itretisektor | TS: Voices rozbehol projekt Baterka
 • ***Zdravotný preukaz pre opatrovateľky***

  Je opatrovateľka v zariadení sociálnych služieb, ktorá manipuluje s potravinami, povinná mať zdravotný preukaz?
 • ***Výpočet dovolenky zamestnanca***

  Akým spôsobom sa vypočíta dovolenka zamestnancovi s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom?
 • ***Uznanie osvedčenia učiteľa***

  V prípadovej štúdii sa dozviete, či je možné uznať osvedčenie nadobudnuté prostredníctvom overenia profesijných kompetencií.
 • ***Záchranná činnosť na lyžiarskej trati***

  Môže dobrovoľník vykonávať záchrannú činnosť na lyžiarskej trati?
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2017
  Registrácia prijímateľov 2% u notára.

TS: Voices rozbehol projekt Baterka

Nezisková organizácia Voices úspešne rozbehla projekt Baterka na podporu pracovného uplatnenia ľudí v najlepších rokoch. Zameriava sa na ľudí nad 45 rokov, ktorí stratili prácu alebo uvažujú o zmene zamestnania, len majú obavy, že by pre svoj vek nové miesto nenašli. V rámci projektu im Voices poskytuje bezplatné kariérne poradenstvo a tréningy a semináre spoplatnené nízkou sumou.

Starší ľudia patria na pracovnom trhu k znevýhodneným skupinám. Napriek tomu, že majú dlhoročné skúsenosti a vybudované pracovné návyky, zamestnávatelia dávajú prednosť mladším ročníkom. Starší ľudia preto často vopred vzdajú boj o lepšie zamestnanie. Projekt Baterka vznikol, aby týmto ľuďom pomohol zvýšiť ich šance na pracovnom trhu.

Od novembra až do júna 2011 bude ponúkať bezplatné individuálne kariérne poradenstvo. Skúsené odborníčky klientom ukážu možnosti, ako hľadať nové zamestnanie, ako sa orientovať na pracovnom trhu a poradia im, čo môžu zlepšiť, aby na trhu práce práve oni zaujali a získali nové miesto.

„Stretnutie s kariérnym poradcom vám dá nové podnety a pomôže zorientovať sa v životnej situácii. Spolu s poradcom môžete uvažovať o vašich možnostiach. Porozprávate sa o vašich doterajších pracovných úspechoch aj neúspechoch a uvedomíte si, čo sú vaše silné stránky a ako ich viete pri hľadaní novej práce využiť,“ približuje prínos poradenstva Martina Samašová, kariérna poradkyňa Baterky.

Súčasťou projektu sú aj tréningy a semináre, na ktorých sa účastníci naučia, ako zostaviť životopis, ako správne vystupovať pri prezentácii, ako efektívne komunikovať, ako zvládať stres a riešiť konflikty či ako nadobudnúť správnu dávku sebavedomia. Individuálny prístup lektora im umožní precvičiť nové zručnosti, a tak si ich rýchlejšie osvojiť a neskôr uplatniť v skutočnej situácii.

Projekt je realizovaný vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation, odborným garantom sú Jobpoint a OZ Kvapka. So šírením informácií o projekte a oslovovaním potenciálnych klientov pomáhajú Profesia a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave.

„Veríme, že vďaka našim partnerom sa nám podarí osloviť aj širokú verejnosť a tak nielen priamo pomôcť ľuďom v najlepšom veku, ale aj prispieť k zmene vnímania tejto skupiny na pracovnom trhu. Chceme, aby si verejnosť uvedomila, že vzdelávať sa a pracovať na sebe má zmysel v každom veku a v každom postavení,“ hovorí Zuzana Tegzová, koordinátorka projektu Baterka a dodáva: „Najväčším úspechom pre nás bude, ak si naši klienti nájdu novú prácu a pochvália sa nám s ňou.“

Pre viac informácií navštívte stránku www.voices.sk/baterka a www.facebook.com/voices.baterka.

Kontakt pre médiá:

Zuzana Tegzová

Voices, n.o.

Koordinátorka projektu Baterka

tel.: 421 911 655 351

e-mail: zuzana.tegzova@voices.sk< Späť