itretisektor | TS: Vznikla Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: Vznikla Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva

Bratislava, 12. 4. 2011. -- Dnes sa podpisom posledného zakladajúceho člena uzavrel proces schvaľovania dohody o spolupráci dvanástich mimovládnych organizácií* a oficiálne tak vznikla Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva.

Jej cieľom je prispieť k zlepšeniu darcovského prostredia na Slovensku s dôrazom na rozvoj a podporu pravidelného individuálneho darcovstva. Jednou z priorít je zavedenie platobných nástrojov priateľských k darcom - tak, ako ich dlhé roky poznáme z väčšiny krajín Európskej únie i mimo nej.

Podporu vzniku koalície vyjadril na slávnostnom krste aj splnomocnenec Vlády SR pre občiansku spoločnosť Filip Vagač: "Som nesmierne rád, že mimovládne organizácie s tak silnými menami sa rozhodli spolupracovať na tak dôležitej téme, akou je rozvoj individuálneho darcovstva."

Mimovládne organizácie združené v koalícii chcú dosiahnuť sprístupnenie nástrojov, ktoré by výrazne uľahčili a zjednodušili proces pravidelného darovania. Tými sú najmä Direct Debit (druh inkasa), pravidelné platby platobnými kartami, či darovanie prostredníctvom pravidelných mobilných platieb.

Členovia koalície majú taktiež záujem na zavedení charitatívnej tarify poštovného, ktorá by uľahčila a zlacnila komunikáciu medzi darcom a obdarovanou organizáciou a zlepšila by tak proces informovania o aktivitách podporovanej mimovládnej organizácie. Koalícia bude komunikovať s relevantnými partnermi z podnikateľského prostredia i verejného sektora - bankami, mobilnými operátormi či prevádzkovateľmi poštových služieb a ďalšími.

"Organizácie, ktoré prostredníctvom koalície spojili svoje sily, chcú spoločne odstraňovať bariéry, ktoré dnes v individuálnom darcovstve existujú a zvyšovať dôveryhodnosť fundraisingu pre verejnoprospešné ciele" povedal Boris Strečanský, riaditeľ Centra pre filantropiu.

Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva je otvorená voči vstupu ďalších mimovládnych neziskových organizácií, ktoré chcú pomôcť zlepšeniu darcovstva v SR.


Kontakt: Igor Polakovič

mobil: 0905 324987, email: polakovic@changenet.sk, www.cpf.sk

Centrum pre filantropiu, Kozia 11, 811 03 Bratislava

Poznámka:

* Asociácia komunitných nadácií Slovenska, Centrum pre filantropiu, n.o., eRko - hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Človek v ohrození, Greenpeace Slovensko, Nadácia Integra, Nadácia pre deti Slovenska, Slovenská katolícka charita, Slovenské centrum fundraisingu, Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek o.z, Slovenský výbor pre UNICEF, Občianske združenie WellGiving


< Späť