itretisektor | TS: Na podporu projektov bezpečnosti na cestách venovali zamestnanci Stredoslovenskej energetiky symbolické šeky v hodnote 36 000 €
 • ***Pojednávanie v izbe klienta***

  Môže zariadenie sociálnych služieb umožniť súdu, aby sa hlavné pojednávanie konalo v izbe pacienta, ktorý kvôli svojmu zdravotnému stavu nie je schopný dostaviť sa na súd napriek tomu, že on s takýmto postupom nesúhlasí?
 • ***Vzor zmluvy o charitatívnej reklame***

  V elektronickej knižnici môžete nájsť vzor zmluvy o charitatívnej reklame.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Od 25. 5. 2018 začne platiť nová právna úprava týkajúca sa ochrany osobných údajov fyzických osôb. 
  09.05. - 25.05.2018
  *** GDPR ***

TS: Na podporu projektov bezpečnosti na cestách venovali zamestnanci Stredoslovenskej energetiky symbolické šeky v hodnote 36 000 €

Na podporu projektov bezpečnosti na cestách venovali zamestnanci Stredoslovenskej energetiky symbolické šeky v hodnote 36 000 €

Zamestnanci Stredoslovenskej energetiky, a. s., odovzdali šiestim školám a neziskovým organizáciám symbolické šeky v hodnote 36 000 € na slávnostnom vyhlasovaní výsledkov internej hry Jazdím bez nehôd. Podujatie sa uskutočnilo v Žiline 24. februára 2011. Ocenené boli Základná škola Rudina, OZ Bezpečne a Zdravo, OZ TATRY, Základná škola Vajanského v Lučenci, Materská škola na ulici Obrancov Mieru v Detve a Základná škola Slovenských partizánov v Považskej Bystrici. Celkovú sumu 36 000 eur použijú na realizáciu projektov, zameraných na dopravnú výchovu, bezpečnosť na cestách a propagáciu „zelených ciest“ (greenways). Podpora bola udelená prostredníctvom Nadačného fondu SSE, a.s. v Nadácii Pontis.

„Internej hry „Jazdím bez nehôd“ sa v druhom ročníku zúčastnili opäť referentskí vodiči Stredoslovenskej energetiky (SSE), ktorí sa zaviazali počas roka 2010 jazdiť bez nehôd. Úspešní vodiči mohli hlasovať za najlepšie projekty, ktoré posielali neziskové organizácie a školy a ktoré odporučili samotní zamestnanci skupiny SSE,“ povedal o projekte podpory bezpečnosti na cestách Norbert Maur, programový koordinátor z Nadácie Pontis.

Do súťaže prišlo spolu 26 projektov zameraných na dopravnú výchovu a zvyšovanie bezpečnosti na cestách. Hodnotiaca komisia, zostavená z odborníkov pre túto oblasť a zo zástupcov Stredoslovenskej energetiky, z nich vybrala 10 projektov, za ktoré mohli hlasovať úspešní vodiči SSE. Do hlasovania sa zapojilo 208 vodičov, ktorí vybrali 6 víťazných projektov.

Víťazné projekty

Víťazom hlasovania sa stala Základná škola Rudina so svojim projektom Predchádzajme nehodám. Pri základnej škole bude vybudované dopravné ihrisko a v rámci vyučovania bude škola realizovať aktivity s cieľom rozvíjať dopravnú gramotnosť detí a mládeže, motivovať ich k bezpečnému správaniu sa na cestách a pripraviť ich na väčšiu samostatnosť, ohľaduplnosť na verejných komunikáciách. Na tento projekt bola vyčlenená čiastka 6 920 €.

Na druhom mieste sa umiestnilo Občianske združenie Bezpečne a zdravo, ktoré obnoví pôvodné dopravné ihrisko v Turčianskych Tepliciach. Pre tento účel získalo občianske združenie 5 800 €.

Tretie miesto obsadilo Občianske združenie Tatry s projektom Detské centrum pohybu. Zámerom projektu je zriadiť pri základnej škole Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši miesto, kde si ľubovoľná formálna či neformálna skupina bude môcť požičať pomôcky pre dopravnú výchovu a výlety do blízkeho okolia. Na realizáciu tohto projektu je z Nadačného fondu SSE, a. s. v Nadácii Pontis, vyčlenená suma 4 000 €.

Ako ďalší úspešný projekt vyšiel z hlasovania projekt Dopravné ihrisko Úsmev, ktorý bude realizovať Základná škola Vajanského v Lučenci. Keďže v Lučenci nie je žiadne dopravné ihrisko, škola vybuduje vo svojom areáli jedno z prvých v blízkom okolí. Projekt získal podporu vo výške 7 185 €.

Poďme jazdiť spoločne je názov projektu, ktorý bude realizovať Materská škola na ulici Obrancov Mieru v Detve. Medzisektorová spolupráca s mestom Detva a Združením občanov Aktívne mesto prispeje k vybudovaniu dopravného ihriska, na ktorom si postupne deti osvoja základy dopravy a osvoja si ďalšie zručnosti a spôsoby správania sa v blízkosti cesty. Na projekt bola vyčlenená čiastka 7 127,5 €.

Podporený bude aj projekt Základnej školy Slovenských partizánov v Považskej Bystrici s názvom Bezpečne na križovatke. Zámerom projektu je prostredníctvom dráhy s autami na diaľkové ovládanie v modelovej mierke prispieť k zvládaniu situácií v jazde cez križovatku. Projekt získal podporu vo výške 4 967,5 €.

Fotografie z podujatia nájdete v albume na adrese: https://picasaweb.google.com/nadaciapontis/JazdimBezNehod2011SSEAS?feat=directlink.

Ďalšie informácie poskytne Norbert Maur, programový koordinátor Nadácie Pontis, tel.: 02/5710 8123, e-mail: norbert.maur@nadaciapontis.sk.< Späť