itretisektor | TS: Karpatská nadácia udelila výnimočné štipendium
  • ***2% z dane***

    Ak združenie ponúka daňovníkovi, ktorý mu poskytne 2% z dane, možnosť získať polovicu týchto poukázaných prostriedkov ako zľavu na kurzy poskytované združením, je takáto forma v súlade s princípom podpory neziskového sektora?
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Karpatská nadácia udelila výnimočné štipendium

Karpatská nadácia udelila študentovi Technickej univerzity v Košiciach ročné štipendium vo výške 1.350 eur. Tieto peniaze darovali formou zbierky zamestnanci T-Systems Slovakia s. r. o.

Karpatská nadácia udelila Matúšovi Novákovi, študentovi Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach, štipendium vo výške 1.350 eur na akademický rok 2010/2011 v rámci druhého kola Programu štipendií T-Systems Slovakia.

„Programy štipendií sú najadresnejšou pomocou pre mladých ľudí z regiónu. Sme radi, že mnohým môžeme takto podať pomocnú ruku.“, povedala Laura Dittel, riaditeľka nadácie. „Vzdelávanie a udržanie mladých ambicióznych ľudí v regióne považujeme za kľúčové.“

Program štipendií je určený študentom vysokých škôl, ktorí študujú informačné technológie a príbuzné odbory a spájajú svoju budúcnosť s regiónom východného Slovenska. Program podporuje spoločnosť T-Systems Slovakia. V tomto roku udelila Karpatská nadácia z programu šesť štipendií v celkovej sume 8.100 eur.

Prostriedky na štipendium pre Matúša Nováka boli vyzbierané od zamestnancov T-Systems Slovakia, ktorí sami chceli podporiť ďalšieho nádejného informatika a spojili sa pre dobrú vec.

Matúš Novák končí tento rok štúdium na vysokej škole a jeho záujmom je prepájanie energetických riešení s informačnými technológiami. Vo svojej diplomovej práci sa zameriava na využitie informačných technológií v tzv. inteligentnom dome. Svoj voľný čas a technické zručnosti využíva aj na dobrovoľnícku činnosť pre organizácie Dom Anky Kolesárovej a Univerzitného Pastoračného centra v Košiciach.

„Pre T-Systems Slovakia je človek najvyššou hodnotou. Toto gesto našich pracovníkov mi veľmi imponuje a som im za podporu Matúšovho štúdia vďačný. Je zrejmé, že si sami uvedomujú, aké je dnes vzdelanie dôležité. Každý mladý človek si takú šancu zaslúži.“, vyjadril sa Jozef Ondáš, generálny riaditeľ T-Systems Slovakia s. r. o.

Ďalšie informácie pre médiá poskytne

PhDr. Laura Dittel - riaditeľka, tel.: 055/622 11 52

e-mail: info@karpatskanadacia.sk


< Späť