itretisektor | TS: Nadácia Pontis už budúci štvrtok odovzdá ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2013
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: Nadácia Pontis už budúci štvrtok odovzdá ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2013

Nadácia Pontis už budúci štvrtok odovzdá ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2013 za inšpiratívne projekty firiem v oblasti firemnej filantropie a zodpovedného podnikania.

Ocenenie Via Bona Slovakia putuje raz ročne firmám, ktoré sa na Slovensku snažia zodpovedne podnikať. Okrem biznisu robia niečo navyše či už vo vzťahu k zákazníkom, svojim zamestnancom, okoliu alebo životnému prostrediu.

Via Bona opäť prinesie to najzaujímavejšie, čo sa v zodpovednom podnikaní a filantropii udialo v uplynulom roku. Medzi nominovanými je napríklad projekt ekopenzióna, podpory zamestnancov v ťažkých životných situáciách, podpory mladých hudobných talentov zo sociálne slabších rodín alebo projekt zameraný na prevenciu závislosti detí od internetu a mobilov či ochranu pred kyberšikanou. Nadácia prvýkrát udelí aj Cenu verejnosti firme, ktorá získala od ľudí najviac hlasov v on-line hlasovaní.

„Aj tento rok sme hľadali firmy, ktoré dokážu inšpirovať svojimi nadštandardnými službami pre zákazníkov a férovosťou k ďalším partnerom, ústretovými podmienkami pre zamestnancov a pozitívnym vplyvom na životné prostredie a svoje okolie. Ľudia vo firmách si už dnes nekladú otázku, či treba vo svojom podnikaní posilňovať zodpovednosť. Stále viac ich k tomu núti verejnosť, médiá, vláda i zamestnanci. Hlavnou výzvou je, ako to robiť a aké riešenia prinášať, aby mali väčší úžitok pre spoločnosť i firmu samotnú,“ hovorí programový riaditeľ Nadácie Pontis Pavel Hrica.

Hodnotiaca komisia zložená zo 47 nezávislých odborníkov posunula do finále 22 nominácií, ktoré zabojujú v 7 kategóriách - Zodpovedná veľká firma, Zodpovedná malá/stredná firma, Zelená firma, Skvelý zamestnávateľ, Férový hráč na trhu, Podporovateľ dobrovoľníctva a Dobrý partner komunity.

Víťazi budú známi počas galavečera Via Bona Slovakia, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 10. apríla o 19.00 hodine v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave. Celý galavečer sa bude mať podobu divadelného predstavenie Peter ide podnikať, v ktorom si zahrá aj autistický herec z banskobystrického Divadla z pasáže. 


www.nadaciapontis.sk, 04.04.2014


< Späť