itretisektor | TS: Soutěž 2011 NESsT-Citi na podporu sociálního podnikání

TS: Soutěž 2011 NESsT-Citi na podporu sociálního podnikání

Vyhlašujeme "2011 NESsT-Citi soutěž na podporu sociálního podnikání", jejímž cílem je podpora sociálního podnikání a rozvoje sociálních podniků v České republice a na Slovensku.

Za tímto účelem vyzýváme k podání přihlášky všechny české a slovenské neziskové organizace, které buď zvažují zahájení sociálního podnikání nebo by chtěly své již započaté aktivity podobného typu rozšířit.

Vybrané organizace poté podstoupí speciální školící program, který jim napomůže v jednotlivých etapách práce zlepšit schopnosti v rozvíjení a výkonu podnikatelských aktivit v sociální oblasti. 2011 NESsT-Citi soutěž na podporu sociálního podnikání, je součástí řady regionálních soutěží pořádaných na podporu sociálního podnikaní, které probíhají paralelně ve 3 zemích: v České republice, Maďarsku a na Slovensku.

Soutěž se uskuteční díky velkorysé podpoře nadace Citi Foundation a dobrovolné angažovanosti jejích zaměstnanců na Slovensku, v České republice a Maďarsku.

Na závěr soutěže udělí organizace NESsT a nadace Citi Foundation tři ceny, které budou odměnou za nejlepší vypracovaný podnikatelský záměr pro každou ze zúčastněných zemí. Vítězové obdrží balíček, který by jim měl dále pomoci při realizaci podnikatelského záměru. Balíček bude též zahrnovat finanční dar ve výši 10,000 USD a možnost získat dlouhodobou konzultantskou podporu organizace NESsT.

Termín podání přihlášky do soutěže je od 31.ledna do 4.března 2011.

V únoru 2011 pořádáme informační zasedání v Praze a Bratislavě, kde se dozvíte více o průběhu celé soutěže a kde také zodpovíme Vaše případné dotazy.

Detaily o informačních setkáních, podmínkách soutěže a podávání přihlášek najdete na našich webových stránkách www.nesst.org.

Eva Varga

Enterprise Development Director, Europe

NESsT

A

Marta Ricci

Enterprise Development Associate

NESsT


< Späť