itretisektor | TS: Nadácia Dexia banka Slovensko venuje na rozvoj obcí a regiónov 25 000 eur
 • ***Výkon požiarnej kontroly v neprítomnosti štatutára***

  Viac k tejto problematike v odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

TS: Nadácia Dexia banka Slovensko venuje na rozvoj obcí a regiónov 25 000 eur

Nadácia Dexia banky Slovensko vyhlasuje otvorený grantový program Zelené obce 2011 s celoslovenskou pôsobnosťou. Program sa zameriava na podporu projektov trvalo udržateľného rozvoja v obciach, budovanie infraštruktúry pre alternatívnu dopravu, efektívnu starostlivosť o životné prostredie pomocou vytvárania zelených oáz a miest oddychu pre širokú verejnosť a na podporu separácie komunálneho odpadu. V grantovom programe Zelené obce 2011 nadácia v roku 2011 prerozdelí sumu 25 000 Euro. Mestá, obce a ich organizácie či mimovládne organizácie sa môžu uchádzať o podporu do 15. mája 2011.

Grantový program Zelené obce 2011 nadväzuje na program Zelené obce realizovaný z prostriedkov Nadácie Dexia banky Slovensko v roku 2010. V rámci neho nadácia podporila celkovo 13 projektov z 81 predložených žiadostí. Podporu získalo 9 obcí a miest a 4 neziskové organizácie, z toho 4 zo západoslovenského, 4 zo stredoslovenského a 5 z východoslovenského regiónu. Z prostriedkov OGP Zelené obce pomohla Nadácia v roku 2010 priamo takmer 4 900 ľuďom a nepriamo ďalším takmer 27 000 občanom.

Nadácia Dexia banky Slovensko vznikla v decembri 2004 ako priama reakcia predstavenstva Dexia banky Slovensko a.s. na následky katastrofálnej víchrice, ktorá sa v podvečer 19.11.2004 prehnala nad Vysokými Tatrami. Odvtedy nadácia smeruje svoje aktivity a finančnú podporu, či už formou otvorených grantových programov alebo priamou podporu vybraných projektov, na podporu budovania zdravých, atraktívnych, aktívnych a trvalo udržateľných miest, obcí a regiónov“, uviedla Marcela Šuštiaková, správkyňa Nadácie Dexia banky Slovensko.

O granty môžu požiadať obce a mestá, školy a školské zariadenia a mimovládne organizácie z celého Slovenska. Žiadosti o grant môžu organizácie posielať do 15.mája 2011. Všetky žiadosti musia byť riadne podané cez webový portál www.Darca.sk. Jeden subjekt môže predložiť maximálne jeden projekt v každom grantovom programe.

Projekty bude hodnotiť nezávislá komisia expertov v danej oblasti. Finálne rozhodne Správna rada Nadácie Dexia banky na svojom riadnom zasadnutí, kedy odsúhlasí a finančne podporí vybrané projekty. Výsledky grantového programu oznámi administrátor grantového programu Pontis n.o. dňa 24. júna 2011.

Úplné znenie aktuálnej výzvy grantového programu Zelené obce 2011 sú dostupné na webovom portáli www.Darca.sk a na webovej stránke Nadácie Dexia banky Slovensko www.nadaciadexia.sk v sekcii grantové programy.

Grantové programy Nadácie Dexia banky Slovensko administruje nezisková organizácia Pontis n.o., http://pontisno.sk.

Viac informácií o grantových programoch Nadácie Dexia banky Slovensko poskytnú zamestnanci neziskovej organizácie Pontis n.o., e-mail: dexia@pontisno.sk, telefonicky: 02/5710 8119, 02/5710 8133 alebo 0948 217 277.


< Späť