itretisektor | TS: Pozvánka na tlačovú konferenciu APSS
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: Pozvánka na tlačovú konferenciu APSS

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb Slovenskej republiky


Vážení predstavitelia elektronických a printových médií,

v mene Predsedníctva APSS SR Vás pozývam na tlačovú konferenciu, ktorá sa bude konať po skončení

okrúhleho stola za účasti zástupcov politických strán na tému: AKO RIEŠIŤ KRÍZU V POSKYTOVANÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB NA SLOVENSKU?

štvrtok 14. júla 2011 o 11.00 hod. (od 10:00 hod bude prebiehať okrúhly stôl) v neziskovej organizácii Lepší svet na Osuského 8 v Bratislave-Petržalke (mapa: http://www.lepsisvet.org/text/19/Kontakty)

Sme toho názoru, že sa na Slovensku prehlbuje kríza v poskytovaní sociálnych služieb. Dôkazom sú tisícky žiadateľov o umiestnenie v zariadeniach sociálnych služieb, s ktorými si samosprávy obcí a vyšších územných celkov nedokážu poradiť a súčasne v mnohých prípadoch nechcú alebo nemôžu objednávať sociálne služby u neverejných poskytovateľov, alebo u obecných neziskoviek. Neverejné domáce opatrovateľské služby sú totálne zlikvidované, prežívajú iba verejné - samosprávne. Neverejné rezidenčné služby sa postupne rušia alebo živoria.

Politikom sme pred rokom položili otázku: „Ako riešiť krízu v poskytovaní sociálnych služieb?“. Po roku sa znova chceme spýtať zástupcov politických strán aký je ich postoj k tejto téme, lebo situácia je horšia ako minulý rok. Chceme sa spýtať ako sa postavia k návrhu Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny na 3-zložkové financovanie sociálnych služieb. Kedy môžeme očakávať v tomto zmysle novelu zákona o sociálnych službách? Chceme sa spýtať čo urobia preto, aby sociálne služby prežili rok 2011?

Po ukončení okrúhleho stola bude nasledovať tlačová konferencia.


Ing. Milada Dobrotková, MPH, v. r. predsedníčka APSS SR


< Späť