itretisektor | TS: Vznikol Nadačný fond pre zdravé pľúca na pomoc pacientom s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc
 • Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017

  Posledný deň uplynie 15.12.2016. Nepremeškajte šancu stať sa prijímateľom podielu zaplatenej dane. Viac info v políčku 2% z dane.
 • Ochrana osobných údajov

  O nevyhnutných opatreniach v rámci organizovania konferencie sa dočítate v prípadovej štúdii.
 • Zmeny v školskej legislatíve - schválené NRSR v prvom čítaní

  Stredné odborné školy pozor. V rámci prvého čítania bola schválená novela zákona o pedagogických zamestnancov a školského zákona. Zmeny sa týkajú SOŠ. Viac v spracovanej legislatívnej správe.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2016
  Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 • Po tomto termíne sa už dodatočne nedá zaregistrovať! 
  15.12. - 15.12.2016
  Posledný deň na registráciu do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 •  
  31.12. - 31.12.2016
  Posledný deň na použitie financií z 2%, získaných na účet v roku 2015 (za rok 2014)
 • Notárskou komorou SR. 
  15.01. - 15.01.2017
  Zverejnenie Zoznamu prijímateľov 2% pre rok 2017
 • Finančným riaditeľstvom SR 
  31.01. - 31.01.2017
  Zverejnenie ročného prehľadu prijímateľov 2% za rok 2016
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €

TS: Vznikol Nadačný fond pre zdravé pľúca na pomoc pacientom s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc

Na pomoc pacientom trpiacim chronickou obštrukčnou chorobou pľúc, vznikol Nadačný fond Nadácie Centra pre filantropiu s názvom „Pre zdravé pľúca“. Jeho zakladateľom je Slovenská lekárska spoločnosť, ktorá podporila myšlienku Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti. Práve pneumológovia a ftizeológovia, ktorí sa dennodenne stretávajú vo svojich ambulanciách s pacientmi trpiacimi týmto závažným respiračným ochorením, považujú za dôležité prostredníctvom Nadačného fondu pomáhať týmto pacientom a informovať širokú verejnosť o chronickej obštrukčnej chorobe pľúc – jej rizikách a prevencii.

“Hlavným zmyslom Nadačného fondu vo vzťahu k širokej verejnosti, je zvyšovať povedomie o tomto ochorení, o jeho rizikách, ako aj možnostiach prevencie. Pokiaľ pacienti dbajú na prevenciu a včas sa začnú liečiť, majú šancu na kvalitatívne lepší a plnohodnotnejší život, ako pacienti, ktorí sa začnú liečiť v neskorších štádiách ochorenia. Vo vzťahu k pacientom je našim primárnym cieľom pomáhať im v takých oblastiach, ktoré budú mať pozitívny vply na ich zdravotný stav a zmiernia negatívnu sociálnu situáciu pacientov.” hovorí doc. MUDr.

Marta Hájková, CSc., MPH, hlavná odborníčka na pneumológiu na Slovensku a členka Správnej rady Nadačného fondu.

Chronická obštrukčná choroba pľúc patrí medzi závažné respiračné ochorenie, ktorým len na Slovensku trpí viac ako 10% populácie. Najčastejšou príčinou ochorenia je fajčenie. Vplyvom tohto ochorenia dochádza k zúženiu dýchacích ciest, čím sa v nich zároveň znižuje prietok vzduchu a pacient pociťuje problémy s dýchaním.

Ide o život ohrozujúce ochorenie, ak sa nezačne včas a správne liečiť. Aj napriek možnostiam liečby, sa však progresia tohto ochorenia nedá zvrátiť a poškodenie pľúc, ktoré choroba spôsobila, sa už nikdy nedá celkom vyliečiť, čo zásadne ovplyvňuje život pacienta. Preto je veľmi dôležité, aby sa začali liečiť čo najskôr.

“Pacienti dlhodobo trpiaci týmto ochorením nie sú častokrát schopní pracovať plnohodnotne osem hodín denne. Pokiaľ sú v domácej starostlivosti, niektorí potrebujú pravidelnú asistenčnú službu zdravotnej sestry, alebo sociálneho pracovníka. Majú zvýšené výdavky na cestovné, nakoľko musia pravidelne navštevovať pneumologické ambulancie, ich sociálna situácia im neumožňuje pravidelné užívanie vitamínov či iných podporných preparátov, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť ich zdravotný stav. A práve podpora takých služieb, ktoré zlepšia zdravotný stav pacientov a zmiernia ich zlú sociálnu situáciu je primárnym cieľom Nadačného fondu “Pre zdravé pľúca” hovorí MUDr. Helena Leščišinová, pneumologička a členka Správnej rady Nadačného fondu.

Nadačný fond “Pre zdravé pľúca” bude podporovať pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc prostredníctvom grantových výziev. Prvú grantovú výzvu otvorí pre pacientov už v máji tohto roka. Na základe tejto výzvy, budú môcť pacienti trpiaci týmto ochorením požiadať o grant. Každou individuálnou žiadosťou sa bude zaoberať Rada fondu, ktorej členmi sú doc. MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH, hlavná odborníčka na pneumológiu na Slovensku, doc. MUDr. Ivan Majer, CSc., primár Kliniky pneumológie a ftizeológie II. LFUK UNB, MUDr. Helena Leščišinová, primárka oddelenia tuberkulózy a pľúcnych chorôb, Nemocnica sv. Jakuba, Bardejov.

“Budeme veľmi radi, ak sa k našej iniciatíve pripoja ďalšie subjekty, farmaceutické spoločnosti, ale aj individuálni darcovia, ktorí nám pomôžu finančnými príspevkami realizovať zmysluplné aktivity pre pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc,” dodáva doc. MUDr. Marta Hájková, CSc., členka Rady fondu.

Nadačný fond “Pre zdravé pľúca” sa na začiatku svojho fungovania bude sústreďovať na pomoc pacientom z tých regiónov Slovenska, ktorí podľa členov Rady fondu túto pomoc najviac potrebujú. Každá žiadosť pacienta bude overená s ich ošetrujúcim lekárom a individuálne posudzovaná členmi Rady fondu. Svoje žiadosti môžu pacienti zasielať na adresu “Pre zdravé pľúca” Nadačný fond Nadácie Centra pre filantropiu, Kozia 11, Bratislava. Telefonické informácie im poskytne Ivana Janská z Centra pre filantropiu na čísle 0918 187 768. 

„Pre zdravé pľúca“ Nadačný fond Nadácie Centra pre filantropiu pomáha:

 • pacientom s chornickou obštrukčnou chorobou pľúc
 • v oblasti čiastočnej kompenzácie cestovných výdavkov
 • v oblasti finančného príspevku na nákup vitamínov
 • v oblasti vzdelávania a šírenia osvety o CHOCHP
 • v oblasti zvýšenia informovania verejnosti o rizikách a prevencii CHOCHP
 • v oblasti podpory takých služieb, ktoré zlepšia kvalitatívne život pacientov, alebo zmiernia negatívnu sociálnu situáciu pacientov.


www.cpf.sk, 03.04.2014


< Späť