itretisektor | TS: 15. ročník Dňa narcisov – vyhodnotenie
 • Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017

  Posledný deň uplynie 15.12.2016. Nepremeškajte šancu stať sa prijímateľom podielu zaplatenej dane. Viac info v políčku 2% z dane.
 • Povinnosť zriadeného prístupu riaditeľa do elektronickej schránky

  Viac v spracovanej prípadovej štúdii.
 • Ochrana osobných údajov

  O nevyhnutných opatreniach v rámci organizovania konferencie sa dočítate v prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2016
  Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 • Po tomto termíne sa už dodatočne nedá zaregistrovať! 
  15.12. - 15.12.2016
  Posledný deň na registráciu do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 •  
  31.12. - 31.12.2016
  Posledný deň na použitie financií z 2%, získaných na účet v roku 2015 (za rok 2014)
 • Notárskou komorou SR. 
  15.01. - 15.01.2017
  Zverejnenie Zoznamu prijímateľov 2% pre rok 2017
 • Finančným riaditeľstvom SR 
  31.01. - 31.01.2017
  Zverejnenie ročného prehľadu prijímateľov 2% za rok 2016
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €

TS: 15. ročník Dňa narcisov – vyhodnotenie

V piatok, 15. apríla 2011, zorganizovala Liga proti rakovine už 15. ročník Dňa narcisov. Po 15. krát Slovensko „zaplavili“ žlté narcisy a všetci sme sa zjednotili v myšlienke spolupatričnosti a boja proti rakovine.

Deň narcisov je jedinou verejno-prospešnou finančnou zbierkou Ligy proti rakovine, ktorá umožňuje získavať finančné prostriedky na projekty a programy pre onkologických pacientov, pôsobiť v oblasti prevencie i výskumu.

Na konanie Dňa narcisov verejnosť upozorňoval, prostredníctvom printových i elektronických médií, outdoorových či indoorových nosičov, headline:

„15. apríla 2011, už po 15. krát!“

spolu s posolstvom:

„Celý život je vo Vašich rukách, ale sú dni, keď potrebujete cítiť pomocnú ruku iných.....

A je tu deň, kedy ju môžete podať i Vy...“

Pozitívne vnímanie Dňa narcisov, jeho finančná podpora a tým aj prejavenie dôvery v programy a projekty Ligy proti rakovine i uznanie užitočnosti jej činnosti sa odzrkadlilo i v rekordnom výnose Dňa narcisov v jeho histórii.

Celoslovenský výnos 15-ročníka Dňa narcisov na Slovensku predstavuje sumu

965 270,43 EUR, čo je o 47 695,46 EUR viac ako v roku 2010 a skladá sa z nasledovných hodnôt:

-    v pokladničkách dobrovoľníkov sa nachádzalo 923 741,90 EUR,

-    v rámci mobilnej SMS zbierky na č. 848 prispeli klienti všetkých troch mobilných operátorov sumou 38 716,- EUR*,

-    priamo na účet Dňa narcisov bolo zaslaných 2 812,53 EUR.

*Výnosy uvádzané mobilnými operátormi sú zatiaľ predbežné, ich presná hodnota bude známa o niekoľko mesiacov, po konečnom zúčtovaní partnermi – mobilnými operátormi.“

Čistý výnos Dňa narcisov predstavuje hodnotu 932 612,97 EUR. Z hrubého výnosu zbierky bolo na materiálne, organizačné a prezentačné zabezpečenie zbierky použitých 32 657,46 EUR (kvietky narcisu, identifikátory dobrovoľníkov, informovanie o konaní zbierky), časť nákladov uhradili priamym finančným príspevkom partneri LPR.

Prínos Dňa narcisov 2011 - podporené projekty

Liga proti rakovine realizuje a financuje z výnosu Dňa narcisov projekty pre onkologických pacientov a ich blízkych, programy v oblasti prevencie, podporuje klinické a výskumné projekty. Prostredníctvom financií venovaných zdravotníckym zariadeniam na konkrétne projekty podporuje zlepšovanie diagnostiky, liečby a zmierňovania následkov onkologických ochorení na Slovensku.

Oblasti podpory zo Dňa narcisov 2011

1.    PODPORA KLINICKÝCH A VÝSKUMNÝCH PROJEKTOV, ORIENTOVANÝCH NA ROZVOJ NOVÝCH TECHNÍK A METÓD V PREVENCII, DIAGNOSTIKE A LIEČBE

Celková rozdelená čiastka:                         232.600,00 EUR

2.    PSYCHOSOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ O ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV A ICH RODINY

a) letné tábory pre detských onkologických pacientov, rekondično-rehabilitačné pobyty onkologických pacientov

Rozdelená čiastka:                         77.000,00 EUR    

b) podpora paliatívnej a hospicovej starostlivosti, skvalitnenie života onkologických pacientov

počas liečby

Rozdelená čiastka:                         65.700,00 EUR    

Celková rozdelená čiastka a b:                       142.700,00 EUR

3.    PROJEKTY A PROGRAMY SMERUJÚCE K ROZVOJU VÝCHOVY, INFORMOVANOSTI A PORADENSTVA, PSYCHOSOCIÁLNA POMOC PACIENTOM

        Celková rozdelená čiastka:                         457.312,97 EUR

4.    ČIASTKA PONECHANÁ NA ZABEZPEČENIE REGIONÁLNYCH POTRIEB A PODPORY V ORGANIZAČNÝCH ZLOŽKÁCH LPR SR

Celková rozdelená čiastka:                         100.000,00 EUR

Prvé podporené projekty zo Dňa narcisov 2011

K prvým podporeným projektom z výnosu Dňa narcisov patria Relaxačné týždňovky pre onkologických pacientov po liečbe. V tomto roku sa na 4 turnusoch zúčastní pobytu v Štrbe alebo Dudinciach 220 onkologických pacientov. Pre veľký záujem zrealizuje Liga proti rakovine od 13. -19. augusta 2011 aj piaty turnus v Štrbe pre ďalších 54 pacientov.

Už o mesiac vďaka podpore zo Dňa narcisov zrealizuje Klub Detskej Nádeje prvý letný tábor pre detských onkologických pacientov od 17.7. - 30.7.2011 v Sanatóriu Tatranská kotlina. Zúčastní sa ho cca 34 detí (prihlášky sa ešte prijímajú). Celkovo Liga proti rakovine vyčlenila na tábory pre detských onkologických pacientov zo Dňa narcisov sumu 35 000 EUR.

V rámci skvalitnenia života onkologických pacientov podporí Liga proti rakovine zo Dňa narcisov zakúpenie automobilu pre Svetielko pomoci v Košiciach, ktoré bude slúžiť na pomoc rodinám s detskými onkologickými pacientmi na východnom Slovensku. Zabezpečí prepravu detí na ambulantnú liečbu v rámci jednotlivých zdravotníckych zariadení v Košiciach, ale aj prepravu chorých detí zo sociálne slabých rodín po absolvovanej liečbe z nemocnice domov.

LIGA PROTI RAKOVINE JE TU VĎAKE PODPORE ŠIROKEJ VEREJNOSTI A SVOJICH PARTNEROV PRE VŠETKÝCH – TÝCH, KTORÍ POMOC V DÔSLEDKU OCHORENIA POTREBUJÚ I TÝCH, KTORÍ CHCÚ BYŤ INFORMOVANÍ, AKO MOŽNO OCHORENIU PREDCHÁDZAŤ. ĎAKUJEME ZA PARTNERSTVO A PODPORU!

www.lpr.sk< Späť