itretisektor | TS: MVO: Novela Zákonníka práce umožňuje diskrimináciu tehotných žien
  • Vážna novela zákona o neziskových organizáciách

    Osobná zodpovednosť členov správnej rady a riaditeľov n.o. - prelomenie zodpovednosti právnickej osoby prvýkrát v zákone o neziskových organizáciách - Centrálny portál pre neziskový sektor podáva podnet na RADU vlády pre MVO a Úrad splnomocnenca o okamžité riešenie tejto situácie
  • ***Úprava majetku neziskových organizácií***

    Dňa 15. 1. 2018 nadobudne účinnosť novela zákona č. 4/2018 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z., ktorou sa upraví nakladanie s majetkom neziskových organizácií. Viac v zverejnenej legislatívnej správe.
  • ***Newsletter č. 3***

    V stredu sme zaslali v poradí 3. Newsleter, v ktorom nájdete, mimo iné, aj manuál na prihlasovanie sa do elektronických schránok.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: MVO: Novela Zákonníka práce umožňuje diskrimináciu tehotných žien

MVO: Novela Zákonníka práce umožňuje diskrimináciu tehotných žien

Slovenská republika stále neplní svoje medzinárodné záväzky

V súčasnosti sa pripravuje tzv. veľká novela Zákonníka práce (ZP). Hromadnú pripomienku verejnosti k jeho návrhu v októbri 2010 podporilo 25 mimovládnych organizácií a takmer 650 jednotlivcov a jednotlivkýň. Jej cieľom bolo skvalitniť ustanovenia ZP, ktoré v súčasnosti umožňujú diskriminovať tehotné ženy, dojčiace ženy a ženy krátko po pôrode - najmä ich prepustením z práce v skúšobnej dobe (čo sa v praxi často deje). Ide pritom o záväzok vo vzťahu k ľudským právam žien, ktorý mala SR dávno splniť na základe svojho členstva v EÚ aj podpisu medzinárodných dohovorov.

Napriek dlhodobej snahe osôb, oprávnených zastupovaním verejnosti vo veci hromadnej pripomienky, o aktívnu spoluprácu s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny bola odozva ministerstva slabá. V týchto dňoch ministerstvo opätovne neakceptovalo konkrétne návrhy na zosúladenie ZP s ľudskoprávnymi záväzkami SR.

Podporte, prosím, otvorený list, ktorým upozorňujeme na tento neprijateľný stav premiérku Ivetu Radičovú, podpredsedu vlády Rudolfa Chmela a ministra práce Jozefa Mihála. Už 7. marca ministerstvo práce predloží návrh veľkej novely ZP do medzirezortného pripomienkového konania. Mal by tam ísť v podobe, ktorá bude v súlade s právom EÚ a medzinárodným právom.

Otvorený list môžete podporiť do stredy 2. marca do 9.00 hod.

Zašlite stručný mail na adresu: trubiniova@oad.sk

U organizácií uveďte aj meno a pozíciu štatutára/štatutárky.

Jednotlivcov a jednotlivkyne prosíme o uvedenie svojej profesie (alebo podobnej charakeristiky).

Ďakujeme za podporu,

Ľubica Trubíniová

Príloha:

1.    Otvorený list I. Radičovej, R. Chmelovi a J. Mihálovi

2.    Stanovisko MVO k aktuálnemu návrhu novely Zákonníka práce

3.    List MVO ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny zo 17. 1. 2011

Ďalšie informácie:

● Ing. Ľubica Trubíniová (Občan, demokracia a zodpovednosť) - 0905 271 888, trubiniova@oad.sk

● Mgr. Janka Debrecéniová, MJur. (Občan, demokracia a zodpovednosť) - 0905 825 408, debreceniova@oad.sk

● JUDr. Zuzana Magurová (OZ Možnosť voľby) - 0905 246 216, zuzana.magurova@chello.sk

● Mgr. Ladislav Oravec - 0903 921 449, laco@nadaciams.sk


Súbory:

< Späť