itretisektor | TS: Via Bona Times

TS: Via Bona Times

Nadácia Pontis po prvýkrát vydala špecializovanú publikáciu Via Bona Times. Noviny sprostredkúvajú príbehy firiem, ktoré nominovali svoje projekty z oblasti filantropie a zodpovedného podnikania na ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2009. Ocenenia za zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu udelí Nadácia Pontis 14. apríla 2011 už 11. raz.

„Via Bona Times nie sú inzertnými novinami so zaplatenými PR článkami. Príspevky o svojich aktivitách v zodpovednom podnikaní si firma nemohla kúpiť – musela ich sama prežiť,“ povedala o novej publikácii Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis.

Prestížnym ocenením Via Bona Slovakia vyjadruje Nadácia Pontis verejné uznanie firmám a podnikateľom, ktorí na Slovensku rozvíjajú firemnú filantropiu a zodpovedné podnikanie.

Z vyše 100 nominácií na ocenenie za rok 2009 Nadácia Pontis zostavila noviny, v ktorých na 12 stranách našlo priestor 67 článkov o konkrétnych projektoch a aktivitách zodpovedného podnikania firiem podnikajúcich na Slovensku. Okrem ocenených firiem tak dostali priestor aj projekty, ktoré neboli ocenené. Zaujímavá je aj anketa osobností, ktoré odpovedali na otázku ako by sa mali správať zodpovedné firmy.

Noviny sú dostupné na webovej stránke Nadácie Pontis www.nadaciapontis.sk.

V roku 2011 Nadácia Pontis udelí ceny Via Bona Slovakia po 11. raz.

Termíny ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2010

17. január 2011 - Oficiálne zahájenie súťaže

16. február 2011 - Uzávierka prijímania nominácií (prihlášok) do súťaže

23. február 2011 - Zverejnenie prijatých nominácií

10. marec 2011 - 1. skupinové hodnotenie menších cien – vytvorenie shortlistu

11. marec 2011 - 1. skupinové hodnotenie hlavných cien – vytvorenie shorlistu

14. marec 2011 - Zverejnenie postupujúcich nominácií - shortlistu

24. marec 2011 - 2. skupinové hodnotenie menších cien – výber víťazov

25. marec 2011 - 2. skupinové hodnotenie hlavných cien - prezentácie firiem – výber víťazov

14. apríl 2011 - Gala večer s vyhlásením víťazov

Informácie o predchádzajúcich ročníkoch ocenenia Via Bona Slovakia sú dostupné na www.viabona.sk.

Viac informácií poskytne Lucia Borovská, programová koordinátorka Nadácie Pontis, e-mail: lucia.borovska@nadaciapontis.sk, tel: 02/5710 8117.< Späť