itretisektor | TS: Ako získať nových zákazníkov pre Fair Trade v roku 2011
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: Ako získať nových zákazníkov pre Fair Trade v roku 2011

Vo štvrtok, 3.3.2011, sa v Bratislave uskutočnil seminár o spravodlivom obchode s názvom Ako získať nových zákazníkov pre Fair Trade v roku 2011. O svoje praktické skúsenosti s prácou s firemnými klientmi sa podelili Lenka Černá a Kateřina Chejlavová, zástupkyne českej spoločnosti EXCELLENT PLZEŇ s. r. o. Seminára sa zúčastnilo 15 účastníkov z podnikateľského, neziskového i akademického sektora.

Predstavením jednotlivých účastníkov, ktorí sa zaoberajú predajom a distribúciou produktov Fair Trade, spracovávaním kávy Fair Trade, ale aj vzdelávacími a informačnými aktivitami, sa dňa 3.3.2011 v Bratislave začal odborný workshoch s názvom Ako získať nových zákazníkov pre Fair Trade v roku 2011. Workshop sa zrealizoval na podnet českej spoločnosti EXCELLENT PLZEŇ s. r. o., ktorá sa zameriava na firemných zákazníkov s možnosťou využiť produkty Fair Trade v rámci ich programu spoločenskej zodpovednosti firiem. Hostiteľom seminára bola spoločnosť Ten Senses s. r. o., ktorá je prvým slovenským výrobcom kávy Fairtrade s názvom SAMAY.

Lenka Černá, M. A., predstavila inšpiratívne spôsoby oslovovania firiem v oblasti spravodlivého obchodu, ako aj informovala o rôznych ponukách darčekových balení produktov Fair Trade určených práve firemným klientom.

Mgr. Kateřina Chejlavová oboznámila účastníkov s konkrétnou ponukou troch spoločností spravodlivého obchodu, ktoré sa venujú veľkoobchodnej činnosti v Európe – GEPA a DWP z Nemecka a BioArt z Rakúska. Zároveň sa podelila o skúsenosti, ako ponúknuť tému Fair Trade médiám.

James Bussard z hostiteľskej organizácie Ten Senses s. r. o. previedol účastníkov výrobným procesom kávy SAMAY, vrátane nahliadnutia do vlastnej pražiarne kávy.

Diskusia inšpirovala účastníkov k nadviazaniu nových partnerstiev a vzájomnej podpore v záujme rozšírenia konceptu spravodlivého obchodu na Slovensku. Poskytnuté informačné materiály a vzorky produktov spravodlivého obchodu od partnerov workshopu taktiež prispejú k obohateniu ponuky hnutia Fair Trade v našej krajine.

Spravodlivý obchod (Fair Trade) je obchodným partnerstvom založeným na dialógu, transparentnosti a rešpekte, ktoré sa usiluje dosiahnuť väčšiu rovnováhu v medzinárodnom obchode. Ponukou lepších obchodných podmienok a zabezpečením práv utláčaných výrobcov a pracovníkov prispieva k udržateľnému rozvoju – najmä na Juhu. Organizácie spravodlivého obchodu s podporou spotrebiteľov aktívne podporujú výrobcov, zvyšovanie povedomia a kampane za zmenu pravidiel a praktík konvenčného medzinárodného obchodu.

Seminár sa uskutočnil za podpory nasledovných partnerov: EXCELLENT PLZEŇ s. r. o. (Česká republika), Ten Senses s. r. o. (Slovenská republika), GEPA, DWP (Nemecko) a BioArt (Rakúsko).

Darina Maňurová

FAIRTRADE Slovakia (občianske združenie)

darina.manurova@fairtrade.sk

www.explzen.cz

www.tensenses.com

www.gepa.de

www.dwp-rv.de

www.bioart.at


< Späť