itretisektor | TS: Karpatská nadácia udelila výnimočné štipendium
 • ***Povinná aktivácia elektronických schránok***

  Povinná aktivácia elektronických schránok právnických osôb nezapísaných do obchodného registra sa posúva na 1. 2. 2019.
 • ***Zverejnený zoznam prijímateľov 2 %***

  Notárska komora Slovenskej republiky dňa 15. 1. 2018 odovzdala zoznam prijímateľov Finančnej správe Slovenskej republiky a zároveň ho publikovala aj na svojej internetovej stránke.
 • ***Zodpovednosť školy pri zranení žiaka ***

  Pripravili sme odborný článok, ktorý obsahuje prehľad povinností školy alebo školského zariadenia, pokiaľ dôjde k úrazu žiaka.
 • ***Určenie práce nadčas***

  V zverejnenej prípadovej štúdii sme sa venovali výpočtu práce nadčas učiteľa umeleckej školy.
 • *** Aktualizované vzory tlačív ***

  Prinášame aktualizované vzory tlačív potrebné na poukázanie 2 % z dane v roku 2018.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Žiadne udalosti.

TS: Karpatská nadácia udelila výnimočné štipendium

Karpatská nadácia udelila študentovi Technickej univerzity v Košiciach ročné štipendium vo výške 1.350 eur. Tieto peniaze darovali formou zbierky zamestnanci T-Systems Slovakia s. r. o.

Karpatská nadácia udelila Matúšovi Novákovi, študentovi Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach, štipendium vo výške 1.350 eur na akademický rok 2010/2011 v rámci druhého kola Programu štipendií T-Systems Slovakia.

„Programy štipendií sú najadresnejšou pomocou pre mladých ľudí z regiónu. Sme radi, že mnohým môžeme takto podať pomocnú ruku.“, povedala Laura Dittel, riaditeľka nadácie. „Vzdelávanie a udržanie mladých ambicióznych ľudí v regióne považujeme za kľúčové.“

Program štipendií je určený študentom vysokých škôl, ktorí študujú informačné technológie a príbuzné odbory a spájajú svoju budúcnosť s regiónom východného Slovenska. Program podporuje spoločnosť T-Systems Slovakia. V tomto roku udelila Karpatská nadácia z programu šesť štipendií v celkovej sume 8.100 eur.

Prostriedky na štipendium pre Matúša Nováka boli vyzbierané od zamestnancov T-Systems Slovakia, ktorí sami chceli podporiť ďalšieho nádejného informatika a spojili sa pre dobrú vec.

Matúš Novák končí tento rok štúdium na vysokej škole a jeho záujmom je prepájanie energetických riešení s informačnými technológiami. Vo svojej diplomovej práci sa zameriava na využitie informačných technológií v tzv. inteligentnom dome. Svoj voľný čas a technické zručnosti využíva aj na dobrovoľnícku činnosť pre organizácie Dom Anky Kolesárovej a Univerzitného Pastoračného centra v Košiciach.

„Pre T-Systems Slovakia je človek najvyššou hodnotou. Toto gesto našich pracovníkov mi veľmi imponuje a som im za podporu Matúšovho štúdia vďačný. Je zrejmé, že si sami uvedomujú, aké je dnes vzdelanie dôležité. Každý mladý človek si takú šancu zaslúži.“, vyjadril sa Jozef Ondáš, generálny riaditeľ T-Systems Slovakia s. r. o.

Ďalšie informácie pre médiá poskytne

PhDr. Laura Dittel - riaditeľka, tel.: 055/622 11 52

e-mail: info@karpatskanadacia.sk


< Späť