itretisektor | TS: Kenskí učitelia sa prišli učiť na slovenské stredné školy
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: Kenskí učitelia sa prišli učiť na slovenské stredné školy

Kenských učiteľov z kraja Taita - Taveta tento utorok a v stredu čakajú na Obchodnej akadémii na Ulici Kálmána Kittenbergera v Leviciach. Učiteľka Daniela Skladanová, ktorá školila učiteľov a žiakov priamo v Keni práci s počítačom a základom podnikania, sa tento raz zameria aj na využívanie tabletov vo vyučovaní. „Pripravili sme pre nich otvorenú hodinu, kde si spolu s našimi študentmi vyskúšajú využívanie tabletov na svojich hodinách. Cez jednotlivé aplikácie sa napríklad naučia ako môžu počas hodiny biológie učiť o ľudskom tele, ako si so študentmi upraviť videá a fotky pri propagácii ich cvičných firiem alebo ako môžu cez ne skúšať na hodine,“ vysvetľuje učiteľka Daniela Skladanová, ktorá ako jedna z prvých na Slovensku začala počas vyučovania používať moderné technológie ako internet, notebook, dataprojektor či digitálny fotoaparát.

Nadácia Pontis už od roku 2010 otvára na kenských školách počítačové učebne a okrem internetu zavádza moderné technológie a inovatívne učebné postupy. Tie pomáhajú nielen miestnym učiteľom, ale aj študentom. Vďaka nim dosahujú lepšie výsledky v škole a majú väčšiu šancu uplatniť sa na trhu práce. „Venujeme sa predovšetkým kenským a slovenským učiteľom, pretože sú nositeľmi zmien a inovácii a najviac môžu prispieť k pozitívnej zmene v životoch študentov. Našou snahou je ukázať, že kenskí študenti sú rovnako šikovní a schopní ako slovenskí aj napriek inému sociálnemu zázemiu. Vychádzame pritom z miestnych podmienok a prepájame slovenské a kenské školy, ich učiteľov a študentov,“ hovorí Jakub Šimek z Nadácie Pontis, ktorý program v Keni koordinuje.

V Keni sa len malé percento študentov dostáva na vysokú školu. Aj preto sa mnohí z nich pripravujú pre praktický život. Kenskí študenti si vďaka spolupráci s levickou obchodnou akadémiou založili cvičné firmy, v ktorých rozvíjajú svoje podnikateľské zručnosti. „Ide o vynikajúci spôsob vzdelávania, v rámci ktorého si môžu vyskúšať biznis v oblasti turizmu či propagácie výrobkov. Skupina študentov si dokonca založila fiktívnu banku, ktorú finančne podporuje aj miestna pobočka,“ dodáva D. Skladanová. Zvolili si vedenie, dokážu si vytvoriť účet, realizujú prevodné príkazy a dokonca učia svojich rodičov, ktorí nové znalosti reálne uplatňujú pri kontakte s ozajstnou bankou - napríklad pri platení školného. Slovenskí študenti v Leviciach naopak cvične obchodujú s kenskými produktmi ako sú keramika či bižutéria a propagujú topánky Bata Safari, najpopulárnejší typ obuvi, ktorá sa vyrába v Keni.

„V súčasnosti spolupracujeme s 10 strednými školami na kenskom vidieku v regióne Taita-Taveta v ucelenom soteICT programe. Je jedinečný tým, že aj školy, ktoré pred našim projektom nemali zavedenú elektrinu, dnes excelujú s prezentáciami na vedeckých súťažiach v národných kolách a ich študenti produkujú videá o svojich cvičných firmách,“ zdôrazňuje J. Šimek z Nadácie Pontis. Nadácia tiež pravidelne organizuje súťaže medzi slovenskými a kenskými školami v tvorbe propagačných videí, v písaní esejí alebo životopisov.

Po Leviciach čakajú kenských učiteľov školenia v Bratislave. V pondelok 28. apríla navštívia Strednú odbornú školu podnikania v Prešove, kde nadviažu na dvojročnú spoluprácu pri Módnej línii mladých. V utorok 28. apríla zasa Evanjelické gymnázium v Tisovci, kde sa budú venovať aktivitám žiakov a úzkej spolupráci pedagógov s podnikateľským prostredím.


www.nadaciapontis.sk, 22.04.2014


< Späť