itretisektor | TS: Nadácia Pontis sa stala certifikovaným tréningovým partnerom Global Reporting Initiative
 • ***Príručka pre mimovládne neziskové organizácie o čerpaní fondov EÚ***

  Stiahnuť túto príručku si môžete v Tlačovej agentúre neziskového sektora.
 • ***Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR

  Vzorovú zmluvu môžete nájsť v inštitúte športová spoločnosť.
 • ***Neziskové organizácie dostali spolu viac ako 42 mil. € z 2 %***

  Viac v uverejnenej tlačovej správe.
 • 2% z dane: Sumár povinností žiadateľa k registrácií 2%

  Keďže registračné obdobie sa pomaly blíži, prinášame prehľad zákonných podmienok, ktoré musí organizácia splniť a postupu, ktorý musí dodržať, ak sa chce stať prijímateľom podielu zaplatenej dane. Viac v odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2017
  Registrácia prijímateľov 2% u notára.

TS: Nadácia Pontis sa stala certifikovaným tréningovým partnerom Global Reporting Initiative

Nadácia Pontis sa v konzorciu s maďarským Alternate Consulting a švajčiarskym Schwery Consulting stala certifikovaným partnerom medzinárodnej organizácie Global Reporting Initiative. Certifikát umožňuje Nadácii Pontis poskytovať školenia na prípravu správ o zodpovednom podnikaní podľa Smerníc GRI, ktoré vo svete používa takmer 1 500 firiem, vrátane 75% z 250 najväčších firiem na svete. Na Slovensku používajú smernice najmä nadnárodné spoločnosti ako Holcim, Orange, Slovnaft, U. S. Steel Košice či VÚB. V Českej republike sú to napríklad spoločnosti Czech Coal alebo Provident Financial.

„Certifikát oprávňuje Nadáciu Pontis ako jedinú organizáciu poskytovať tréningy na prípravu správ o zodpovednom podnikaní na Slovensku a v Českej republike. Spolu s ostatnými organizáciami v konzorciu tak pokrýva Slovensko, Českú republiku, Maďarsko, Poľsko a Rusko,“ uviedla Beata Hlavčáková, programová riaditeľka Nadácie Pontis a výkonná riaditeľka Business Leaders Forum.

Na základe certifikátu Nadácia Pontis pripravuje v tomto roku niekoľko školení na tému prípravy správ o zodpovednom podnikaní na Slovensku aj v Českej republike. Účastníci semináru budú vyškolení na sledovanie aktivít zodpovedného podnikania vo svojej firme a na prípravu správy o zodpovednom podnikaní. Smernice sú v slovenskom jazyku zdarma k dispozícií pre každého, kto má záujem na prípravu takejto správy,“ dodala Beata Hlavčáková.

Rozvoj reportovania zodpovedného podnikania je jednou z kľúčových aktivít Nadácie Pontis a združenia firiem Business Leaders Forum (www.blf.sk), ktoré združuje 23 veľkých aj menších firiem. Všetky sa zaviazali dodržiavať princípy zodpovednosti vo svojom podnikaní a inšpirovať k zodpovednosti aj ostatných na trhu.

Global Reporting Initiative (GRI) je nezávislá medzinárodná inštitúcia, ktorá vznikla v Amsterdame v roku 1997 ako spoločná iniciatíva americkej mimovládnej organizácie Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) a United Nations Environment Programme. Jej hlavným cieľom je zvýšenie kvality, spoľahlivosti a využiteľnosti výročných správ o zodpovednom podnikaní.

Viac informácií nájdete na www.nadaciapontis.sk/gri, alebo Vám ich poskytne Michal Kišša, programový koordinátor Nadácie Pontis, e-mail: michal.kissa@nadaciapontis.sk, tel.: 02/5710 8127.< Späť