itretisektor | TS: Bezplatná linka pre záujemcov o dobrovoľníctvo

TS: Bezplatná linka pre záujemcov o dobrovoľníctvo

Rok 2011 bol vyhlásený za Európsky rok dobrovoľníctva. Cieľom roka je poukázať na milióny Európanov, ktorí vykonávajú dobrovoľnícku činnosť v prospech iných bez nárok na odmenu. Zároveň je tento rok inšpiráciou pre ľudí, ktorí sa s dobrovoľníctvom doposiaľ nestretli. Z týchto dôvodov ponúka Euro Info Centrum Úradu vlády SR v spolupráci s občianskym združením C.A.R.D.O. bezplatnú telefónnu linku 0800 103 104, na ktorej sa záujemcovia o dobrovoľníctvo dozvedia o možnostiach zapojenia sa do dobrovoľníckych aktivít.

Jedným z projektov OZ C.A.R.D.O. a Euro Info centra Úradu vlády SR v Európskom roku dobrovoľníctva 2011 je bezplatná telefónna linka 0800 103 104 pre verejnosť a dobrovoľníkov na celom Slovensku. „Linku sme sa rozhodli poskytnúť preto, aby sa ľudia z rôznych oblastí Slovenska, ktorí nemajú prístup k internetu, mohli dozvedieť o dobrovoľníckych možnostiach vo svojom regióne a pridať sa tak k tým, ktorí už ako dobrovoľníci pracujú“, uviedla Ingrid Šrámková, vedúca Euro Info Centra. Vyškolení operátori poradia záujemcom, kde sa môžu stať dobrovoľníkmi, pričom zohľadnia záujem, množstvo času, ktorý majú záujemcovia k dispozícii a región, v ktorom žijú. Dobrovoľníckym organizáciám zase poradia, kde môžu nájsť relevantné informácie k témam manažmentu a starostlivosti o dobrovoľníkov. „Bezplatná linka je výborným doplnením internetovej stránky www.dobrovolnictvo.sk. Tešíme sa, že vďaka linke sa najmä seniori a ľudia bez prístupu k internetu dozvedia viac o dobrovoľníctve“, dodala Alžbeta Mračková, výkonná riaditeľka OZ C.A.R.D.O.

Európsky rok dobrovoľníctva 2011 znamená pre Slovensko niekoľko nových a dlho očakávaných aktivít. Podľa Mračkovej pôjde o výskum, v ktorom sa získajú údaje o množstve dobrovoľníkov, ale aj o motívoch a bariérach verejnosti voči zapájaniu sa do dobrovoľníckych aktivít. Ďalej o kampaň zameranú na väčšie zapojenie ľudí do dobrovoľníctva a o prípravu dobrovoľníckych organizácií na dobrú starostlivosť o dobrovoľníkov. Jednou z najvýznamnejších aktivít v tomto roku je práca na legislatíve dobrovoľníctva, na ktorej pracuje Ministerstvo vnútra v spolupráci s dobrovoľníckymi organizáciami. O projektoch Európskeho roka dobrovoľníctva 2011 sa dočítate viac na stránke http://erd.dobrovolnictvo.sk/.

Kontakt: výkonná riaditeľka Mgr. Alžbeta Mračková

a.mrackova@cardo-eu.net

Tel.: 02/54430427; Mobil: 0918 987 479

www.cardo-eu.net; www.dobrovolnictvo.sk

Euro Info Centrum Úradu vlády SR existuje od januára 2004 a poskytuje osobnou, telefonickou a elektronickou formou informácie obyvateľom našej republiky súvisiace s členstvom v EÚ. Taktiež sa podieľa na kampaniach a komunikovaní európskych tém.

Kontakt: Euro Info Centrum, Hlavné námestie 8 – Miestodržiteľský palác, Bratislava

euroinfo@euroinfo.gov.sk

Tel: 0800 103 104

www.euroinfo.gov.sk

www.vlada.gov.sk< Späť