itretisektor | TS: V obciach a mestách východného Slovenska vyrastú nové voľnočasové zóny.

TS: V obciach a mestách východného Slovenska vyrastú nové voľnočasové zóny.

Karpatská nadácia v spolupráci so spoločnosťou Východoslovenská energetika a. s. vyhlásila výsledky grantového programu Voľnočasové zóny 2011. V rámci programu bolo podporených 10 projektov zameraných na budovanie a obnovu voľnočasových zón a priestranstiev v mestách a obciach na východnom Slovensku. Projekty boli podporené celkovou sumou 53.100 EUR.

Vďaka grantovému programu Voľnočasové zóny pribudne aj v roku 2011 na východnom Slovensku 10 nových a zaujímavých oddychových zón a priestranstiev na trávenie voľného času, šport a relax. Medzi podporenými sú aj dobrovoľníci z občianskeho združenia Priatelia trstenskej prírody, ktorí vlastnými silami postavia drevený chodník pozdĺž mŕtveho ramena rieky Hornád a skultúrnia okolité prostredie. V Jablonove nad Turňou spoja sily miestne organizácie a vytvoria tradičné drevené detské ihrisko, ktorým umocnia dobovú atmosféru už existujúceho pieckového hájika. Saleziáni z Prešova oživia zašlé priestory na jednom zo sídlisk a vytvoria priateľské prostredie pre trávenie voľného času najmä pre mamičky s deťmi.

O grant vo výške 6.600 EUR sa mohli uchádzať neziskové organizácie a miestne samosprávy z východného Slovenska.

„Grantový program aj v tomto roku vytvoril príležitosť pre aktívnych ľudí, ktorí chcú urobiť niečo pre skrášlenie prostredia na východnom Slovensku. Sme radi, že dobrých nápadov z roka na rok pribúda a že sa stále nájdu šikovní a činorodí ľudia, ktorí ich s radosťou a našou podporou realizujú. Najväčšiu radosť máme z projektov, v ktorých sa realizujú dobrovoľníci a ktoré využívajú prírodné a tradičné materiály“, povedala riaditeľka Karpatskej nadácie Laura Dittel.

„Jedným z hodnotiacich kritérií bola aj úroveň postihnutia povodňami, ktoré Slovensko zastihli v minulom roku. Aj týmto grantovým programom sme totiž chceli vyjadriť našu solidaritu a zároveň dovŕšiť aktivity zamerané na riešenie po povodňových stavov. Tešíme sa, že sa nám podarilo skĺbiť viacero dobrých vecí a úspešne ukončiť ďalší ročník tohto populárneho grantového programu.,” povedala Andrea Danihelová, hovorkyňa VSE a. s..

Program obnovy a výstavby oddychových športovo-relaxačných zón je na východnom Slovensku veľmi obľúbený a úspešný. Počas predchádzajúcich dvoch ročníkov bolo v rámci programu podporených 25 projektov celkovou sumou viac ako 106.000 EUR.

Ďalšie informácie pre médiá poskytne:

PhDr. Laura Dittel- riaditeľka, tel.: 055/622 11 52, e-mail: info@karpatskanadacia.sk


< Späť