itretisektor | TS: Na Moi High School v Keni navštevuje hodiny informačných technológií 335 žiakov
 • ***Možnosť zapojiť sa do tvorby návrhu novely Zákona o sociálnych službách***

  Poskytovatelia sociálnych služieb pozor! Nepremeškajte možnosť zapojiť sa svojimi podnetmi a návrhmi do tvorby plánovanej novely Zákona o sociálnych službách. Viac informácií môžete nájsť v tlačovej správe.
 • ***Infosemináre k eurofondovej výzve pre MNO z programu Efektívna verejná správa***

  Bližšie informácie môžete nájsť v uverejnenej tlačovej správe.
 • ***Výkon požiarnej kontroly v neprítomnosti štatutára***

  Viac k tejto problematike v odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

TS: Na Moi High School v Keni navštevuje hodiny informačných technológií 335 žiakov

Programová riaditeľka Ivana Raslavská a projektový koordinátor Jakub Šimek z Nadácie Pontis navštívili v marci 2011 oblasť Kasigau v juhovýchodnej Keni, kde Nadácia Pontis už 15 mesiacov realizuje projekt podporený z prostriedkov Slovak Aid s názvom „Zvyšovanie počítačovej gramotnosti učiteľov a študentov v juhovýchodnej Keni (oblasť Kasigau)“. Účelom monitorovacej cesty bolo zistiť úroveň zručností učiteľov a žiakov na strednej škole Moi High School a na základnej škole Rukanga Primary v používaní digitálnych technológii vo vzdelávaní. Pracovníci nadácie sa zúčastnili mnohých stretnutí s predstaviteľmi z oblasti Kasigau a diskusií o dopade projektu na miestnu komunitu a možnostiach rozšírenia a vylepšenia projektu.

Od návratu kenských učiteľov z novembrovej študijnej cesty na Slovensko, prebiehala v počítačovej učebni na Moi High School intenzívna počítačová výučba. Od januára navštevuje hodiny informačných a komunikačných technológií 335 žiakov školy.

V rámci privítania na škole nám učitelia z Moi High School predviedli modelové hodiny výučby predmetov ako geografia, chémia a náuka o spoločnosti za použitia projektoru a PowerPointu v multimediálnej učebni,“ uviedla Ivana Raslavská z Nadácie Pontis.

Ponúkajú certifikovaný kurz

Vedenie školy Moi High School uspelo pri registrácii certifikátu Computers for Schools Kenya a od začiatku tohto roka má oprávnenie trénovať a realizovať skúšky na národne uznávaný certifikát ovládania práce s počítačom. Kurzy na certifikát realizuje škola formou večerných kurzov, na ktorých sa zúčastňuje spolu sedem učiteľov z dvoch škôl v oblasti a traja mladí ľudia z okolitých dedín.

Aktívnym učiteľom v Moi High sme na rozvoj ďalších aktivít dokúpili projektor, kopírku a jeden notebook. Odteraz môže prebiehať paralelne výučba s projektorom v počítačovej aj multimediálnej učebni,“ hovorí o modernizácií vyučovania Ivana Raslavská.

Medzi učiteľmi, ktorí sa zúčastňujú na intenzívnych počítačových kurzoch sú aj riaditeľ Rukanga Primary a jeho dvaja kolegovia. Preto sme sa rozhodli podporiť ich snahu a darovali sme im zatiaľ dva počítače s eLearningovým softvérom, mobilným internetom a projektorom. Počítače poslúžia učiteľom na prípravu vyučovacích hodín a projektor spolu s digitálnym obsahom nahradí nedostatok učebníc a pomôže žiakom lepšie pochopiť učivo z rôznych predmetov,“ dodáva Raslavská.

Vďaka projektu najlepšie výsledky kenskej maturity

Podľa zástupcu riaditeľa na Moi High School, Chrispina Mwawanu, digitálny obsah a technické vybavenie školy, ktoré financoval Slovak Aid, prispelo k výraznému zlepšeniu výsledkov minuloročnej kenskej obdoby maturít, ktoré boli najlepšie za dlhé roky.

Škola zaznamenala aj nárast záujmu žiakov o štúdium na škole. Ich počet sa zvýšil z minuloročných 291 na 335 žiakov tento rok. Pán Mwawana taktiež vtipne podotkol, že teraz si musia učitelia dávať väčší pozor na správnosť učiva, keďže si žiaci môžu dané informácie ľahko overiť na internete a často prídu s nepríjemnými otázkami.

Pre úspech projektu sú kľúčoví učitelia ako pán Mwawana. Motivuje učiteľov okolitých škôl aby sa zúčastnili počítačových kurzov. Jeho víziou je urobiť z Moi High School vzor pre ďalšie školy v oblasti nových technológii a zároveň školiace stredisko pre širšiu komunitu.

Kenské ministerstvo školstva od minulého roku vyžaduje online zadávanie výsledkov záverečných skúšok na základných a stredných školách. Mnohí učitelia na kenských štátnych a súkromných školách nemajú počítačové zručnosti. Požiadavku ministerstva tak riešia platením prevádzkovateľom internetových kaviarni, ktorí požadujú v prepočte 0,70€ za vyplnenie formulára na jedného žiaka.

Digitalizácia kenských škôl má potenciál zefektívniť ich fungovanie a okrem iného napríklad nahradiť nedostatok učebníc multimediálnym obsahom. No moderné vybavenie nestačí, dôležití sú motivovaní a vyškolení pedagógovia, ktorých technika samotná nikdy nemôže nahradiť,“ uzatvára Ivana Raslavská.

Projekt Zvyšovanie počítačovej gramotnosti učiteľov a študentov v juhovýchodnej Keni (oblasť Kasigau) podporila Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) z prostriedkov slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci Slovak Aid.

Fotografie z monitorovacej cesty nájdete v albumoch:

https://picasaweb.google.com/nadaciapontis/UvitaciProgramMoiHighSchoolVRukangeKena#

https://picasaweb.google.com/nadaciapontis/MomentkyZNavstevyVKeni#

https://picasaweb.google.com/nadaciapontis/NovePocitacePreZakladnuSkoluVRukangeKena#

https://picasaweb.google.com/nadaciapontis/VyukaIKTVRukangeKena#

Ďalšie informácie poskytne Jakub Šimek, programový koordinátor, Nadácia Pontis, tel.: 02 / 5710 8134, e-mail: jakub.simek@nadaciapontis.sk.< Späť