itretisektor | TS: Dobrá krajina prijíma nové projekty
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: Dobrá krajina prijíma nové projekty

Dobrá krajina prijíma nové projekty, ktoré majú zmeniť tvár Slovenska

Nadácia Pontis prijíma do programu Dobrá krajina nové projekty, ktoré sa budú uchádzať o finančnú podporu od individuálnych darcov. Mimovládne organizácie, mestské a obecné zastupiteľstvá, chránené dielne, domovy sociálnych služieb, materské a rodinné centrá, centrá voľného času, neformálne zoskupenia a občianske iniciatívy môžu predložiť svoje projekty na zaradenie do programu do 20. decembra 2010 prostredníctvom www.Darca.sk. Projekty musia spadať do jednej z piatich kategórií meniacej tvár Slovenska na zelenú, solidárnu, kultúrnu, aktívnu a vzdelanú krajinu.

„Dobrá krajina existuje už viac ako rok. Je to darcovská sociálna sieť, v ktorej si ľudia navzájom pomáhajú a podporujú prospešné myšlienky. Za 12 mesiacov venovali zaregistrovaní darcovia na dobročinné účely viac ako 75 000 €,“ uviedla o programe Monika Smolová, programová koordinátorka Nadácie Pontis.

„Dobrú krajinu v druhom roku fungovania doplníme o zhruba polovicu nových projektov. Viacerým prijímateľom sa už totiž podarilo od darcov získať požadovanú cieľovú sumu. Niektoré projekty s minimálnym darcovským potenciálom zo systému vypadnú. V Dobrej krajine zámerne pracujeme len s obmedzeným množstvom prijímateľov - približne 50 projektov. Darcom tým sprehľadňujeme výber a dávame im záruku, že tu nájdu naozaj len dôveryhodné a najlepšie riešenia,“ dodala Monika Smolová.

V rámci novej výzvy majú oprávnení žiadatelia možnosť navrhnúť projekty, ktoré sa budú uchádzať o finančnú podporu individuálnych darcov v piatich kategóriách. V oblasti zelená krajina môže ísť o projekty environmentálnej ochrany alebo skrášľovania prostredia. Oblasť solidárna krajina prijíma projekty orientované na riešenie sociálnych a zdravotných problémov, na menšiny, seniorov, znevýhodnené osoby i solidaritu voči rozvojovému svetu. Pre oblasť kultúrna krajina je vhodné navrhnúť projekty rozvíjajúce a chrániace kultúrne dedičstvo, aktivity v oblasti umenia a rozvíjania umeleckých talentov. Štvrtou oblasťou je vzdelaná krajina, kde sa o podporu môžu uchádzať projekty vzdelávania a výchovy, modernizácie, využívania nových technológií, IT projektov, rozvoja vedy. Piatou oblasťou je aktívna krajina, do ktorej budú zaradené projekty zamerané na budovanie aktívnej občianskej spoločnosti, miestnych iniciatív a zlepšení, nezávislých think-tankov, rozvoja inovatívnych myšlienok, ale aj podporu športu, klubov či zdravého životného štýlu.

Minimálna výška požadovanej sumy nie je definovaná, maximálna výška by nemala prekročiť 10 000 eur. Z hľadiska realizovateľnosti i motivácie darcov odporúčame cieľovú požadovanú sumu stanoviť opatrne a zbytočne ju neprehnať. Jej neskoršie navýšenie je možné. Pre každý projekt sa vyžaduje spolufinancovanie vo výške min. 10 %.

Žiadosť o grant je možné podať do 20. decembra 2010, len elektronicky na adrese www.Darca.sk. Pri registrácii je potrebné zvoliť Darca: Program Dobrá krajina a Program: Dobrá krajina 2010.

O Dobrej krajine

Program Dobrá krajina s rovnomenným portálom spustila Nadácia Pontis 17. novembra 2009 pri príležitosti 20. výročia Nežnej revolúcie. Ide o program individuálneho darcovstva, ktorý zjednodušuje proces darovania a kde každý môže podporiť projekt, ktorý mu je najbližší. Darca prostredníctvom svojho konta v Dobrej krajine presne vidí, ako je jeho pomoc využitá. Vybranej organizácii môže niečo odkázať alebo sa jej spýtať na to, čo ho zaujíma. Zároveň vidí, kto okrem neho projekty podporil a môže projekt jednoduchým e-mailom odporučiť ďalším priateľom.

Darca môže prispieť mnohými formami – cez on-line platby, jednorazovým alebo trvalým prevodom z bankového účtu, darcovskou SMS, platobnou kartou, prípadne v hotovosti. Zo sumy, ktorou darca podporí vybraný projekt, môže, ale nemusí darovať 5 % aj na chod a administráciu programu.

K 1. decembru 2010 sa na portáli Dobrá krajina zaregistrovalo 2 216 občanov. Z toho 1 688 osôb darovalo finančné prostriedky minimálne na jeden z 54 projektov. Celkovo ľudia prostredníctvom portálu Dobrá krajina darovali viac ako 75 000 €. Aktuálny prehľad nájdete na www.DobraKrajina.sk.

Partneri projektu

Hlavní finanční partneri sú Západoslovenská energetika a Monogram Technologies. Finanční partneri sú Hewlett-Packard Slovakia a Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel. Program je realizovaný v spolupráci s Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, Orange Slovensko a skupinou Slovak Telekom. Program organizuje Nadácia Pontis.

Viac informácií poskytne:

Monika Smolová, programová koordinátorka Nadácie Pontis, e-mail: monika.smolova@nadaciapontis.sk, tel.: 02/5710 8124.< Späť