itretisektor | TS: Ako získať nových zákazníkov pre Fair Trade v roku 2011
 • Daňový výdavok súvisiaci so zakúpením automobilu v zahraničí

  Je poplatok, ktorý zaplatila MNO za účelom uvedenia zakúpeného auta do užívania daňovým poplatkom? Odpoveď môžete nájsť v spracovanej prípadovej štúdii.
 • ***Členský príspevok v športe - občianske združenia***

  Všetko o novej právnej úprave týkajúcej sa vyberania členských príspevkov v športe a jej dopade na občianske združenia (športové kluby) si môžete prečítať v spracovanom odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • len tie MNO, ktorých úhrn 2% za rok 2014 je vyšší ako 3 320 EUR.  
  15.05. - 31.05.2016
  Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku

TS: Ako získať nových zákazníkov pre Fair Trade v roku 2011

Vo štvrtok, 3.3.2011, sa v Bratislave uskutočnil seminár o spravodlivom obchode s názvom Ako získať nových zákazníkov pre Fair Trade v roku 2011. O svoje praktické skúsenosti s prácou s firemnými klientmi sa podelili Lenka Černá a Kateřina Chejlavová, zástupkyne českej spoločnosti EXCELLENT PLZEŇ s. r. o. Seminára sa zúčastnilo 15 účastníkov z podnikateľského, neziskového i akademického sektora.

Predstavením jednotlivých účastníkov, ktorí sa zaoberajú predajom a distribúciou produktov Fair Trade, spracovávaním kávy Fair Trade, ale aj vzdelávacími a informačnými aktivitami, sa dňa 3.3.2011 v Bratislave začal odborný workshoch s názvom Ako získať nových zákazníkov pre Fair Trade v roku 2011. Workshop sa zrealizoval na podnet českej spoločnosti EXCELLENT PLZEŇ s. r. o., ktorá sa zameriava na firemných zákazníkov s možnosťou využiť produkty Fair Trade v rámci ich programu spoločenskej zodpovednosti firiem. Hostiteľom seminára bola spoločnosť Ten Senses s. r. o., ktorá je prvým slovenským výrobcom kávy Fairtrade s názvom SAMAY.

Lenka Černá, M. A., predstavila inšpiratívne spôsoby oslovovania firiem v oblasti spravodlivého obchodu, ako aj informovala o rôznych ponukách darčekových balení produktov Fair Trade určených práve firemným klientom.

Mgr. Kateřina Chejlavová oboznámila účastníkov s konkrétnou ponukou troch spoločností spravodlivého obchodu, ktoré sa venujú veľkoobchodnej činnosti v Európe – GEPA a DWP z Nemecka a BioArt z Rakúska. Zároveň sa podelila o skúsenosti, ako ponúknuť tému Fair Trade médiám.

James Bussard z hostiteľskej organizácie Ten Senses s. r. o. previedol účastníkov výrobným procesom kávy SAMAY, vrátane nahliadnutia do vlastnej pražiarne kávy.

Diskusia inšpirovala účastníkov k nadviazaniu nových partnerstiev a vzájomnej podpore v záujme rozšírenia konceptu spravodlivého obchodu na Slovensku. Poskytnuté informačné materiály a vzorky produktov spravodlivého obchodu od partnerov workshopu taktiež prispejú k obohateniu ponuky hnutia Fair Trade v našej krajine.

Spravodlivý obchod (Fair Trade) je obchodným partnerstvom založeným na dialógu, transparentnosti a rešpekte, ktoré sa usiluje dosiahnuť väčšiu rovnováhu v medzinárodnom obchode. Ponukou lepších obchodných podmienok a zabezpečením práv utláčaných výrobcov a pracovníkov prispieva k udržateľnému rozvoju – najmä na Juhu. Organizácie spravodlivého obchodu s podporou spotrebiteľov aktívne podporujú výrobcov, zvyšovanie povedomia a kampane za zmenu pravidiel a praktík konvenčného medzinárodného obchodu.

Seminár sa uskutočnil za podpory nasledovných partnerov: EXCELLENT PLZEŇ s. r. o. (Česká republika), Ten Senses s. r. o. (Slovenská republika), GEPA, DWP (Nemecko) a BioArt (Rakúsko).

Darina Maňurová

FAIRTRADE Slovakia (občianske združenie)

darina.manurova@fairtrade.sk

www.explzen.cz

www.tensenses.com

www.gepa.de

www.dwp-rv.de

www.bioart.at


< Späť