itretisektor | TS: V obciach a mestách východného Slovenska vyrastú nové voľnočasové zóny.
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: V obciach a mestách východného Slovenska vyrastú nové voľnočasové zóny.

Karpatská nadácia v spolupráci so spoločnosťou Východoslovenská energetika a. s. vyhlásila výsledky grantového programu Voľnočasové zóny 2011. V rámci programu bolo podporených 10 projektov zameraných na budovanie a obnovu voľnočasových zón a priestranstiev v mestách a obciach na východnom Slovensku. Projekty boli podporené celkovou sumou 53.100 EUR.

Vďaka grantovému programu Voľnočasové zóny pribudne aj v roku 2011 na východnom Slovensku 10 nových a zaujímavých oddychových zón a priestranstiev na trávenie voľného času, šport a relax. Medzi podporenými sú aj dobrovoľníci z občianskeho združenia Priatelia trstenskej prírody, ktorí vlastnými silami postavia drevený chodník pozdĺž mŕtveho ramena rieky Hornád a skultúrnia okolité prostredie. V Jablonove nad Turňou spoja sily miestne organizácie a vytvoria tradičné drevené detské ihrisko, ktorým umocnia dobovú atmosféru už existujúceho pieckového hájika. Saleziáni z Prešova oživia zašlé priestory na jednom zo sídlisk a vytvoria priateľské prostredie pre trávenie voľného času najmä pre mamičky s deťmi.

O grant vo výške 6.600 EUR sa mohli uchádzať neziskové organizácie a miestne samosprávy z východného Slovenska.

„Grantový program aj v tomto roku vytvoril príležitosť pre aktívnych ľudí, ktorí chcú urobiť niečo pre skrášlenie prostredia na východnom Slovensku. Sme radi, že dobrých nápadov z roka na rok pribúda a že sa stále nájdu šikovní a činorodí ľudia, ktorí ich s radosťou a našou podporou realizujú. Najväčšiu radosť máme z projektov, v ktorých sa realizujú dobrovoľníci a ktoré využívajú prírodné a tradičné materiály“, povedala riaditeľka Karpatskej nadácie Laura Dittel.

„Jedným z hodnotiacich kritérií bola aj úroveň postihnutia povodňami, ktoré Slovensko zastihli v minulom roku. Aj týmto grantovým programom sme totiž chceli vyjadriť našu solidaritu a zároveň dovŕšiť aktivity zamerané na riešenie po povodňových stavov. Tešíme sa, že sa nám podarilo skĺbiť viacero dobrých vecí a úspešne ukončiť ďalší ročník tohto populárneho grantového programu.,” povedala Andrea Danihelová, hovorkyňa VSE a. s..

Program obnovy a výstavby oddychových športovo-relaxačných zón je na východnom Slovensku veľmi obľúbený a úspešný. Počas predchádzajúcich dvoch ročníkov bolo v rámci programu podporených 25 projektov celkovou sumou viac ako 106.000 EUR.

Ďalšie informácie pre médiá poskytne:

PhDr. Laura Dittel- riaditeľka, tel.: 055/622 11 52, e-mail: info@karpatskanadacia.sk


< Späť