itretisektor | TS: 4. ročník grantového programu Tesco pre zdravšie mestá
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: 4. ročník grantového programu Tesco pre zdravšie mestá

21 projektov s environmentálnym zameraním získalo finančnú podporu v celkovej sume 43 000 eur v 4. ročníku Zamestnaneckého grantového programu Tesco pre zdravšie mestá, ktorý na konci minulého roka vyhlásila spoločnosť Tesco Stores SR prostredníctvom Nadácie Pontis. Cieľom grantového programu je podporiť budovanie a oživovanie verejných a parkových priestorov pre oddych, prechádzky, relaxačné športové vyžitie a zábavu, ako aj presadzovať myšlienku recyklácie a ochrany životného prostredia. Celkovo bolo do programu zaslaných 36 žiadostí od mimovládnych organizácií a miestnych samospráv z miest, kde pôsobí Tesco.

Našou filozofiou je podporovať aktivity v ochrane životného prostredia a ako dobrým susedom nám záleží na tom, aby v mestách, kde Tesco pôsobí, prekvitala aj zeleň. Preto v tomto grantovom projekte vidíme veľký potenciál,“ hovorí pri tejto príležitosti Michal Dyttert z oddelenia vonkajších vzťahov spoločnosti Tesco Stores SR. Ako ďalej uviedol, „prostredníctvom tohto grantového programu môžeme aktivizovať miestne organizácie, ktoré dobre poznajú, čo v danej lokalite treba revitalizovať a tiež aktivizujeme aj našich zamestnancov do diania v meste, pretože každý projekt je odobrený minimálne jedným z nich“.

Hodnotiaca komisia z predložených 36 projektov vybrala 21 projektov, ktoré boli najlepšie pripravené a ktoré najlepšie zužitkujú pridelené finančné prostriedky. „Všetky projekty boli pripravené na veľmi dobrej úrovni a nebolo ľahké vybrať najlepšie z najlepších. Víťazné projekty sú z rôznych kútov Slovenska od Skalice až po Košice, celkovo sa vďaka tomuto grantovému programu skrášli 16 miest. Zo Žiliny a Bratislavy sme schválili hneď niekoľko projektov,“ povedal Norbert Maur, programový koordinátor Nadácie Pontis.

Tohtoročný zamestnanecký grantový program sa zameriaval najmä na starostlivosť o životné prostredie, na zeleň, výsadbu stromčekov, aj ovocných, skrášľovanie verejných priestranstiev, úpravu a čistenie parkov, vodných tokov, turistických chodníkov, obnovenie informačných tabúľ, likvidáciu divokých skládok, ale aj na recykláciu PET fliaš, inštaláciu nových lavičiek, na propagáciu kompostovania biologicky rozložiteľných odpadov. Projekt kompostovania navrhlo z Občianske združenie Tatry z Liptovského Mikuláša. Zámerom projektu je nielen osvetová rovina, ale aj zriadenie 100 kusov kompostovísk pre občanov mesta.

Realizácia projektov sa začne vo februári a skončí v septembri tohto roku.

Projekty zobrazené na mape nájdete na adrese:

http://maps.google.sk/maps/ms?oe=UTF-8&ie=UTF8&hl=sk&msa=0&msid=204954567461932360333.00049a1b6872fa7479475&z=8.

Ďalšie informácie o grantovom programe a projektoch poskytne:

Norbert Maur, programový koordinátor Nadácie Pontis,
tel. č.: 02/5710 8123
e-mail: norbert.maur@nadaciapontis.sk.


< Späť