“ pomôže mimovládkam pri získavaní 2% z daní

Opäť nastupuje čas daňových priznaní a s ním aj snaha mimovládnych neziskových organizácií (MNO) získať financie z asignácie 2%. Centrum pre filantropiu, n. o. pre zvýšenie počtu ľudí, ktorí sa rozhodnú venovať 2% z dane neziskovkám, prináša zaujímavú on-line daňovú aplikáciu „Asignácia 2014“. Online aplikácia umožňuje priamo na webových spránkach MNO fyzickej osobe bezplatne, jednoducho a efektívne vypísať tlačivo daňového priznania a zároveň tejto organizácií poukázať 2% resp. 3% z dane.

Daňová aplikácia „Asignácia 2014“ je dostupná mimovládnym neziskovým organizáciám, ktoré sú registrované v zozname prijímateľov 2% na rok 2014.

Ak mimovládna nezisková organizácia použije aplikáciu na svojej vlastnej web stránke (cez iframe) alebo na ňu smeruje užívateľa (URL linkom), vyplnia sa automaticky do časti daňového priznania k asignácií percenta z dane údaje tejto organizácie. Užívateľ si tak po dokončení daňového priznania vytlačí formulár daňového priznania už s automaticky prednastavenými asignačnými údajmi organizácie.

Užívateľmi aplikácie sú fyzické osoby - zamestnanci, ktorí si daňové priznanie podávajú sami alebo živnostníci. Obsluha aplikácie je jednoduchá. Nie je potrebná inštalácia ani registrácia osobných údajov. Pri spracovaní daňového priznania daňovník postupne odpovedá na jednoduché otázky a aplikácia na základe odpovedí vyplní daňové priznanie a vygeneruje tlačiteľné PDF.

Očakávaný prínos aplikácie pre neziskové organizácie je vo zvýšení príjmu z príspevkov 2% (resp. 3%) od fyzických osôb a v prípade súhlasu daňovníka aj v získaní e-mailového kontaktu na potenciálneho budúceho podporovateľa, darcu či dobrovoľníka.

Výška poplatku za poskytnutie aplikácie s prednastavenými údajmi organizácie je 30 € pričom je potrebné do 10.2.2014 vyplniť záväznú objednávku TU.

Najneskôr do 17. 2. 2014 obdrží organizácia URL link na aplikáciu so svojimi prednastavenými údajmi.

Projekt realizuje Centrum pre filantropiu, n.o. v spolupráci s českou firmou NeoTax, ktorá už niekoľko rokov spolupracuje na podobnej aplikácii s Český fórem dárců.

Pre viac informácií, prosím, kontaktujte:
Igor Polakovič - projektový manažér, mobil: 0905 324 987, e-mail: polakovic@changenet.sk
Centrum pre filantropiu, n.o., Kozia 11, 811 03 Bratislava www.cpf.sk


Centrum pre filantropiu, n.o.www.cpf.sk
Poslaním Centra pre filantropiu je rozvoj darcovstva a občianskej spoločnosti.
Našou víziou je aktívne prispievať k rozvoju a kultivácii darcovstva na Slovensku. Svojimi aktivitami chceme dosiahnuť, aby sa darcovstvo stalo bežnou súčasťou života občanov aj firiem.

NeoTax s.r.o. – tvorca aplikácie
Spoločnosť NeoTax, s.r.o. je nástupnickou spoločnosťou firmy ETS - European Tax Services, pôsobiacej na našom i zahraničnom trhu od roku 2000. Medzi hlavné aktivity firmy patrí poskytovanie užívateľsky jednoduchých, ale pritom komplexných daňových služieb.


< Späť