itretisektor | TS: MVO: Novela Zákonníka práce umožňuje diskrimináciu tehotných žien
 • ***Možnosť zapojiť sa do tvorby návrhu novely Zákona o sociálnych službách***

  Poskytovatelia sociálnych služieb pozor! Nepremeškajte možnosť zapojiť sa svojimi podnetmi a návrhmi do tvorby plánovanej novely Zákona o sociálnych službách. Viac informácií môžete nájsť v tlačovej správe.
 • ***Infosemináre k eurofondovej výzve pre MNO z programu Efektívna verejná správa***

  Bližšie informácie môžete nájsť v uverejnenej tlačovej správe.
 • ***Výkon požiarnej kontroly v neprítomnosti štatutára***

  Viac k tejto problematike v odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

TS: MVO: Novela Zákonníka práce umožňuje diskrimináciu tehotných žien

MVO: Novela Zákonníka práce umožňuje diskrimináciu tehotných žien

Slovenská republika stále neplní svoje medzinárodné záväzky

V súčasnosti sa pripravuje tzv. veľká novela Zákonníka práce (ZP). Hromadnú pripomienku verejnosti k jeho návrhu v októbri 2010 podporilo 25 mimovládnych organizácií a takmer 650 jednotlivcov a jednotlivkýň. Jej cieľom bolo skvalitniť ustanovenia ZP, ktoré v súčasnosti umožňujú diskriminovať tehotné ženy, dojčiace ženy a ženy krátko po pôrode - najmä ich prepustením z práce v skúšobnej dobe (čo sa v praxi často deje). Ide pritom o záväzok vo vzťahu k ľudským právam žien, ktorý mala SR dávno splniť na základe svojho členstva v EÚ aj podpisu medzinárodných dohovorov.

Napriek dlhodobej snahe osôb, oprávnených zastupovaním verejnosti vo veci hromadnej pripomienky, o aktívnu spoluprácu s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny bola odozva ministerstva slabá. V týchto dňoch ministerstvo opätovne neakceptovalo konkrétne návrhy na zosúladenie ZP s ľudskoprávnymi záväzkami SR.

Podporte, prosím, otvorený list, ktorým upozorňujeme na tento neprijateľný stav premiérku Ivetu Radičovú, podpredsedu vlády Rudolfa Chmela a ministra práce Jozefa Mihála. Už 7. marca ministerstvo práce predloží návrh veľkej novely ZP do medzirezortného pripomienkového konania. Mal by tam ísť v podobe, ktorá bude v súlade s právom EÚ a medzinárodným právom.

Otvorený list môžete podporiť do stredy 2. marca do 9.00 hod.

Zašlite stručný mail na adresu: trubiniova@oad.sk

U organizácií uveďte aj meno a pozíciu štatutára/štatutárky.

Jednotlivcov a jednotlivkyne prosíme o uvedenie svojej profesie (alebo podobnej charakeristiky).

Ďakujeme za podporu,

Ľubica Trubíniová

Príloha:

1.    Otvorený list I. Radičovej, R. Chmelovi a J. Mihálovi

2.    Stanovisko MVO k aktuálnemu návrhu novely Zákonníka práce

3.    List MVO ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny zo 17. 1. 2011

Ďalšie informácie:

● Ing. Ľubica Trubíniová (Občan, demokracia a zodpovednosť) - 0905 271 888, trubiniova@oad.sk

● Mgr. Janka Debrecéniová, MJur. (Občan, demokracia a zodpovednosť) - 0905 825 408, debreceniova@oad.sk

● JUDr. Zuzana Magurová (OZ Možnosť voľby) - 0905 246 216, zuzana.magurova@chello.sk

● Mgr. Ladislav Oravec - 0903 921 449, laco@nadaciams.sk


Súbory:

< Späť