itretisektor | TS: Vznikla Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva
  • Vážna novela zákona o neziskových organizáciách

    Osobná zodpovednosť členov správnej rady a riaditeľov n.o. - prelomenie zodpovednosti právnickej osoby prvýkrát v zákone o neziskových organizáciách - Centrálny portál pre neziskový sektor podáva podnet na RADU vlády pre MVO a Úrad splnomocnenca o okamžité riešenie tejto situácie
  • ***Úprava majetku neziskových organizácií***

    Dňa 15. 1. 2018 nadobudne účinnosť novela zákona č. 4/2018 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z., ktorou sa upraví nakladanie s majetkom neziskových organizácií. Viac v zverejnenej legislatívnej správe.
  • ***Newsletter č. 3***

    V stredu sme zaslali v poradí 3. Newsleter, v ktorom nájdete, mimo iné, aj manuál na prihlasovanie sa do elektronických schránok.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Vznikla Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva

Bratislava, 12. 4. 2011. -- Dnes sa podpisom posledného zakladajúceho člena uzavrel proces schvaľovania dohody o spolupráci dvanástich mimovládnych organizácií* a oficiálne tak vznikla Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva.

Jej cieľom je prispieť k zlepšeniu darcovského prostredia na Slovensku s dôrazom na rozvoj a podporu pravidelného individuálneho darcovstva. Jednou z priorít je zavedenie platobných nástrojov priateľských k darcom - tak, ako ich dlhé roky poznáme z väčšiny krajín Európskej únie i mimo nej.

Podporu vzniku koalície vyjadril na slávnostnom krste aj splnomocnenec Vlády SR pre občiansku spoločnosť Filip Vagač: "Som nesmierne rád, že mimovládne organizácie s tak silnými menami sa rozhodli spolupracovať na tak dôležitej téme, akou je rozvoj individuálneho darcovstva."

Mimovládne organizácie združené v koalícii chcú dosiahnuť sprístupnenie nástrojov, ktoré by výrazne uľahčili a zjednodušili proces pravidelného darovania. Tými sú najmä Direct Debit (druh inkasa), pravidelné platby platobnými kartami, či darovanie prostredníctvom pravidelných mobilných platieb.

Členovia koalície majú taktiež záujem na zavedení charitatívnej tarify poštovného, ktorá by uľahčila a zlacnila komunikáciu medzi darcom a obdarovanou organizáciou a zlepšila by tak proces informovania o aktivitách podporovanej mimovládnej organizácie. Koalícia bude komunikovať s relevantnými partnermi z podnikateľského prostredia i verejného sektora - bankami, mobilnými operátormi či prevádzkovateľmi poštových služieb a ďalšími.

"Organizácie, ktoré prostredníctvom koalície spojili svoje sily, chcú spoločne odstraňovať bariéry, ktoré dnes v individuálnom darcovstve existujú a zvyšovať dôveryhodnosť fundraisingu pre verejnoprospešné ciele" povedal Boris Strečanský, riaditeľ Centra pre filantropiu.

Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva je otvorená voči vstupu ďalších mimovládnych neziskových organizácií, ktoré chcú pomôcť zlepšeniu darcovstva v SR.


Kontakt: Igor Polakovič

mobil: 0905 324987, email: polakovic@changenet.sk, www.cpf.sk

Centrum pre filantropiu, Kozia 11, 811 03 Bratislava

Poznámka:

* Asociácia komunitných nadácií Slovenska, Centrum pre filantropiu, n.o., eRko - hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Človek v ohrození, Greenpeace Slovensko, Nadácia Integra, Nadácia pre deti Slovenska, Slovenská katolícka charita, Slovenské centrum fundraisingu, Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek o.z, Slovenský výbor pre UNICEF, Občianske združenie WellGiving


< Späť