itretisektor | TS: O ceny Via Bona Slovakia za rok 2010 súťaží 75 nominácií
 • ***Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku - najneskôr do 31.05.2016***

  Prijímatelia pozor, špecifikáciu použitia prijatého podielu zaplatenej dane nestačí len zaslať na zverejnenie do 31.05.2016. V tomto termíne už musí byť zverejnená! Viac v prípadovej štúdii.
 • ***Oprava chyby vo zverejnenej špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane***

  Vyskytla sa v súvislosti so zverejňovaním údajov do Obchodného vestníka chyba v špecifikácii? O tom, akým spôsobom v danom prípade postupovať ako aj o následkoch neodstránenia chýb, si môžete prečítať v spracovanej prípadovej štúdii.
 • Návrh novely Školského zákona bude predmetom rokovania vlády SR

  Návrh novely Školského zákona ako aj zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme budú predmetom najbližšieho zasadnutia vlády SR, konanom dňa 25.05.2016. O tom, či predkladané návrhy budú schválené Vám prinesieme informáciu už túto stredu. Sledujte nás. Legislatívne správy k návrhom môžete nájsť uverejnené na portáli.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • len tie MNO, ktorých úhrn 2% za rok 2014 je vyšší ako 3 320 EUR.  
  15.05. - 31.05.2016
  Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku

TS: O ceny Via Bona Slovakia za rok 2010 súťaží 75 nominácií

Nadácia Pontis dostala v aktuálnom 11. ročníku súťaže 75 nominácií na ocenenie Via Bona Slovakia. Nominácie sú momentálne v procese individuálneho hodnotia členmi hodnotiacej komisie. Ceny Via Bona Slovakia 2010 budú udelené v 9 kategóriách. O víťazovi desiatej kategórie, Čestné uznanie za mediálny prínos v rozvoji zodpovedného podnikania a firemnej filantropie na Slovensku, rozhodne Nadácia Pontis. Ceny budú odovzdané 14. apríla 2011 na slávnostnom gala večere v bratislavskom Mestskom divadle DPOH.

Sme veľmi radi, že firmy prichádzajú každý rok s novými príkladmi firemnej filantropie a zodpovedného podnikania. Najviac nás potešil zvýšený záujem malých a stredných firiem. V tejto kategórií sme v tomto roku dostali 11 nominácií, zatiaľ čo minulý rok to bola len jedna nominácia. Komisia zložená zo zástupcov firiem, verejnej správy, médií a neziskových organizácií tak má na výber dostatok nominácií, z ktorých môže vybrať skutočne najlepšie víťazne projekty,“ uviedla Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis.

Zoznam nominácií na ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2010 postupujúcich na hodnotenie

HLAVNÉ CENY

Hlavná cena pre veľké podniky za komplexný prístup k zodpovednému podnikaniu

• Orange Slovensko, a.s.

• Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

• PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. a PricewaterhouseCoopers Tax, k.s.

• Slovak Telekom, a.s.

Hlavná cena pre malé a stredné podniky za uplatňovanie princípov zodpovedného podnikania

• ABB, s.r.o.

• Bayer, s.r.o.

• Communication House, s.r.o.

• COMTESSA Consulting, s.r.o.

• European Management Consulting Institute, s.r.o.

• GlaxoSmithKline Slovakia, s.r.o.

• I. TRAN., s.r.o.

• Martinus.sk, s.r.o.

• Microsoft Slovakia, s.r.o.

• Nera Networks, s.r.o.

• TEMPEST, a.s.

Oblasť ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE

Zelená cena za projekt v oblasti životného prostredia

• ENVI-PAK, a.s.

• IKEA Bratislava, s.r.o.

• KOSIT, a.s.

• Orange Slovensko, a.s.

• Slovenské elektrárne, a.s.

• SLOVNAFT, a.s.

• Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

• UniCredit Bank Slovakia, a.s.

• Východoslovenská energetika, a.s.

Etická cena za transparentnosť a odstraňovanie korupcie

• GlaxoSmithKline Slovakia, s.r.o.

• Východoslovenská energetika, a.s.

Cena za zodpovedný prístup k zamestnancom

• Accenture s.r.o.

• Embraco Slovakia, s.r.o.

• ORION NOVA, s.r.o.

• Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

• SLOVNAFT, a.s.

• Würth International Trading, s.r.o.

Cena za zodpovedné pôsobenie na trhu

• COMTESSA Consulting, s.r.o.

• GlaxoSmithKline Slovakia, s.r.o.

• Orange, a.s.

• Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

• SLOVDEKRA, s.r.o.

• Slovenské elektrárne, a.s.

• Tatra banka, a.s.

Oblasť FIREMNÁ FILANTROPIA

Cena za dlhodobý pozitívny vplyv podniku na spoločnosť a okolitú komunitu

• Bramac - strešné systémy, s.r.o. – nominuje Nitrianska komunitná nadácia

• ČSOB Finančná skupina – nominuje Nadácia Ekopolis, Banská Bystrica

• Embraco Slovakia, s.r.o. – nominuje Communication House, s.r.o.

• GlaxoSmithKline Slovakia, s.r.o.

• Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.

• KINSTELLAR

• Orange Slovensko, a.s.

• Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

• Slovenská sporiteľňa, a.s. – nominuje Lucia Lužinská, Mgr. art

• Slovenské elektrárne, a.s. – nominuje Depaul Slovensko, n.o.

• SLOVNAFT, a.s.

• Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

• Východoslovenská energetika, a.s. - nominuje Záujmové združenie právnických osôb Špirála

Cena za odvahu podporiť náročnú tému

• ANASOFT APR, s.r.o

• Auto Valušek, s.r.o.

• CD–Creative Department, s.r.o. – nominuje SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien

• Embraco Slovakia, s.r.o. – nominuje Communication House, s.r.o.

• Johnson&Johnson Slovakia, s.r.o. – nominuje C.A.R.D.O.

• Mgr. Ladislav Kossár – nominuje Nadácia Provida

• Orange Slovensko, a.s.

• Provident Financial, s.r.o. – nominuje Nadácia pre deti Slovenska

• Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

• Slovenská sporiteľňa, a.s.

• Slovenské elektrárne, a.s. – nominuje Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu

• Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Cena za zapájanie zamestnancov do dobrovoľníckych aktivít

• Deloitte Slovensko, s.r.o.

• Mazars Slovensko, s.r.o.

• Provident Financial, s.r.o.

• PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. a PricewaterhouseCoopers Tax, k.s.

• RWE IT Slovakia s.r.o. - nominuje A&D Global Business Relations, s.r.o.

• Siemens s.r.o.

• Slovenské elektrárne, a.s.

• TEMPEST, a.s.

• UniCredit Bank Slovakia, a.s.

• Východoslovenská energetika a.s.

• Whirlpool Slovakia, s.r.o.

Hodnotenie

Renomovaná komisia, zostavená z reprezentantov firemného sveta, verejnej správy, médií, mimovládnych organizácií i nezávislých inštitúcií, momentálne hodnotí prijaté nominácie individuálne.

Na svojom prvom stretnutí komisia rozhodne, ktoré nominácie postupujú do druhého kola hodnotenia (shortlisty). Tie budú známe 14. marca 2011.

Úplné informácie o pravidlách účasti v súťaži o ocenenie a o hodnotiacom procese Via Bona Slovakia 2010 sú uvedené v Štatúte, ktorý je dostupný na www.viabona.sk/statut. Víťazov cien Via Bona Slovakia 2010 vyhlási Nadácia Pontis na slávnostnom gala večere 14. apríla 2011.

Generálnym partnerom 11. ročníka ocenenia je spoločnosť VÚB banka, a.s. Partnermi sú Západoslovenská energetika, a.s. a DLA Piper. Mediálnymi partnermi sú: portál Euractiv.sk, magazín Forbes, mesačník IN STORE Slovakia, tlačová agentúra SITA, mesačník Stratégie, týždenník TREND, portál Webnoviny.sk a portál Zodpovednepodnikanie.sk. Partnermi gala večera sú Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) a Mestské divadlo DPOH. Podujatie Via Bona Slovakia 2010 sa koná v rámci projektu ReSMEs, ktorý podporila Európska komisia. Za realizáciu projektu je zodpovedný výhradne organizátor.

Viac informácií nájdete na www.viabona.sk, alebo Vám ich poskytne Lucia Borovská, programová koordinátorka Nadácie Pontis, viabona@nadaciapontis.sk, tel.: 02/5710 8117.< Späť