itretisektor | TS: Centrum pre filantropiu udelilo ceny za najlepšiu študentskú prácu na tému filantropia
 • Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017

  Posledný deň uplynie 15.12.2016. Nepremeškajte šancu stať sa prijímateľom podielu zaplatenej dane. Viac info v políčku 2% z dane.
 • Ochrana osobných údajov

  O nevyhnutných opatreniach v rámci organizovania konferencie sa dočítate v prípadovej štúdii.
 • Povinnosť zriadeného prístupu riaditeľa do elektronickej schránky

  Viac v spracovanej prípadovej štúdii.
 • Zmeny v školskej legislatíve - schválené NRSR v prvom čítaní

  Stredné odborné školy pozor. V rámci prvého čítania bola schválená novela zákona o pedagogických zamestnancov a školského zákona. Zmeny sa týkajú SOŠ. Viac v spracovanej legislatívnej správe.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2016
  Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 • Po tomto termíne sa už dodatočne nedá zaregistrovať! 
  15.12. - 15.12.2016
  Posledný deň na registráciu do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 •  
  31.12. - 31.12.2016
  Posledný deň na použitie financií z 2%, získaných na účet v roku 2015 (za rok 2014)
 • Notárskou komorou SR. 
  15.01. - 15.01.2017
  Zverejnenie Zoznamu prijímateľov 2% pre rok 2017
 • Finančným riaditeľstvom SR 
  31.01. - 31.01.2017
  Zverejnenie ročného prehľadu prijímateľov 2% za rok 2016
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €

TS: Centrum pre filantropiu udelilo ceny za najlepšiu študentskú prácu na tému filantropia

4. ročník Súťaže o najlepšiu diplomovú, bakalársku alebo ročníkovú prácu na tému filantropia má svojich víťazov. Novinkou tohto ročníka bolo sprístupnenie súťaže aj českým študentom. Partnerom pre Českú republiku bola Nadace Via.

Cieľom súťaže je oživiť pojem filantropia medzi mladými ľuďmi a viesť ich k zamysleniu sa nad darcovstvom ako takým, jeho významom a dopadoch na život jednotlivcov aj spoločnosti.

Za štyri roky súťaže sa pomerne jasne vykryštalizovali okruhy tém, ktorým sa študentky a študenti vo svojich prácach venujú. Je to predovšetkým oblasť firemnej filantropie a spoločenskej zodpovednosti podnikov a oblasť dobrovoľníctva, či už z pohľadu psychológie, manažmentu, alebo iných odborov.

Komisia v tomto ročníku hodnotila osem prác. „Pri hodnotení predložených prác berieme do úvahy ich odbornú kvalitu, použitú literatúru, spracovanie dát, kritický prístup a vlastný vklad autora/autorky, no a predovšetkým celkový prínos práce k téme darcovstva a dobrovoľníctva,“ vysvetľuje Milica Danková z Centra pre filantropiu.

Študentské práce posudzovala odborná komisia v zložení: Alžbeta Mračková, C.A.R.D.O., Saskia Repčíková, Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska, Pavol Pánik, Katedra občianskej a etickej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, Antonie Doležalová, Katedra inštitucionálnej ekonómie Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Andrea Gajdošová, oddelenie internej komunikácie a CSR ČSOB.

I keď sa komisia rozhodla prvé miesto v súťaži neudeliť, boli udelené dve druhé a jedno tretie miesto. Víťazky súťaže získajú štipendium na vybrané vzdelávacie aktivity v hodnote 333 a 166 euro. Všetci študenti, ktorí sa do súťaže zapojili majú možnosť publikovať najzaujímavejšie kapitoly v zborníku, ktorý vydáva Centrum pre filantropiu a je možné stiahnuť si ho z web stránky.

Ceny boli odovzdané na spoločenskom stretnutí Cpf a priateľov „Inšpirujme sa navzájom“, ktoré sa konalo v design factory v Bratislave.

Viac informácií na: www.cpf.sk.

Ocenené práce

2. miesto

Veronika Mokrejšová, Vysoká škola ekonomická v Prahe, Fakulta medzinárodných vzťahov, za diplomovú prácu s názvom: CSR v praxi českých firem – komparace sdělení českých a zahraničních firem

2. miesto

Diana Dombrovská, Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Inštitút psychológie, za diplomovú prácu s názvom: Členstvo v dobrovoľníckej organizácii a zmena osobnej a sociálnej identity mladých ľudí

3. miesto

Mária Grebečiová, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra andragogiky, za bakalársku prácu s názvom: Účasť dobrovoľníkov na práci so znevýhodnenými skupinami

Centrum pre filantropiu je nezisková organizácia, ktorá aktívne prispieva ku kultivácii filantropického prostredia na Slovensku, a snaží sa zlepšovať celkové povedomie a postoj ľudí k darcovstvu. Svojimi aktivitami chceme dosiahnuť, aby darcovstvo bolo bežnou súčasťou života občanov ako aj podnikateľských subjektov. Veríme, že pre spoločnosť je dobré a prirodzené pomáhať si, podporovať sa a obdarovávať sa. Mnohí potrebujú na takéto konanie vhodnú inšpiráciu.

Kontakt: Milica Danková, dankova@changenet.sk, 02/54644682
< Späť