itretisektor | TS: Šiesty ročník grantového programu Pozitívna energia pre šport 2011.
 • 31.05.2017 - Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €

  Prijímatelia 2% pozor. Žiadosť o zverejnenie špecifikácie do Obchodného vestníka musí byť podaná skôr ako je posledný deň na zverejnenie (najneskôr 5 pracovných dní pred koncom lehoty na zverejnenie špecifikácie). Nepremeškajte túto povinnosť, pokiaľ Vám vznikla. V opačnom prípade Vám hrozí sankcia v podobe nezaradenia do zoznamu prijímateľov na rok 2018.
 • ***K možnosti vyplácania cestovných náhradách pri pracovnej ceste viacerých zamestnancov***

  Viac k tejto problematike v spracovanej prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

TS: Šiesty ročník grantového programu Pozitívna energia pre šport 2011.

Nadačný fond Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis vyhlásil šiesty ročník grantového programu Pozitívna energia pre šport 2011. Cieľom programu je podpora výstavby a rekonštrukcie vonkajších športových plôch s celoročným využitím v západoslovenskom regióne. Z fondu bude na tento účel prerozdelená celková suma 90 000 eur.

V grantovom programe Pozitívna energia pre šport 2011 sa o podporu môžu uchádzať mimovládne organizácie, mestá alebo školy, v regióne užívateľov služieb spoločnosti ZSE Energia, a.s. v krajoch: Bratislava, Trnava, Nitra a Trenčín. Žiadatelia môžu predkladať projekty na vybudovanie alebo zrekonštruovanie otvorených vonkajších športových plôch s celoročným využitím do 28. januára 2011.

„Napriek tomu, že naši detskí lekári i telocvikári už roky bijú na poplach, karavána verejného nezáujmu o detské zdravie ide ďalej. Pritom sa nestačíme diviť, ako prudko stúpajú náklady na zdravotnícku starostlivosť,“ konštatuje pri otvorení 6. ročníka grantového programu Ján Orlovský, hovorca Západoslovenskej energetiky, a.s. „Preto sa projektu rekonštrukcie ihrísk nechceme vzdať ani v tomto roku. Podporíme programy telesného zdravia všade tam, kde spojenie zdravé deti ešte niečo znamená. Našim vkladom sa objem prostriedkov doteraz venovaných na výstavbu športovísk prehupne cez pol milióna eur a ich počet stúpne na viac ako 80,“ dodáva Orlovský.

„Program podporuje nielen budovanie nových otvorených športových priestranstiev, ale aj prestavbu sezónnych športových plôch na celoročné športoviská. Zmenou oproti minulému ročníku je zvýšenie minimálnej a maximálnej výšky grantu na zabezpečenie realizácie schváleného projektu. Žiadatelia tak môžu získať podporu od 3 000 až do 9 000 eur, čím chceme dosiahnuť možnosť komplexnejšej obnovy športovísk,“ uviedla o programe Marieta Kováčová, programová koordinátorka Nadácie Pontis.

Projekty môžu záujemcovia posielať do 28. januára 2011. Všetky žiadosti musia byť podané cez webový portál www.Darca.sk. Úplné znenie výzvy na predkladanie projektov je dostupné na webovej stránke Nadácie Pontis, na adrese: www.nadaciapontis.sk/granty a na stránke www.Darca.sk. Pri registrácii je potrebné vybrať ako darcu Nadačný fond Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis a program Pozitívna energia pre šport 2011.

Realizácia jednotlivých projektov je naplánovaná od začiatku apríla 2011 do konca 14.októbra 2011.


Viac informácií poskytne Marieta Kováčová, programová koordinátorka Nadácie Pontis, e-mail: marieta.kovacova@nadaciapontis.sk, tel.: 02/ 5710 8122.< Späť