itretisektor | TS: Pozvánka na tlačovú konferenciu APSS

TS: Pozvánka na tlačovú konferenciu APSS

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb Slovenskej republiky


Vážení predstavitelia elektronických a printových médií,

v mene Predsedníctva APSS SR Vás pozývam na tlačovú konferenciu, ktorá sa bude konať po skončení

okrúhleho stola za účasti zástupcov politických strán na tému: AKO RIEŠIŤ KRÍZU V POSKYTOVANÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB NA SLOVENSKU?

štvrtok 14. júla 2011 o 11.00 hod. (od 10:00 hod bude prebiehať okrúhly stôl) v neziskovej organizácii Lepší svet na Osuského 8 v Bratislave-Petržalke (mapa: http://www.lepsisvet.org/text/19/Kontakty)

Sme toho názoru, že sa na Slovensku prehlbuje kríza v poskytovaní sociálnych služieb. Dôkazom sú tisícky žiadateľov o umiestnenie v zariadeniach sociálnych služieb, s ktorými si samosprávy obcí a vyšších územných celkov nedokážu poradiť a súčasne v mnohých prípadoch nechcú alebo nemôžu objednávať sociálne služby u neverejných poskytovateľov, alebo u obecných neziskoviek. Neverejné domáce opatrovateľské služby sú totálne zlikvidované, prežívajú iba verejné - samosprávne. Neverejné rezidenčné služby sa postupne rušia alebo živoria.

Politikom sme pred rokom položili otázku: „Ako riešiť krízu v poskytovaní sociálnych služieb?“. Po roku sa znova chceme spýtať zástupcov politických strán aký je ich postoj k tejto téme, lebo situácia je horšia ako minulý rok. Chceme sa spýtať ako sa postavia k návrhu Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny na 3-zložkové financovanie sociálnych služieb. Kedy môžeme očakávať v tomto zmysle novelu zákona o sociálnych službách? Chceme sa spýtať čo urobia preto, aby sociálne služby prežili rok 2011?

Po ukončení okrúhleho stola bude nasledovať tlačová konferencia.


Ing. Milada Dobrotková, MPH, v. r. predsedníčka APSS SR


< Späť