itretisektor | TS: MVO: Novela Zákonníka práce umožňuje diskrimináciu tehotných žien
 • Nárok na 2% a nedodržanie termínu na zverejnenie špecifikácie

  Viac v spracovanej prípadovej štúdii.
 • Účasť žiaka oslobodeného z telesnej výchovy na lyžiarskom výcviku

  Môže sa žiak oslobodený od predmetu telesná výchova zúčastniť lyžiarskeho kurzu? Odpoveď môžete nájsť v spracovanej prípadovej štúdii.
 • Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017

  Posledný deň uplynie 15.12.2016. Nepremeškajte šancu stať sa prijímateľom podielu zaplatenej dane. Viac info v políčku 2% z dane.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2016
  Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 • Po tomto termíne sa už dodatočne nedá zaregistrovať! 
  15.12. - 15.12.2016
  Posledný deň na registráciu do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 •  
  31.12. - 31.12.2016
  Posledný deň na použitie financií z 2%, získaných na účet v roku 2015 (za rok 2014)
 • Notárskou komorou SR. 
  15.01. - 15.01.2017
  Zverejnenie Zoznamu prijímateľov 2% pre rok 2017
 • Finančným riaditeľstvom SR 
  31.01. - 31.01.2017
  Zverejnenie ročného prehľadu prijímateľov 2% za rok 2016
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €

TS: MVO: Novela Zákonníka práce umožňuje diskrimináciu tehotných žien

MVO: Novela Zákonníka práce umožňuje diskrimináciu tehotných žien

Slovenská republika stále neplní svoje medzinárodné záväzky

V súčasnosti sa pripravuje tzv. veľká novela Zákonníka práce (ZP). Hromadnú pripomienku verejnosti k jeho návrhu v októbri 2010 podporilo 25 mimovládnych organizácií a takmer 650 jednotlivcov a jednotlivkýň. Jej cieľom bolo skvalitniť ustanovenia ZP, ktoré v súčasnosti umožňujú diskriminovať tehotné ženy, dojčiace ženy a ženy krátko po pôrode - najmä ich prepustením z práce v skúšobnej dobe (čo sa v praxi často deje). Ide pritom o záväzok vo vzťahu k ľudským právam žien, ktorý mala SR dávno splniť na základe svojho členstva v EÚ aj podpisu medzinárodných dohovorov.

Napriek dlhodobej snahe osôb, oprávnených zastupovaním verejnosti vo veci hromadnej pripomienky, o aktívnu spoluprácu s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny bola odozva ministerstva slabá. V týchto dňoch ministerstvo opätovne neakceptovalo konkrétne návrhy na zosúladenie ZP s ľudskoprávnymi záväzkami SR.

Podporte, prosím, otvorený list, ktorým upozorňujeme na tento neprijateľný stav premiérku Ivetu Radičovú, podpredsedu vlády Rudolfa Chmela a ministra práce Jozefa Mihála. Už 7. marca ministerstvo práce predloží návrh veľkej novely ZP do medzirezortného pripomienkového konania. Mal by tam ísť v podobe, ktorá bude v súlade s právom EÚ a medzinárodným právom.

Otvorený list môžete podporiť do stredy 2. marca do 9.00 hod.

Zašlite stručný mail na adresu: trubiniova@oad.sk

U organizácií uveďte aj meno a pozíciu štatutára/štatutárky.

Jednotlivcov a jednotlivkyne prosíme o uvedenie svojej profesie (alebo podobnej charakeristiky).

Ďakujeme za podporu,

Ľubica Trubíniová

Príloha:

1.    Otvorený list I. Radičovej, R. Chmelovi a J. Mihálovi

2.    Stanovisko MVO k aktuálnemu návrhu novely Zákonníka práce

3.    List MVO ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny zo 17. 1. 2011

Ďalšie informácie:

● Ing. Ľubica Trubíniová (Občan, demokracia a zodpovednosť) - 0905 271 888, trubiniova@oad.sk

● Mgr. Janka Debrecéniová, MJur. (Občan, demokracia a zodpovednosť) - 0905 825 408, debreceniova@oad.sk

● JUDr. Zuzana Magurová (OZ Možnosť voľby) - 0905 246 216, zuzana.magurova@chello.sk

● Mgr. Ladislav Oravec - 0903 921 449, laco@nadaciams.sk


Súbory:

< Späť