itretisektor | TS: Neziskové organizácie môžu získať bezplatnú odbornú pomoc

TS: Neziskové organizácie môžu získať bezplatnú odbornú pomoc

Hlavy pomáhajú je celoročný program firemného dobrovoľníctva zameraný na odovzdávanie skúseností a zručností zamestnancov firiem neziskovým organizáciám v rôznych oblastiach. Neziskovky sa môžu prihlásiť do 10. februára 2011.

Pre rok 2011 je naďalej témou programu starostlivosť o deti. Do programu sa môžu prihlásiť organizácie, ktoré pracujú s deťmi v detských domovoch, so sociálne a zdravotne znevýhodnenými deťmi, ale tiež s rodinami v kríze, ohrozenými rodinami a deťmi alebo sa venujú voľno časovým aktivitám pre deti a rodiny.

Hlavným cieľom pomoci je inštitucionálne posilniť neziskové organizácie. To znamená zlepšiť fungovanie ich administratívy, finančného manažmentu, personalistiky, marketingu a komunikácie. Správne nastavené procesy v organizáciách tak pomôžu zlepšiť výsledky ich práce a postavenie detí, s ktorými vybrané organizácie pracujú.

Dobrovoľnícke aktivity si neziskové organizácie navrhujú samé podľa potreby. Tie sú zverejnené na stránke www.hlavypomahaju.sk, cez ktorú sa na ich realizáciu prihlasujú dobrovoľníci. Zapojené neziskové organizácie však získajú možnosť vybrať si aj z ponúk na spoluprácu od dobrovoľníkov.

Žiadosť o zaradenie do programu je potrebné podať do 10. februára 2011 prostredníctvom webového portálu www.Darca.sk. Pri registrácii treba vybrať ako darcu Nadáciu Pontis a program Hlavy pomáhajú.

Úplné znenie výzvy na predkladanie projektov je dostupné na webovej stránke www.Darca.sk.

Do programu sa zatiaľ zapojilo 11 firiem: Hewlett-Packard, ING, Johnson Controls, Kinstellar, KPMG, Orange, Poštová banka, Provident Financial, PwC, Slovak Telekom a Západoslovenská energetika. Spoločnosti sa môžu do programu zapojiť kedykoľvek.

Prostredníctvom programu pomáhajú dobrovoľníci napríklad na týchto aktivitách:

•    Komunitné centrum Ulita konzultuje s profesionálom z Hewlett-Packard otázky manažmentu tímu.

•    Dobrovoľníčka z firmy Slovak Telekom pomáha nízkoprahovým klubom MIXklub a MIXáčik pri zostavení strategického plánu.

•    Dvaja zamestnanci firmy Orange pripravili a realizujú pre tím Linky detskej istoty sériu tréningov na zefektívnenie používania programu Excel a iných programov podľa potreby.

Ďalšie informácie poskytne Miroslava Gúčiková, programová koordinátorka, Nadácia Pontis, tel.: 02 / 5710 8122, e-mail: miroslava.gucikova@nadaciapontis.sk.< Späť