itretisektor | TS: Dobrovoľníci Domky pripravili tábory pre 5 000 detí
 • ***Možnosť zapojiť sa do tvorby návrhu novely Zákona o sociálnych službách***

  Poskytovatelia sociálnych služieb pozor! Nepremeškajte možnosť zapojiť sa svojimi podnetmi a návrhmi do tvorby plánovanej novely Zákona o sociálnych službách. Viac informácií môžete nájsť v tlačovej správe.
 • ***Infosemináre k eurofondovej výzve pre MNO z programu Efektívna verejná správa***

  Bližšie informácie môžete nájsť v uverejnenej tlačovej správe.
 • ***Výkon požiarnej kontroly v neprítomnosti štatutára***

  Viac k tejto problematike v odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

TS: Dobrovoľníci Domky pripravili tábory pre 5 000 detí

Dobrovoľníci mládežníckej organizácie Domka pripravili počas letných prázdnin tábory pre 5 000 detí na celom Slovensku. Väčšina z 1 300 dobrovoľníkov sú študenti stredných a vysokých škôl. Pre prácu s deťmi si nadobudli skúsenosti i odborné vedomosti.

Letné tábory sú vyvrcholením celoročnej činnosti stredísk Domky. Dobrovoľníci počas roka získavajú skúsenosti, vzdelávajú sa a zároveň rozvíjajú priateľské vzťahy s deťmi. „Naše tábory sa preto vyznačujú pohodovou rodinnou atmosférou,“ hovorí Slávka Brigantová, predsedníčka Domky a dodáva: „Každoročne však prichádzajú na tábory aj nové deti – najmä na základe odporúčaní rodičov alebo kamarátov.

Domkárske tábory nie sú len o vyplnení voľného času,“ pokračuje Brigantová: „Rodičia oceňujú najmä prístup animátorov k deťom a tiež posolstvá táborov. Formou hier a zábavy im približujeme pozitívne hodnoty ako priateľstvo, obetavosť, vytrvalosť, vzdelanie, nádej... Veríme, že leto je skvelou príležitosťou pre neformálne ale dobre cielené výchovné podnety.

Pripravované tábory sú najrôznejšieho druhu – denné i pobytové, pre deti základných škôl aj stredoškolákov, niektoré tábory sú zamerané špeciálne pre chlapcov či pre dievčatá. Niekoľko z nich je aj tematicky zameraných – v Liskovej bude divadelný tábor, v Banskej Belej sa stretnú mladí umelci – maliari. „Aj keď viaceré tábory už majú naplnené počty, najmä na tie denné sa dá ešte stále prihlásiť,“ dodáva Slávka Brigantová.

Letné i celoročné podujatia realizujú mladí dobrovoľníci Domky v úzkej spolupráci a s podporou Saleziánov dona Bosca, Dcér Márie Pomocnice i Združením saleziánov spolupracovníkov. Na mnohých aktivitách Domka participuje spolu s organizáciou Laura, združením mladých.

Aktuálny zoznam táborov aj s podrobnejšími informáciami a odkazom na stiahnutie prihlášky nájdete na www.domka.sk.

Doplňujúce informácie:

Domka – Združenie saleziánskej mládeže je organizácia s poslaním výchovne pôsobiť na formovanie detí a mladých. Združuje viac ako 7 500 detí a mladých ľudí, z toho približne 1 500 pôsobí ako dobrovoľníci. V roku 2011 získala Domka cenu MOST za dlhodobú prácu, inovatívny prístup, investície do vzdelávania a rast vnútornej kvality. V tomto roku tiež oslávi 20 rokov svojej činnosti.

Kontakt:

Zuzana Matejíčková, PR koordinátor

zuzka.m@domka.sk

0902 306 646

www.domka.sk< Späť