itretisektor | TS: Na Slovensku je potrebné naďalej podporovať spoločenské uplatnenie žien
 • *** Podmienky pre vydanie školského poriadku***

  O tom, aké sú podmienky pre vydanie školského poriadku a aký obsah má mať, si môžete prečítať v spracovanej prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

TS: Na Slovensku je potrebné naďalej podporovať spoločenské uplatnenie žien

Vo štvrtok 14. apríla 2011 popoludní sa uskutočnil prvý okrúhly stôl občianskeho združenia VČELÍ DOM. Na tému „Spoločenské uplatnenie žien v strednom a vyššom veku, problematika zamestnanosti a sociálnej integrácie žien“ diskutovali odborníci a predstavitelia všetkých sektorov spoločnosti.

Cieľom série okrúhlych stolov organizovaných združením VČELÍ DOM je vytvoriť platformu na výmenu názorov a skúseností odborníkov, podporiť medzisektorový dialóg so snahou využiť synergický efekt a následnú pozitívnu zmenu vo vybratých oblastiach života,“ uviedla Danica Lacová, výkonná riaditeľka združenia VČELÍ DOM.

Okrúhleho stola sa zúčastnili Elvíra Chadimová, generálna riaditeľka Group PTK-ECHO a prezidentka občianskeho združenia Top centrum podnikateliek, Zora Bútorová, sociologička a analytička Inštitútu pre verejné otázky (IVO), Viera Böttcher-Klementová, riaditeľka Slovensko-českého ženského fondu pre Slovensko (SCWF), Milka Harmathová, podnikateľka a módna návrhárka, Donna Rosi, Anna Hudáková, prezidentka Združenia pre rozvoj a riadenie ľudských zdrojov, Štefan Máj, podpredseda predstavenstva Slovenskej sporiteľne, Pavol Múdry, predseda správnej rady Medzinárodného tlačového inštitútu (IPI) na Slovensku, Radomír Mako, partner spoločnosti KINGFISHER Executive Search a Ivan Ježík, riaditeľ neziskovej organizácie VOICES a realizátor projektu Baterka.

Ako vyplynulo z diskusie osobností, ženy v strednom a vyššom veku tvoria početnú časť populácie a zároveň majú veľký potenciál prispievať k rozvoju spoločnosti a ekonomickému rastu. Schopnosti a skúsenosti žien vo veku nad 40 rokov sa odrážajú aj v postupne rastúcom počte úspešných podnikateliek. Naopak, vo vrcholových pozíciách verejnej správy, ako aj na top manažérskych postoch korporácií, pretrváva nevyrovnané zastúpenie a uplatnenie žien.

Je dôležité si uvedomiť, že naša populácia starne, je to všeobecný jav v Európe, ktorý je nevyhnutné akceptovať. Preto je dôležité zmeniť aj náš postoj k ľuďom vo vekovej kategórii 45 až 60 rokov. Nevnímať ich ako ľudí vo vyššom veku, ktorí už nemajú spoločnosti čo ponúknuť, ale pozerať sa na nich ako na ľudí v zrelom strednom veku s vysokým potenciálom,“ povedala sociologička Zora Bútorová.

Jedným z odporúčaní, ktoré vyplynulo z diskusie, je zvýšenie informovanosti formou pozitívnych skutočných príkladov v médiách, ako aj vzájomná výmena informácií a skúseností v regiónoch, realizácia konkrétnych projektov s cieľom zvýšiť sebavedomie žien, motivovať a povzbudiť ich pri uplatnení sa na trhu práce a v spoločenskom živote.

V prípade záujmu o ďalšie informácie, prosím, kontaktujte:

Danica Lacová, Tel. 421 (0)2 2086 2286, E-mail: danica.lacova@vcelidom.sk


< Späť