itretisektor | TS: Fotosúťaž a výstava „Dobrovoľníctvo cez objektív“
 • 31.05.2017 - Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €

  Prijímatelia 2% pozor. Žiadosť o zverejnenie špecifikácie do Obchodného vestníka musí byť podaná skôr ako je posledný deň na zverejnenie (najneskôr 5 pracovných dní pred koncom lehoty na zverejnenie špecifikácie). Nepremeškajte túto povinnosť, pokiaľ Vám vznikla. V opačnom prípade Vám hrozí sankcia v podobe nezaradenia do zoznamu prijímateľov na rok 2018.
 • ***K možnosti vyplácania cestovných náhradách pri pracovnej ceste viacerých zamestnancov***

  Viac k tejto problematike v spracovanej prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

TS: Fotosúťaž a výstava „Dobrovoľníctvo cez objektív“

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku v spolupráci s občianskym združením C.A.R.D.O. a Centrom dobrovoľníctva vyhlasujú k Európskemu roku dobrovoľníctva 2011 fotografickú súťaž na tému dobrovoľníctvo.

Zapojte sa a pomôžte nám zviditeľniť dobrovoľníctvo na Slovensku!

Najlepšie fotografie budú vystavované v rôznych mestách Slovenska v rámci putovnej výstavy Dobrovoľníctvo cez objektív od mája do decembra 2011. Vernisáž výstavy sa uskutoční 6.mája 2011 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Autori/ky troch najlepších fotografií získajú darčekové poukážky v hodnote v hodnote 300, 200 a 100 EUR na nákup elektroniky. Ceny za víťazné fotografie budú odovzdané na vernisáži.

Podmienky fotosúťaže:

 • Súťaže sa môžu zúčastniť všetci milovníci fotografie a priaznivci dobrovoľníctva, amatéri aj profesionáli.
 • Spracovanie témy je voľné, predstavivosti sa medze nekladú. Fotografie môžu byť upravované podľa Vášho uváženia.
 • Do súťaže môžete prihlásiť iba jednu fotografiu, ktorá do termínu jej prihlásenia nebola inak ocenená.
 • Povinnou súčasťou fotografie sú údaje o autorovi/ke (meno, adresa, telefónne číslo, e-mail), popis fotografie (kde a kedy bola zhotovená a kto/čo je na nej zobrazený/é).
 • Fotografie spolu s údajmi posielajte v najvyššej možnej kvalite, vo formáte jpeg alebo tiff na e-mailovú adresu s.hroncokova@cardo-eu.net do 31.marca 2011.
 • Päťčlenná porota, zložená z profesionálov z oblasti dobrovoľníctva a fotografie vyberie 12 najlepších fotografií , ktoré budú vystavované na putovnej výstave. Vyhlási tiež 3 víťazné fotografie, ktorých autori/ky budú odmenení.
 • Posudzovať sa bude technická kvalita fotografie, ale najmä schopnosť fotografa/ky zobraziť tematiku dobrovoľníctva.
 • Výsledky súťaže budú zverejnené na www.europskyparlament.sk, www.cardo-eu.net a na www.dobrovolnictvo.sk najneskôr 30.apríla 2011.
 • Autor/ka fotografie zodpovedá za to, že k prihlásenej fotografii nie sú viazané práva tretej strany a že objekty na fotografiách nebudú vznášať žiadne požiadavky súvisiace s použitím fotografií.
 • Organizátori si vyhradzujú právo na archiváciu súťažných fotografií a ich verejné vystavovanie.
 • Organizátori si tiež vyhradzujú právo z vážnych dôvodov súťaž zrušiť.
 • Prihlásením do súťaže autor/ka vyjadruje súhlas s tým, aby fotografiu použila Informačná kancelária EP,

C.A.R.D.O a Centrum dobrovoľníctva pri informovaní a propagácii svojich podujatí, napr. na internetovej stránke alebo v tlačených publikáciách. Fotografie prihlásené do súťaže nebudú použité na komerčné účely.

 • Prihlásením do súťaže autor/ka súhlasí s podmienkami súťaže.

Kontakt: Soňa Hrončoková, C.A.R.D.O., email: s.hroncokova@cardo-eu.net, tel: 02/54430427


< Späť