itretisektor | TS: Čo hľadajú zamestnávatelia?
 • Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017

  Posledný deň uplynie 15.12.2016. Nepremeškajte šancu stať sa prijímateľom podielu zaplatenej dane. Viac info v políčku 2% z dane.
 • Ochrana osobných údajov

  O nevyhnutných opatreniach v rámci organizovania konferencie sa dočítate v prípadovej štúdii.
 • Zmeny v školskej legislatíve - schválené NRSR v prvom čítaní

  Stredné odborné školy pozor. V rámci prvého čítania bola schválená novela zákona o pedagogických zamestnancov a školského zákona. Zmeny sa týkajú SOŠ. Viac v spracovanej legislatívnej správe.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2016
  Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 • Po tomto termíne sa už dodatočne nedá zaregistrovať! 
  15.12. - 15.12.2016
  Posledný deň na registráciu do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 •  
  31.12. - 31.12.2016
  Posledný deň na použitie financií z 2%, získaných na účet v roku 2015 (za rok 2014)
 • Notárskou komorou SR. 
  15.01. - 15.01.2017
  Zverejnenie Zoznamu prijímateľov 2% pre rok 2017
 • Finančným riaditeľstvom SR 
  31.01. - 31.01.2017
  Zverejnenie ročného prehľadu prijímateľov 2% za rok 2016
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €

TS: Čo hľadajú zamestnávatelia?

Medzi najdôležitejšie kompetencie, ktoré zamestnávateľov pri prijímaní do zamestnania berú do úvahy, patrí najmä zmysel pre zodpovednosť, schopnosť riešiť problémy, adaptabilita, flexibilita zamestnanca a komunikačné schopnosti. Potvrdil to prieskum projektu VOLWEM (Dobrovoľníctvo – cesta k zamestnaniu), ktorý realizovala Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií s Univerzitou Mateja Bela na vzorke 165 personalistov a zamestnávateľov z rôznych sektorov. Prieskum sa zameral najmä na faktory výberu zamestnancov, zisťoval, ktoré zručnosti a kompetencie zamestnávatelia u uchádzačov hľadajú a do akej miery berú do úvahy dobrovoľnícku skúsenosť uchádzačov o zamestnanie.

Čo personalistom u uchádzačov o zamestnanie najviac chýba, je zodpovednosť, schopnosť aktívne počúvať a riešiť problémy, ale aj schopnosť sebariadenia, uvedomovanie si vlastných silných a slabých stránok, či uvedomovanie si vlastných emócií. „Napriek tomu sú pri výbere budúcich zamestnancov pre zamestnávateľov okrem sociálnych a komunikačných kompetencií najdôležitejšie vedomosti a zručnosti preukázané pri pracovnom pohovore a formálne vzdelanie,“ tvrdí Alžbeta Brozmanová Gregorová, realizátorka výskumu, Univerzita Matej Bela.

Dobrovoľnícke aktivity nie sú zamestnávateľmi vnímané ako faktor dôležitý pri výbere nových zamestnancov – v hodnotení dosiahli len 4%. Pozitívne vnímajú dobrovoľnícku skúsenosť najmä tie spoločnosti, ktoré svojich zamestnancov zapájajú do firemných dobrovoľníckych aktivít. Až 79 % respondentov sa zriedka alebo takmer nikdy nestretáva s prezentáciou dobrovoľníckych skúseností v životopisoch alebo na pracovných pohovoroch. „V zahraničí, ale aj u nás existuje mnoho pozitívnych príkladov ľudí, ktorí vďaka zapojeniu sa do dobrovoľníctva získali mnohé kompetencie a vedomosti. V projekte VOLWEM preto spolu s partnermi z Veľkej Británie a Českej republiky pracujeme s dobrovoľníkmi, úradmi práce, zamestnávateľmi a dobrovoľníckymi organizáciami na Slovensku na tom, aby každý z nich objavil, pomenoval a bral do aj zručnosti získané dobrovoľníckou činnosťou“, hovorí Alžbeta Mračková, prezidentka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií. Projekt vrcholí v tomto roku a jeho výsledky budú k dispozícii v septembri 2014.

Podrobnejšie informácie z prieskumu spolu s grafickými znázorneniami nájdete v prílohe.

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií vznikla v roku 2011. Reprezentuje hlas dobrovoľníckych centier a organizácií pracujúcich s dobrovoľníkmi na Slovensku. Jej poslaním je podporovať vytváranie priaznivého prostredia pre rozvoj dobrovoľníctva. Presadzuje vznik dobrovoľníckych centier a finančnú podporu dobrovoľníctva, ovplyvňuje legislatívu dobrovoľníctva, podporuje vznik a rozvoj pracovnej pozície koordinátorov dobrovoľníkov a presadzuje dobrovoľníctvo ako nástroj vzdelávania, profesionálneho rastu a prípravy pre pracovný trh.

Projekt VOLWEM je financovaný s podporou Európskej komisie, Programom celoživotného vzdelávania. Prieskum medzi zamestnávateľmi sme mohli uskutočniť vďaka partnerstvu s Kariéra.sk a spolupráci s HR Club.


www.dobrovolnickecentra.sk, 26.02.2014


< Späť