itretisektor | TS: Hodina deťom bude pomáhať už 15. krát
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: Hodina deťom bude pomáhať už 15. krát

„Veľké sny potrebujú malú pomoc“ bolo mottom 15. ročníka Hodiny deťom, ktorý sa skončil 31. marca 2014. V období od 1. apríla 2013 do 31. marca 2014 prispeli do tejto celoročnej verejnej zbierky pre deti na Slovensku individuálni aj firemní darcovia, pričom celkový výnos dosiahol sumu 191 957,86€.

Čistý výnos bude použitý na podporu jedinečných a užitočných projektov pre deti zdravé i choré, talentované, sociálne slabé či hendikepované zo všetkých regiónov Slovenska. Zbierku organizuje Nadácia pre deti Slovenska, ktorá pôsobí v tejto oblasti už viac ako 18 rokov.

Ako uviedla správkyňa Nadácie pre deti Slovenska Dana Rušinová, za 15 rokov existencie zbierky sme podporili viac ako 1570 jedinečných a užitočných projektov a sme radi, že ich počet po tomto ročníku vzrastie. Výnos zbierky rozdelíme prostredníctvom Grantového programu Hodina deťom, v rámci ktorého podporujeme organizácie systematicky a dlhodobo pracujúce s deťmi. „Konkrétne projekty majú za cieľ skvalitniť život deťom a mladým ľuďom v programových oblastiach – dieťa a jeho radosti; dieťa a jeho starosti; dieťa a jeho škola; dieťa a jeho komunita,“ doplnila.

Zvýšený nárast žiadostí do Grantového programu Hodiny deťom

Nadácia pre deti Slovenska zaznamenala viac ako 40% nárast prijatých žiadostí v Grantovom programe 15. ročníka Hodina deťom. V období, v ktorom bolo možné žiadať o podporu, od 30. januára do 10. marca 2014, prišlo 209 žiadostí zo všetkých regiónov Slovenska do všetkých štyroch programových oblastí v celkovej výške 1 227 284,01€. Priemerná požadovaná suma na jeden projekt je 5872,17€.

Podávanie projektov bolo možné iba s pomocou online aplikácie http://nds.nds.sk/nds/. V tejto aplikácii sa rovnako sústreďujú všetky informácie o realizovaných projektoch. Verejnosť sa tak v reálnom čase dozvie o jednotlivých projektoch a ich priebehu.

Podporené projekty

Počet podporených projektov z 15.ročníka zbierky Hodiny deťom, ako aj výška ich podpory bude oznámená 1. júna 2014.

Rekapitulácia najväčších aktivít 15. ročníka Hodiny deťom

Kampaň Hodiny deťom

Kampaň Hodiny deťom „Veľké sny potrebujú malú pomoc“ sa stala kampaňou mesiaca november 2013.

V 15. ročníku Hodiny deťom sme priniesli zmenu v komunikačnom koncepte - po známych tvárach umelcov, ktorých podporu si veľmi vážime a s vďakou využívame v rámci našich jednotlivých eventov, sa v našej komunikačnej kampani tentoraz stali „hlavnými hviezdami“ samotné deti – sympatickí chlapci a dievčatko, ktorí reprezentujú tisíce detí a mladých ľudí, ktorým Hodina deťom dosiaľ pomohla a chce pomáhať i naďalej prežiť detstvo v harmonickom a inšpirujúcom prostredí, v blízkosti milujúcich a podporujúcich dospelých a najmä so šancou rozvíjať svoj potenciál a v budúcnosti úspešne kráčať za svojimi snami.

Charity Golf CUP 2013

V sobotu, 3. augusta 2013, sa na golfovom ihrisku Black Stork Resort vo Veľkej Lomnici konal šiesty ročník charitatívneho golfového turnaja pod záštitou maskota HUGA, Petra Bondru a hráčov NHL. Výťažok golfového turnaja i následne konanej dražby priniesol do Hodiny deťom sumu 8 295 EUR.

Benefičná aukcia Hodiny deťom

Už tradičným eventom,pre pozvaných dražiteľoch z radov podnikateľských subjektov či známych osobností bola benefičná aukcia umenia; konala sa koncom mesiaca november pod záštitou Stredoeurópskeho domu fotografie a za podpory aukčnej spoločnosti SOGA. Výťažok z predaných diel vo výške 17 205,00 € putoval priamo do zbierky Hodina deťom; ide o takmer 25% vyšší výnos v porovnaní s minulým rokom.

Zbierka v uliciach

Od 13. do 15. novembra zaplnilo ulice 72 miest a obcí Slovenska takmer 1900 dobrovoľníkov s pokladničkami. Každá z nich bola opatrená identifikačnými prvkami, ale i jedinečnou hologramovou nálepkou s cieľom čo najviac ochrániť dobré meno zbierky. Najväčším mestom, v ktorom sa zbierka konala bola Bratislava, „najkratšou“ obcou bol Lok, najvýchodnejšie zapojenou obcou Podhoroď, najjužnejším mestom bolo Komárno, najsevernejším mestom Čadca a tou najzápadnejšou Lozorno.

Počas zbierky v uliciach dobrovoľníci vyzbierali 18 028,73 €.

TV šou

Dych vyrážajúce stávky i známi umelci v netradičných vystúpeniach za podpory talentovaných detí podporených z fondu Hodina deťom... je len malá časť toho, čo mohli vidieť diváci v nedeľu 8. decembra o 20:20h na Jednotke RTVS. Priamo počas šou mohli ľudia volať do štúdia a porozprávať sa so známymi osobnosťami. Večerom sprevádzali moderátori Martin Nikodým, Petra Bernasovská, Iveta Malachovská i Andrej Bičan. V umeleckých a zábavných číslach či napínavých stávkach mohli diváci vidieť deti z podporených projektov Hodiny deťom spolu so známymi osobnosťami - napríklad Mirku Partlovú, Filipa Jančíka, Filipa Tůmu, Celeste Buckingham, Kochanski band a mnohých ďalších.

TV šou má tradične veľkú priazeň verejnosti, ktorá sa premietla aj do výrazného navýšenia výnosu Hodiny deťom o takmer 100 000 eur.

Benefičný ples

Spolu 3 045 eur sa vyzbieralo v rámci tretieho ročníka Benefičného plesu Hodina deťom, ktorý v sobotu 22. februára organizovala v Trenčianskych Tepliciach Nadácia pre deti Slovenska.

Zvyšnú vyzbieranú sumu vo výške 45 384,13 EUR tvorili dary fyzických a právnických osôb, príspevky prostredníctvom SMS na číslo 800, či výnos z predaja predmetov. Presné zloženie výnosu 15. ročníka zbierky Hodina deťom bude uverejnené na stránke www.hodinadetom.sk.

Nadácia pre deti Slovenska ďakuje všetkým priaznivcom, podporovateľom, dobrovoľníkom, každému, kto sa akokoľvek do Hodiny deťom zapojil či podporil ju. DAKUJEME!

I keď výnos zbierky neprekročil hranicu 200 000 EUR, sme verejnosti a každému prispievateľovi vďační za každý príspevok, ktorý nám umožní podporovať užitočné a potrebné projekty pre deti a mladých ľudí, zo všetkých oblastí Slovenska. Nižší výnos oproti minulému roku vnímame najmä pre veľký počet verejných zbierok, ale i pre nie ľahkú finančnú situáciu na Slovensku. Pre Nadáciu pre deti Slovenska je však výzvou ešte viac presvedčiť verejnosť, že každá pomoc má veľký význam.

Ďakujeme za Vašu dôveru i naďalej!


www.nds.sk, 02.04.2014


< Späť