itretisektor | TS: Karpatská nadácia udelila výnimočné štipendium
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: Karpatská nadácia udelila výnimočné štipendium

Karpatská nadácia udelila študentovi Technickej univerzity v Košiciach ročné štipendium vo výške 1.350 eur. Tieto peniaze darovali formou zbierky zamestnanci T-Systems Slovakia s. r. o.

Karpatská nadácia udelila Matúšovi Novákovi, študentovi Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach, štipendium vo výške 1.350 eur na akademický rok 2010/2011 v rámci druhého kola Programu štipendií T-Systems Slovakia.

„Programy štipendií sú najadresnejšou pomocou pre mladých ľudí z regiónu. Sme radi, že mnohým môžeme takto podať pomocnú ruku.“, povedala Laura Dittel, riaditeľka nadácie. „Vzdelávanie a udržanie mladých ambicióznych ľudí v regióne považujeme za kľúčové.“

Program štipendií je určený študentom vysokých škôl, ktorí študujú informačné technológie a príbuzné odbory a spájajú svoju budúcnosť s regiónom východného Slovenska. Program podporuje spoločnosť T-Systems Slovakia. V tomto roku udelila Karpatská nadácia z programu šesť štipendií v celkovej sume 8.100 eur.

Prostriedky na štipendium pre Matúša Nováka boli vyzbierané od zamestnancov T-Systems Slovakia, ktorí sami chceli podporiť ďalšieho nádejného informatika a spojili sa pre dobrú vec.

Matúš Novák končí tento rok štúdium na vysokej škole a jeho záujmom je prepájanie energetických riešení s informačnými technológiami. Vo svojej diplomovej práci sa zameriava na využitie informačných technológií v tzv. inteligentnom dome. Svoj voľný čas a technické zručnosti využíva aj na dobrovoľnícku činnosť pre organizácie Dom Anky Kolesárovej a Univerzitného Pastoračného centra v Košiciach.

„Pre T-Systems Slovakia je človek najvyššou hodnotou. Toto gesto našich pracovníkov mi veľmi imponuje a som im za podporu Matúšovho štúdia vďačný. Je zrejmé, že si sami uvedomujú, aké je dnes vzdelanie dôležité. Každý mladý človek si takú šancu zaslúži.“, vyjadril sa Jozef Ondáš, generálny riaditeľ T-Systems Slovakia s. r. o.

Ďalšie informácie pre médiá poskytne

PhDr. Laura Dittel - riaditeľka, tel.: 055/622 11 52

e-mail: info@karpatskanadacia.sk


< Späť