itretisektor | TS: Vznikla Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva
 • ***Možnosť zapojiť sa do tvorby návrhu novely Zákona o sociálnych službách***

  Poskytovatelia sociálnych služieb pozor! Nepremeškajte možnosť zapojiť sa svojimi podnetmi a návrhmi do tvorby plánovanej novely Zákona o sociálnych službách. Viac informácií môžete nájsť v tlačovej správe.
 • ***Infosemináre k eurofondovej výzve pre MNO z programu Efektívna verejná správa***

  Bližšie informácie môžete nájsť v uverejnenej tlačovej správe.
 • ***Výkon požiarnej kontroly v neprítomnosti štatutára***

  Viac k tejto problematike v odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

TS: Vznikla Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva

Bratislava, 12. 4. 2011. -- Dnes sa podpisom posledného zakladajúceho člena uzavrel proces schvaľovania dohody o spolupráci dvanástich mimovládnych organizácií* a oficiálne tak vznikla Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva.

Jej cieľom je prispieť k zlepšeniu darcovského prostredia na Slovensku s dôrazom na rozvoj a podporu pravidelného individuálneho darcovstva. Jednou z priorít je zavedenie platobných nástrojov priateľských k darcom - tak, ako ich dlhé roky poznáme z väčšiny krajín Európskej únie i mimo nej.

Podporu vzniku koalície vyjadril na slávnostnom krste aj splnomocnenec Vlády SR pre občiansku spoločnosť Filip Vagač: "Som nesmierne rád, že mimovládne organizácie s tak silnými menami sa rozhodli spolupracovať na tak dôležitej téme, akou je rozvoj individuálneho darcovstva."

Mimovládne organizácie združené v koalícii chcú dosiahnuť sprístupnenie nástrojov, ktoré by výrazne uľahčili a zjednodušili proces pravidelného darovania. Tými sú najmä Direct Debit (druh inkasa), pravidelné platby platobnými kartami, či darovanie prostredníctvom pravidelných mobilných platieb.

Členovia koalície majú taktiež záujem na zavedení charitatívnej tarify poštovného, ktorá by uľahčila a zlacnila komunikáciu medzi darcom a obdarovanou organizáciou a zlepšila by tak proces informovania o aktivitách podporovanej mimovládnej organizácie. Koalícia bude komunikovať s relevantnými partnermi z podnikateľského prostredia i verejného sektora - bankami, mobilnými operátormi či prevádzkovateľmi poštových služieb a ďalšími.

"Organizácie, ktoré prostredníctvom koalície spojili svoje sily, chcú spoločne odstraňovať bariéry, ktoré dnes v individuálnom darcovstve existujú a zvyšovať dôveryhodnosť fundraisingu pre verejnoprospešné ciele" povedal Boris Strečanský, riaditeľ Centra pre filantropiu.

Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva je otvorená voči vstupu ďalších mimovládnych neziskových organizácií, ktoré chcú pomôcť zlepšeniu darcovstva v SR.


Kontakt: Igor Polakovič

mobil: 0905 324987, email: polakovic@changenet.sk, www.cpf.sk

Centrum pre filantropiu, Kozia 11, 811 03 Bratislava

Poznámka:

* Asociácia komunitných nadácií Slovenska, Centrum pre filantropiu, n.o., eRko - hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Človek v ohrození, Greenpeace Slovensko, Nadácia Integra, Nadácia pre deti Slovenska, Slovenská katolícka charita, Slovenské centrum fundraisingu, Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek o.z, Slovenský výbor pre UNICEF, Občianske združenie WellGiving


< Späť