itretisektor | TS: Dobrovoľníci Domky pripravili tábory pre 5 000 detí
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: Dobrovoľníci Domky pripravili tábory pre 5 000 detí

Dobrovoľníci mládežníckej organizácie Domka pripravili počas letných prázdnin tábory pre 5 000 detí na celom Slovensku. Väčšina z 1 300 dobrovoľníkov sú študenti stredných a vysokých škôl. Pre prácu s deťmi si nadobudli skúsenosti i odborné vedomosti.

Letné tábory sú vyvrcholením celoročnej činnosti stredísk Domky. Dobrovoľníci počas roka získavajú skúsenosti, vzdelávajú sa a zároveň rozvíjajú priateľské vzťahy s deťmi. „Naše tábory sa preto vyznačujú pohodovou rodinnou atmosférou,“ hovorí Slávka Brigantová, predsedníčka Domky a dodáva: „Každoročne však prichádzajú na tábory aj nové deti – najmä na základe odporúčaní rodičov alebo kamarátov.

Domkárske tábory nie sú len o vyplnení voľného času,“ pokračuje Brigantová: „Rodičia oceňujú najmä prístup animátorov k deťom a tiež posolstvá táborov. Formou hier a zábavy im približujeme pozitívne hodnoty ako priateľstvo, obetavosť, vytrvalosť, vzdelanie, nádej... Veríme, že leto je skvelou príležitosťou pre neformálne ale dobre cielené výchovné podnety.

Pripravované tábory sú najrôznejšieho druhu – denné i pobytové, pre deti základných škôl aj stredoškolákov, niektoré tábory sú zamerané špeciálne pre chlapcov či pre dievčatá. Niekoľko z nich je aj tematicky zameraných – v Liskovej bude divadelný tábor, v Banskej Belej sa stretnú mladí umelci – maliari. „Aj keď viaceré tábory už majú naplnené počty, najmä na tie denné sa dá ešte stále prihlásiť,“ dodáva Slávka Brigantová.

Letné i celoročné podujatia realizujú mladí dobrovoľníci Domky v úzkej spolupráci a s podporou Saleziánov dona Bosca, Dcér Márie Pomocnice i Združením saleziánov spolupracovníkov. Na mnohých aktivitách Domka participuje spolu s organizáciou Laura, združením mladých.

Aktuálny zoznam táborov aj s podrobnejšími informáciami a odkazom na stiahnutie prihlášky nájdete na www.domka.sk.

Doplňujúce informácie:

Domka – Združenie saleziánskej mládeže je organizácia s poslaním výchovne pôsobiť na formovanie detí a mladých. Združuje viac ako 7 500 detí a mladých ľudí, z toho približne 1 500 pôsobí ako dobrovoľníci. V roku 2011 získala Domka cenu MOST za dlhodobú prácu, inovatívny prístup, investície do vzdelávania a rast vnútornej kvality. V tomto roku tiež oslávi 20 rokov svojej činnosti.

Kontakt:

Zuzana Matejíčková, PR koordinátor

zuzka.m@domka.sk

0902 306 646

www.domka.sk< Späť