itretisektor | TS: Výsledky Dňa narcisov 2011
 • Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017

  Posledný deň uplynie 15.12.2016. Nepremeškajte šancu stať sa prijímateľom podielu zaplatenej dane. Viac info v políčku 2% z dane.
 • Povinnosť zriadeného prístupu riaditeľa do elektronickej schránky

  Viac v spracovanej prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2016
  Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 • Po tomto termíne sa už dodatočne nedá zaregistrovať! 
  15.12. - 15.12.2016
  Posledný deň na registráciu do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 •  
  31.12. - 31.12.2016
  Posledný deň na použitie financií z 2%, získaných na účet v roku 2015 (za rok 2014)
 • Notárskou komorou SR. 
  15.01. - 15.01.2017
  Zverejnenie Zoznamu prijímateľov 2% pre rok 2017
 • Finančným riaditeľstvom SR 
  31.01. - 31.01.2017
  Zverejnenie ročného prehľadu prijímateľov 2% za rok 2016
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €

TS: Výsledky Dňa narcisov 2011

Zapojením sa do Dňa narcisov a jeho podporou, práve v piatok 15. apríla 2011, ste prejavili spolupatričnosť, vyslovili nádej a podaním pomocnej ruky umožnili Lige proti rakovine realizovať a financovať projekty pre onkologických pacientov, či pôsobiť v oblasti prevencie aj pre ďalšie obdobie.

Deň narcisov je jedinou verejno-prospešnou finančnou zbierkou Ligy proti rakovine, ktorá umožňuje získavať finančné prostriedky na projekty a programy pre onkologických pacientov, pôsobiť v oblasti prevencie i výskumu. Začal sa pred pätnástimi rokmi ako malá zbierka v 4 mestách a postupne sa dostal do povedomia celej verejnosti.

Do tohtoročného, jubilejného Dňa narcisov sa zapojilo prostredníctvom 667 spoluorganizátorov 16 114 dobrovoľníkov Ligy proti rakovine označených špeciálnym identifikátorom, vďaka ktorým boli ľahko rozpoznateľní v uliciach miest i obcí Slovenska.

Na samotný Deň narcisov a dátum jeho konania verejnosť upozorňoval, prostredníctvom printových i elektronických médií, outdoorových i indoorových nosičov, aj headline:

15. apríla 2011, už po 15. krát!“ spolu s posolstvom:

Celý život je vo Vašich rukách, ale sú aj dni, keď potrebujete cítiť pomocnú ruku iných.....

A je tu deň, kedy ju môžete podať i Vy...

Podať ste ju mohli hneď tromi spôsobmi – dobrovoľným príspevkom do pokladničiek dobrovoľníkov v deň zbierky 15. apríla 2011, zaslaním prázdnej SMS v hodnote 2 € na číslo 848 v sieti všetkých mobilných operátorov v období 4.4.- 18.4.2011, alebo prispením na účet Dňa narcisov 2629740400/1100 v období 4.4.-25.4.2011.

Výnos Dňa narcisov 2011

Už po mesiaci od konania zbierky môže Liga proti rakovine oznámiť verejnosti, partnerom, spoluorganizátorom, dobrovoľníkom oficiálny výsledok 15. ročníka Dňa narcisov na Slovensku – ten predstavuje sumu 965 270.43,- EUR.

Je to najvyššia suma, ktorú sa podarilo počas 15-ročnej histórie Dňa narcisov na Slovensku vyzbierať.

Celoslovenský výnos Dňa narcisov 2011 sa skladá z nasledovných hodnôt:

-    v pokladničkách dobrovoľníkov sa nachádzalo 923 741.90,- EUR,

-    v rámci mobilnej SMS zbierky na č. 848 prispeli klienti všetkých troch mobilných operátorov sumou 38 716,- EUR*,

*Výnosy uvádzané mobilnými operátormi sú zatiaľ predbežné, ich presná hodnota bude známa o niekoľko mesiacov, po konečnom zúčtovaní partnermi – mobilnými operátormi.“

-    priamo na účet Dňa narcisov bolo zaslaných 2 812.53,- EUR.

V jednotlivých krajoch Slovenska boli nasledovné výnosy:

Bratislavský kraj        268 569.64,-EUR

     z toho BA:        225 853.08,-EUR

Trnavský kraj            117 448.63,-EUR

Trenčiansky kraj         84 210.30,-EUR

Nitriansky kraj            104 806.87,-EUR

Banskobystrický kraj        87 052.87,- EUR

Žilinský kraj            88 539.50,- EUR

Košický kraj            88 446.46,-EUR

Prešovský kraj            84 667.63,- EUR

S p o l u:            923 741.90,- EUR

Podporené projekty

Na sekretariát Ligy proti rakovine bolo zaslaných 63 žiadostí o podporu rôznych projektov súvisiacich s oblasťou jej pôsobenia – psychosociálnou podporou onkologických pacientov, projektmi smerujúcimi k rozvoju informovanosti, výchovy i prevencie, či zamerané na podporu klinických a výskumných projektov, prístrojové vybavenie, zlepšenie diagnostiky a liečby. Žiadosti bude posudzovať Generálna rada Ligy proti rakovine na svojom zasadnutí 24. mája 2011.

O rozdelení a použití finančných prostriedkov, o podporených subjektoch z výnosu 15. ročníka Dňa narcisov Vás budeme informovať na vyhodnocovacej tlačovej konferencii v júni 2011. Informácie bude možné nájsť aj počas roka na letáčiku Dňa narcisov, webovej stránke www.lpr.sk, v inzercii či na facebooku Ligy proti rakovine.

LIGA PROTI RAKOVINE ĎAKUJE PRISPIEVATEĽOM, PARTNEROM, SPOLUORGANIZÁTOROM, DOBROVOĽNÍKOM, ... VÁM VŠETKÝM ZA PREJAVENÚ DÔVERU A PODPORU UŽ 15. KRÁT!

www.lpr.sk< Späť