itretisektor | TS: Pozvánka na tlačovú konferenciu APSS
 • 31.05.2017 - Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €

  Prijímatelia 2% pozor. Žiadosť o zverejnenie špecifikácie do Obchodného vestníka musí byť podaná skôr ako je posledný deň na zverejnenie (najneskôr 5 pracovných dní pred koncom lehoty na zverejnenie špecifikácie). Nepremeškajte túto povinnosť, pokiaľ Vám vznikla. V opačnom prípade Vám hrozí sankcia v podobe nezaradenia do zoznamu prijímateľov na rok 2018.
 • ***K možnosti vyplácania cestovných náhradách pri pracovnej ceste viacerých zamestnancov***

  Viac k tejto problematike v spracovanej prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

TS: Pozvánka na tlačovú konferenciu APSS

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb Slovenskej republiky


Vážení predstavitelia elektronických a printových médií,

v mene Predsedníctva APSS SR Vás pozývam na tlačovú konferenciu, ktorá sa bude konať po skončení

okrúhleho stola za účasti zástupcov politických strán na tému: AKO RIEŠIŤ KRÍZU V POSKYTOVANÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB NA SLOVENSKU?

štvrtok 14. júla 2011 o 11.00 hod. (od 10:00 hod bude prebiehať okrúhly stôl) v neziskovej organizácii Lepší svet na Osuského 8 v Bratislave-Petržalke (mapa: http://www.lepsisvet.org/text/19/Kontakty)

Sme toho názoru, že sa na Slovensku prehlbuje kríza v poskytovaní sociálnych služieb. Dôkazom sú tisícky žiadateľov o umiestnenie v zariadeniach sociálnych služieb, s ktorými si samosprávy obcí a vyšších územných celkov nedokážu poradiť a súčasne v mnohých prípadoch nechcú alebo nemôžu objednávať sociálne služby u neverejných poskytovateľov, alebo u obecných neziskoviek. Neverejné domáce opatrovateľské služby sú totálne zlikvidované, prežívajú iba verejné - samosprávne. Neverejné rezidenčné služby sa postupne rušia alebo živoria.

Politikom sme pred rokom položili otázku: „Ako riešiť krízu v poskytovaní sociálnych služieb?“. Po roku sa znova chceme spýtať zástupcov politických strán aký je ich postoj k tejto téme, lebo situácia je horšia ako minulý rok. Chceme sa spýtať ako sa postavia k návrhu Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny na 3-zložkové financovanie sociálnych služieb. Kedy môžeme očakávať v tomto zmysle novelu zákona o sociálnych službách? Chceme sa spýtať čo urobia preto, aby sociálne služby prežili rok 2011?

Po ukončení okrúhleho stola bude nasledovať tlačová konferencia.


Ing. Milada Dobrotková, MPH, v. r. predsedníčka APSS SR


< Späť