itretisektor | TS: Dell podporí osem projektov zvyšovania počítačových zručností
  • ***Povinná aktivácia elektronických schránok***

    Povinná aktivácia elektronických schránok právnických osôb nezapísaných do obchodného registra sa posúva na 1. 2. 2019.
  • *** Posledný deň na podanie daňového priznania***

    Lehota na podanie daňového priznania
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Dell podporí osem projektov zvyšovania počítačových zručností

Nadačný fond Dell v Nadácii Pontis v grantovom programe Dell pomáha zvyšovať počítačové zručnosti II. podporí 8 organizácií, ktoré sa venujú vzdelávacím tréningom a školeniam mladých ľudí v oblasti informačných technológii. V roku 2011 prerozdelí Nadačný fond Dell v Nadácií Pontis na tento účel celkovo 22 848 eur.

Grantový program podporí projekty 8 organizácií na území celého Slovenska. Hlavným cieľom programu je podporiť rozširovanie počítačových zručností aktívnych mladých ľudí vo veku 15 až 24 rokov.

Rozsah grantového programu sa zameral na projekty podporujúce neformálne vzdelávanie, ktoré je nad rámec štandardných verejných služieb garantovaných štátom. Rozhodujúcimi kritériami boli celková potreba realizácie projektu, kvalita IT vzdelávania, časový harmonogram, počet zapojených mladých ľudí, relevantnosť školiteľa ako aj širší prínos vzdelávania v prospech okolia,“ uviedla Marieta Kováčová, programová koordinátorka Nadácie Pontis.

Hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov top manažmentu a dobrovoľníckeho tímu spoločnosti Dell, s.r.o. a expertov z oblasti IT vzdelávania hodnotila 66 žiadostí.

Celková výška grantového programu 22 848 eur bude rozdelená na podporu pre 4 školy – gymnáziá a 4 neziskové organizácie pôsobiace v oblasti IT vzdelávania, ktoré zaslali zaujímavé a kvalitné žiadosti,“ uviedla o programe Marieta Kováčová, programová koordinátorka Nadácie Pontis.

Potešil nás nárast žiadostí, ktorý svedčí o veľkom záujme naučiť lepšie a efektívnejšie využívať informačné technológie. V minulom roku sme z 28 žiadostí podporili 10 projektov, tento rok sme vyberali až zo 66 žiadostí o grantovú podporu,“ uviedla Jana Hudecová, Facilities Operation Manager spoločnosti Dell s.r.o.

Realizácia jednotlivých projektov je naplánovaná od začiatku apríla 2011 do polovice novembra 2011.

PODPORENÉ PROJEKTY

1. Evanjelické gymnázium, Tisovec - Chcem skúsiť viac... - 2 864,00 €

2. Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých, Košice - Na net kamoš II. - 2 793,20 €

3. Centrum environmentálnych aktivít, Trenčín - Študentská environmentálna tlačová agentúra - 2 791,00 €

4. Help n.o., Handlová - Viac zručností - viac šancí - 3 000,00 €

5. Cirkevné gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Levice - Simulačné a CAD programy - 3000,00 €

6. SINA Nitra, n.o. - Letná škola audiowebu - 2 400,00 €

7. Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy - Zvýšenie informačno-komunikačných zručností žiakov prostredníctvom certifikátu ECDL - 2 999,80    €

8. Gymnázium - Gimnázium, Kráľovský Chlmec - SCHOOL TV - 3 000,00    €

Ďalšie informácie poskytne Marieta Kováčová, programová koordinátorka, Nadácia Pontis, tel.: 02 / 5710 8122, e-mail: marieta.kovacova@nadaciapontis.sk.< Späť