itretisektor | TS: Nadácia Dexia banka Slovensko venuje na rozvoj obcí a regiónov 25 000 eur
 • Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017

  Posledný deň uplynie 15.12.2016. Nepremeškajte šancu stať sa prijímateľom podielu zaplatenej dane. Viac info v políčku 2% z dane.
 • Ochrana osobných údajov

  O nevyhnutných opatreniach v rámci organizovania konferencie sa dočítate v prípadovej štúdii.
 • Zmeny v školskej legislatíve - schválené NRSR v prvom čítaní

  Stredné odborné školy pozor. V rámci prvého čítania bola schválená novela zákona o pedagogických zamestnancov a školského zákona. Zmeny sa týkajú SOŠ. Viac v spracovanej legislatívnej správe.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2016
  Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 • Po tomto termíne sa už dodatočne nedá zaregistrovať! 
  15.12. - 15.12.2016
  Posledný deň na registráciu do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 •  
  31.12. - 31.12.2016
  Posledný deň na použitie financií z 2%, získaných na účet v roku 2015 (za rok 2014)
 • Notárskou komorou SR. 
  15.01. - 15.01.2017
  Zverejnenie Zoznamu prijímateľov 2% pre rok 2017
 • Finančným riaditeľstvom SR 
  31.01. - 31.01.2017
  Zverejnenie ročného prehľadu prijímateľov 2% za rok 2016
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €

TS: Nadácia Dexia banka Slovensko venuje na rozvoj obcí a regiónov 25 000 eur

Nadácia Dexia banky Slovensko vyhlasuje otvorený grantový program Zelené obce 2011 s celoslovenskou pôsobnosťou. Program sa zameriava na podporu projektov trvalo udržateľného rozvoja v obciach, budovanie infraštruktúry pre alternatívnu dopravu, efektívnu starostlivosť o životné prostredie pomocou vytvárania zelených oáz a miest oddychu pre širokú verejnosť a na podporu separácie komunálneho odpadu. V grantovom programe Zelené obce 2011 nadácia v roku 2011 prerozdelí sumu 25 000 Euro. Mestá, obce a ich organizácie či mimovládne organizácie sa môžu uchádzať o podporu do 15. mája 2011.

Grantový program Zelené obce 2011 nadväzuje na program Zelené obce realizovaný z prostriedkov Nadácie Dexia banky Slovensko v roku 2010. V rámci neho nadácia podporila celkovo 13 projektov z 81 predložených žiadostí. Podporu získalo 9 obcí a miest a 4 neziskové organizácie, z toho 4 zo západoslovenského, 4 zo stredoslovenského a 5 z východoslovenského regiónu. Z prostriedkov OGP Zelené obce pomohla Nadácia v roku 2010 priamo takmer 4 900 ľuďom a nepriamo ďalším takmer 27 000 občanom.

Nadácia Dexia banky Slovensko vznikla v decembri 2004 ako priama reakcia predstavenstva Dexia banky Slovensko a.s. na následky katastrofálnej víchrice, ktorá sa v podvečer 19.11.2004 prehnala nad Vysokými Tatrami. Odvtedy nadácia smeruje svoje aktivity a finančnú podporu, či už formou otvorených grantových programov alebo priamou podporu vybraných projektov, na podporu budovania zdravých, atraktívnych, aktívnych a trvalo udržateľných miest, obcí a regiónov“, uviedla Marcela Šuštiaková, správkyňa Nadácie Dexia banky Slovensko.

O granty môžu požiadať obce a mestá, školy a školské zariadenia a mimovládne organizácie z celého Slovenska. Žiadosti o grant môžu organizácie posielať do 15.mája 2011. Všetky žiadosti musia byť riadne podané cez webový portál www.Darca.sk. Jeden subjekt môže predložiť maximálne jeden projekt v každom grantovom programe.

Projekty bude hodnotiť nezávislá komisia expertov v danej oblasti. Finálne rozhodne Správna rada Nadácie Dexia banky na svojom riadnom zasadnutí, kedy odsúhlasí a finančne podporí vybrané projekty. Výsledky grantového programu oznámi administrátor grantového programu Pontis n.o. dňa 24. júna 2011.

Úplné znenie aktuálnej výzvy grantového programu Zelené obce 2011 sú dostupné na webovom portáli www.Darca.sk a na webovej stránke Nadácie Dexia banky Slovensko www.nadaciadexia.sk v sekcii grantové programy.

Grantové programy Nadácie Dexia banky Slovensko administruje nezisková organizácia Pontis n.o., http://pontisno.sk.

Viac informácií o grantových programoch Nadácie Dexia banky Slovensko poskytnú zamestnanci neziskovej organizácie Pontis n.o., e-mail: dexia@pontisno.sk, telefonicky: 02/5710 8119, 02/5710 8133 alebo 0948 217 277.


< Späť