itretisektor | TS: Pozvánka na Evropské dialogy Václava Havla

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna 
  30.06. - 30.06.2018
  Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy
 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane

TS: Pozvánka na Evropské dialogy Václava Havla

Vážení přátelé,

rádi bychom Vás pozvali na pražskou konferenci Evropské dialogy Václava Havla, která se koná ve dnech 21.–22. února 2014 v Centru současného umění DOX v Praze. Akci pořádá Knihovna Václava Havla ve spolupráci s Nadací Forum 2000, Centrem současného umění DOX a Zastoupením Evropské komise v České republice.

Podtitul letošní konference, „Občan, moc a demokracie v evropské krizi“, odkazuje na Havlův esej „Moc bezmocných“. V rámci jednotlivých panelů vystoupí Petr Pithart, Paul Flather, Jan Macháček, Claus Offe, Jiří Přibáň či Jacques Rupnik.

Máte-li zájem se debaty zúčastnit, vyplňte prosím registrační formulář. Podrobný program konference naleznete zde.

S pozdravem,

Nadace Forum 2000


Forum 2000 Foundation
tel. 420 224 310 991
registration@forum2000.cz
www.forum2000.cz
Pohořelec 6, 118 00 Prague 1, Czech Republic


< Späť