itretisektor | TS: Dobrovoľníci Domky pripravili tábory pre 5 000 detí

TS: Dobrovoľníci Domky pripravili tábory pre 5 000 detí

Dobrovoľníci mládežníckej organizácie Domka pripravili počas letných prázdnin tábory pre 5 000 detí na celom Slovensku. Väčšina z 1 300 dobrovoľníkov sú študenti stredných a vysokých škôl. Pre prácu s deťmi si nadobudli skúsenosti i odborné vedomosti.

Letné tábory sú vyvrcholením celoročnej činnosti stredísk Domky. Dobrovoľníci počas roka získavajú skúsenosti, vzdelávajú sa a zároveň rozvíjajú priateľské vzťahy s deťmi. „Naše tábory sa preto vyznačujú pohodovou rodinnou atmosférou,“ hovorí Slávka Brigantová, predsedníčka Domky a dodáva: „Každoročne však prichádzajú na tábory aj nové deti – najmä na základe odporúčaní rodičov alebo kamarátov.

Domkárske tábory nie sú len o vyplnení voľného času,“ pokračuje Brigantová: „Rodičia oceňujú najmä prístup animátorov k deťom a tiež posolstvá táborov. Formou hier a zábavy im približujeme pozitívne hodnoty ako priateľstvo, obetavosť, vytrvalosť, vzdelanie, nádej... Veríme, že leto je skvelou príležitosťou pre neformálne ale dobre cielené výchovné podnety.

Pripravované tábory sú najrôznejšieho druhu – denné i pobytové, pre deti základných škôl aj stredoškolákov, niektoré tábory sú zamerané špeciálne pre chlapcov či pre dievčatá. Niekoľko z nich je aj tematicky zameraných – v Liskovej bude divadelný tábor, v Banskej Belej sa stretnú mladí umelci – maliari. „Aj keď viaceré tábory už majú naplnené počty, najmä na tie denné sa dá ešte stále prihlásiť,“ dodáva Slávka Brigantová.

Letné i celoročné podujatia realizujú mladí dobrovoľníci Domky v úzkej spolupráci a s podporou Saleziánov dona Bosca, Dcér Márie Pomocnice i Združením saleziánov spolupracovníkov. Na mnohých aktivitách Domka participuje spolu s organizáciou Laura, združením mladých.

Aktuálny zoznam táborov aj s podrobnejšími informáciami a odkazom na stiahnutie prihlášky nájdete na www.domka.sk.

Doplňujúce informácie:

Domka – Združenie saleziánskej mládeže je organizácia s poslaním výchovne pôsobiť na formovanie detí a mladých. Združuje viac ako 7 500 detí a mladých ľudí, z toho približne 1 500 pôsobí ako dobrovoľníci. V roku 2011 získala Domka cenu MOST za dlhodobú prácu, inovatívny prístup, investície do vzdelávania a rast vnútornej kvality. V tomto roku tiež oslávi 20 rokov svojej činnosti.

Kontakt:

Zuzana Matejíčková, PR koordinátor

zuzka.m@domka.sk

0902 306 646

www.domka.sk< Späť