itretisektor | TS: Program Talenty Novej Európy podporí ďalších 35 mimoriadne nadaných detí a mladých ľudí
 • ***Možnosť zapojiť sa do tvorby návrhu novely Zákona o sociálnych službách***

  Poskytovatelia sociálnych služieb pozor! Nepremeškajte možnosť zapojiť sa svojimi podnetmi a návrhmi do tvorby plánovanej novely Zákona o sociálnych službách. Viac informácií môžete nájsť v tlačovej správe.
 • ***Infosemináre k eurofondovej výzve pre MNO z programu Efektívna verejná správa***

  Bližšie informácie môžete nájsť v uverejnenej tlačovej správe.
 • ***Výkon požiarnej kontroly v neprítomnosti štatutára***

  Viac k tejto problematike v odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

TS: Program Talenty Novej Európy podporí ďalších 35 mimoriadne nadaných detí a mladých ľudí

Program Talenty Novej Európy podporí ďalších 35 mimoriadne nadaných detí a mladých ľudí

V štvrtom ročníku spoločného grantového programu Stredoeurópskej nadácie (CEF) a spoločnosti SLOVNAFT s názvom „Talenty Novej Európy“ získa podporu na rozvoj svojho talentu 35 mladých nadaných vedcov, umelcov a športovcov. Takmer 200 prijatých prihlášok jasne hovorí o pretrvávajúcom  záujme mladých talentovaných ľudí o program. Partneri programu - Stredoeurópska nadácia a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., - v štvrtom ročníku celkovo rozdelia sumu 66 000 €.

Z roka na rok sa zvyšujúci záujem nevšedne nadaných detí a mladých ľudí je pre nás najlepšou spätnou väzbou, že program je potrebný a má zmysel v ňom pokračovať“, hovorí Silvia Czuczorová, výkonná riaditeľka Stredoeurópskej nadácie. „So zámerom zaistiť profesionalitu a nestrannosť vyhodnocovania žiadostí spolupracujeme s odborníkmi z Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave, Slovenského šachového zväzu, ako aj s renomovanými umelcami a vedcami. Aj touto cestou im za pomoc a príspevok ďakujeme“, dodáva.

Cieľom programu „Talenty Novej Európy“ je pomôcť výnimočne nadaným mladým umelcom, vedcom a športovcom vo veku od 8 do 20 rokov ďalej rozvíjať svoj talent. Hodnotiace kritériá sa však neobmedzujú na jednoduché porovnanie úspechov v súťažiach. Program nemá v úmysle podporovať len tých, ktorí sú v súčasnosti na špičke vo svojej oblasti. „Našou snahou je nájsť talenty, ktoré majú  potenciál a hlavne preukážu cielené úsilie dostať sa medzi najlepších, ale bez programovej podpory by to bolo pre nich nereálne alebo prinajmenšom problematické“, vysvetľuje Anton Molnár, riaditeľ Podnikovej komunikácie spoločnosti SLOVNAFT.

V tomto ročníku sa z celkovo prihlásených 186 detí a mladých ľudí do záverečného výberového kola prepracovalo 52 finalistov. Tí mali za úlohu zaujať odbornú porotu priamym predvedením svojho talentu alebo najmä v prípade vedcov a športovcov, jeho verbálnou prezentáciou. Miestami prekvapujúco vysoká úroveň vystúpení hudobných virtuózov, nádejných športových hviezd, jedinečných výtvarníkov, či mladých vedcov pripravila porote ťažké chvíle pri rozhodovaní sa o udelení grantu. Osemčlenná grantová porota zložená z významnej slovenskej výtvarníčky Ilony Németh, zo známych umelcov Mariána Čekovského a Petra Marcina, renomovaného vedca Anatolija Dvurečenského, prodekana Fakulty telesnej výchovy a športu UK Ľubora Tománka, šéfredaktora denníka Új Szó Norberta Molnára,  zástupcov CEF a Slovnaftu sa nakoniec zhodla na menách 35 talentov. Patrí medzi nich napríklad 17-ročný nádejný režisér Marko Procházka, ktorý presvedčil porotu ukážkami zo svojho celovečerného filmu premietaného aj v kinách. Marko využije peniaze z grantu na ďalšiu filmovú tvorbu. Z kategórie športu zaujal množstvom ocenení 36 násobný rekordman v plávaní, 12-ročný Tomáš Púchly. Najmä prítomné dámy potešila ukážkami kreatívneho úžitkového umenia módna prehliadka 17-ročnej talentovanej výtvarníčky Lucie Krosnerovej, a svojím výkonom porotu presvedčil aj 16-ročný violončelista Ján Bogdan, ktorý grant z programu získal už po tretíkrát.

Spolu s aktuálnym ročníkom podporili CEF a SLOVNAFT, a.s., 133 výnimočných talentov, z toho 16 opakovane, celkovou sumou vyše 250 tisíc eur.

Viac informácií, ako aj zoznam podporených talentov nájdete na www.cef.sk a www.slovnaft.sk.

Ak chcete byťv kontakte s Talentami Novej Európy, staňte sa členom rovnomennej skupiny na komunitnom portáli www.facebook.com.

Kontaktné osoby:

Silvia Czuczorová                                                       Anton Molnár

výkonná riaditeľka                                                      riaditeľ Podnikovej komunikácie

Stredoeurópska nadácia                                              SLOVNAFT, a.s.

Sasinkova 12                                                             Vlčie hrdlo 1

811 08 Bratislava                                                       824 12 Bratislava

Tel: 421 2 5720 4129                                                 Tel: 421 2 4055 8907

Mob: 421 918 707 397                                                Mob: 421 905 393 161

silvia@cef.sk                                                             anton.molnar@slovnaft.sk

www.cef.sk                                                               www.slovnaft.sk


< Späť