itretisektor | TS: Nadácia Pontis sa stala certifikovaným tréningovým partnerom Global Reporting Initiative
 • *** Podmienky pre vydanie školského poriadku***

  O tom, aké sú podmienky pre vydanie školského poriadku a aký obsah má mať, si môžete prečítať v spracovanej prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

TS: Nadácia Pontis sa stala certifikovaným tréningovým partnerom Global Reporting Initiative

Nadácia Pontis sa v konzorciu s maďarským Alternate Consulting a švajčiarskym Schwery Consulting stala certifikovaným partnerom medzinárodnej organizácie Global Reporting Initiative. Certifikát umožňuje Nadácii Pontis poskytovať školenia na prípravu správ o zodpovednom podnikaní podľa Smerníc GRI, ktoré vo svete používa takmer 1 500 firiem, vrátane 75% z 250 najväčších firiem na svete. Na Slovensku používajú smernice najmä nadnárodné spoločnosti ako Holcim, Orange, Slovnaft, U. S. Steel Košice či VÚB. V Českej republike sú to napríklad spoločnosti Czech Coal alebo Provident Financial.

„Certifikát oprávňuje Nadáciu Pontis ako jedinú organizáciu poskytovať tréningy na prípravu správ o zodpovednom podnikaní na Slovensku a v Českej republike. Spolu s ostatnými organizáciami v konzorciu tak pokrýva Slovensko, Českú republiku, Maďarsko, Poľsko a Rusko,“ uviedla Beata Hlavčáková, programová riaditeľka Nadácie Pontis a výkonná riaditeľka Business Leaders Forum.

Na základe certifikátu Nadácia Pontis pripravuje v tomto roku niekoľko školení na tému prípravy správ o zodpovednom podnikaní na Slovensku aj v Českej republike. Účastníci semináru budú vyškolení na sledovanie aktivít zodpovedného podnikania vo svojej firme a na prípravu správy o zodpovednom podnikaní. Smernice sú v slovenskom jazyku zdarma k dispozícií pre každého, kto má záujem na prípravu takejto správy,“ dodala Beata Hlavčáková.

Rozvoj reportovania zodpovedného podnikania je jednou z kľúčových aktivít Nadácie Pontis a združenia firiem Business Leaders Forum (www.blf.sk), ktoré združuje 23 veľkých aj menších firiem. Všetky sa zaviazali dodržiavať princípy zodpovednosti vo svojom podnikaní a inšpirovať k zodpovednosti aj ostatných na trhu.

Global Reporting Initiative (GRI) je nezávislá medzinárodná inštitúcia, ktorá vznikla v Amsterdame v roku 1997 ako spoločná iniciatíva americkej mimovládnej organizácie Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) a United Nations Environment Programme. Jej hlavným cieľom je zvýšenie kvality, spoľahlivosti a využiteľnosti výročných správ o zodpovednom podnikaní.

Viac informácií nájdete na www.nadaciapontis.sk/gri, alebo Vám ich poskytne Michal Kišša, programový koordinátor Nadácie Pontis, e-mail: michal.kissa@nadaciapontis.sk, tel.: 02/5710 8127.< Späť