itretisektor | TS: Za okrúhlym stolom diskutovali o hodnotení oficiálnej rozvojovej pomoci
 • ***Pojednávanie v izbe klienta***

  Môže zariadenie sociálnych služieb umožniť súdu, aby sa hlavné pojednávanie konalo v izbe pacienta, ktorý kvôli svojmu zdravotnému stavu nie je schopný dostaviť sa na súd napriek tomu, že on s takýmto postupom nesúhlasí?
 • ***Vzor zmluvy o charitatívnej reklame***

  V elektronickej knižnici môžete nájsť vzor zmluvy o charitatívnej reklame.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Od 25. 5. 2018 začne platiť nová právna úprava týkajúca sa ochrany osobných údajov fyzických osôb. 
  09.05. - 25.05.2018
  *** GDPR ***

TS: Za okrúhlym stolom diskutovali o hodnotení oficiálnej rozvojovej pomoci

Nadácia Pontis usporiadala v stredu 16. februára 2011 v Bratislave okrúhly stôl o hodnotení oficiálnej rozvojovej pomoci. Na podujatí sa zúčastnilo takmer dvadsať hostí – medzi nimi aj hostia zo zahraničia. Hlavnými rečníkmi diskusie boli Karin Kohlweg z Rakúskej vládnej agentúry pre rozvojovú spoluprácu (ADC), Milan Konrád z Regionálneho centra UNDP v Bratislave, Karla Wursterová a Matej Dostál z Ministerstva zahraničných vecí SR a Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis. Okrem nich sa diskusie zúčastnili aj predstavitelia z Ministerstva financií SR a poslankyňa NR SR Magdaléna Vášáryová.

Efektivita rozvojovej spolupráce závisí aj od monitorovania a hodnotenia týchto projektov. Hoci sa Slovensko rozhodlo pristúpiť k hodnoteniu oficiálnej rozvojovej spolupráce (ODA) už v minulom roku, aj napriek tomu je v porovnaní v Českou republikou, ktorá začala s hodnoteniami v roku 2007, o jeden rok pozadu.

Predstavitelia Odboru rozvojovej a humanitárnej pomoci, Karla Wursterová a Matej Dostál prezentovali kroky, ktoré podniklo Ministerstvo zahraničných vecí SR v otázke evaluácie ODA v minulosti a predstavili plány na rok 2011, kedy sa začne s realizáciou prvých evaluácií. Matej Dostál zdôraznil, že prebehne evaluácia bilaterálnej a multilaterálnej rozvojovej spolupráce ako aj rozvojovej politiky.

Podľa Karly Wursterovej, riaditeľky odboru rozvojovej a humanitárnej pomoci MZV SR, pri budovaní vlastných monitorovacích nástrojov môže Slovensko spolupracovať aj s inými donormi. Slovenská republika môže čerpať z úspešných zahraničných modelov, ktoré za okrúhlym stolom prezentovali predstavitelia z Českej republiky a Rakúska.

Milan Konrád (UNDP), ktorý stál za vznikom evaluačného systému ODA v Čechách, kolegom za okrúhlym stolom podrobne opísal celý proces jeho vzniku a realizácie. Dôraz podľa neho treba klásť nielen na získanie výsledkov hodnotení realizovaných programov, ale aj na rozšírenie hodnotiacich správ. Tie dokážu poskytnúť spätnú väzbu, ktorá je dôležitá najmä kvôli odporúčaniam pri rozhodovaní o nových programoch či na vytváranie ďalších postupov pre vypracúvanie kvalitných evaluácií.

V Rakúsku hodnotenia rozvojových projektov fungujú už dlhšie. O princípoch fungovania procesu hodnotení hovorila aj Karin Kohlweg (ADC), ktorá priblížila profil rakúskej rozvojovej spolupráce. ADC podporuje krajiny v Afrike, Ázii, Strednej Amerike ako aj Juhovýchodnej a Východnej Európe. Kohlweg kolegom zo Slovenska vysvetlila ako funguje proces hodnotenia u nich a na koniec pridala aj pár odporúčaní ako môžu byť hodnotenia užitočné pri zvyšovaní kvality rozvojových programov.

Monitorovanie a hodnotenie rozvojovej spolupráce je už dnes na Slovensku súčasťou Národného plánu rozvojovej spolupráce SR na rok 2011, ktorú slovenská vláda schválila v januári tohto roku.

Za okrúhlym stolom zastupovala politickú sféru ako jediná politička Magda Vášáryová, ktorá zdôraznila, že oficiálna rozvojová spolupráca už je súčasťou zahraničnej politiky Slovenska. Zároveň dodala, že aj napriek niektorým problémom, ktoré brzdia väčšiu angažovanosť vlády v treťom sektore, na ministerstve zahraničných vecí sú pripravení na spoluprácu v rozvojových projektoch. Potvrdila, že jej ponuka, pomáhať v presadzovaní témy rozvojovej spolupráce, stále platí a veľmi rada bude aj naďalej obhajkyňou tejto témy na pôde parlamentu.

Diskusie sa zúčastnili aj ďalší predstavitelia z ministerstva zahraničných vecí a ministerstva financií, ktorí sa evaluácii rozvojovej pomoci budú tiež venovať.

Okrúhly stôl bol prvým okrúhlym stolom, ktorý Nadácia Pontis zorganizovala na tému hodnotenia ODA. Veľký záujem zúčastnených ukázal potrebu realizácie podobných podujatí aj v budúcnosti. Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Rozvojová pomoc sa nás týka, ktorý podporila Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) z prostriedkov oficiálnej rozvojovej spolupráce Slovak Aid.

Ďalšie informácie poskytne Ivana Raslavská, programová koordinátorka Nadácie Pontis, na tel. č.: 02/5710 813a, alebo e-mailom na adrese: ivana.raslavska@nadaciapontis.sk.< Späť