itretisektor | TS: Zlatá pecka pre seniorov
  • Vážna novela zákona o neziskových organizáciách

    Osobná zodpovednosť členov správnej rady a riaditeľov n.o. - prelomenie zodpovednosti právnickej osoby prvýkrát v zákone o neziskových organizáciách - Centrálny portál pre neziskový sektor podáva podnet na RADU vlády pre MVO a Úrad splnomocnenca o okamžité riešenie tejto situácie
  • ***Úprava majetku neziskových organizácií***

    Dňa 15. 1. 2018 nadobudne účinnosť novela zákona č. 4/2018 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z., ktorou sa upraví nakladanie s majetkom neziskových organizácií. Viac v zverejnenej legislatívnej správe.
  • ***Newsletter č. 3***

    V stredu sme zaslali v poradí 3. Newsleter, v ktorom nájdete, mimo iné, aj manuál na prihlasovanie sa do elektronických schránok.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Zlatá pecka pre seniorov

ZLATÁ PECKA PRE SENIOROV

3.februára 2011 bolo v Prahe slávnostné vyhlásenie výsledkov kreatívnej súťaže Zlatá pecka 2010. Medzi ocenenými si prebrali cenu aj tvorcovia kampane STAROBA SA NÁS DOTÝKA, ktorou chce nadácia SOCIA upozorniť otázky týkajúce sa starostlivosti o seniorov.

Suťaž Zlatá pecka hodnotí a oceňuje najlepšiu kreatívnu prácu v oblasti reklamy a marketingovej komunikácie. Kampaň STAROBA SA NÁS DOTÝKA je výsledkom práce tvorivého tímu Creative department, ktorí si myšlienku Nadácie SOCIA úplne osvojili.

„Je to neuveriteľné ako sa naša spolupráca vyvíjala. Sme veľmi vďační, že tím Simony Bubánovej sa bez váhania chytil témy starých ľudí. To ako sme sa navzájom pochopili, jasne ukazuje aj kampaň, ktorú vytvorili. Staroba sa nás naozaj dotýka a čím skôr si to táto spoločnosť uvedomí, tým lepšie pre ňu.“

Vladislav Matej

riaditeľ nadácie SOCIA

Odborná porota Zlatej pecky vybrala 20 kreatívnych počinov ako to najlepšie, čo priniesla reklama v roku 2010 v Čechách aj na Slovensku. Medzi nimi sa ocitla aj kampaň STAROBA SA NÁS DOTÝKA, ktorá túto jeseň sprevádzala verejnú zbierku LIENKA POMOCI. Okrem poroty mala možnosť hlasovať aj česká a slovenská verejnosť za najlepšiu reklamu. Absolútnym víťazom hlasovania verejnosti sa stala práve kampaň nadácie SOCIA.

Môže byť lepšie ocenenie nášho snaženia? Verejnosť, ktorú chceme témou seniorov osloviť, považuje našu kampaň za najlepšiu. Je to výzva do tohto roka. Zbierka Lienka pomoci bude na jeseň znovu pokračovať. A my pevne veríme, že opäť úspešne. Nielen ako kreatívny počin, ale začiatok zmeny postoja ľudí k starším. Táto cena vlastne patrí seniorom – Zlatá pecka pre seniorov.

Vladislav Matej

riaditeľ nadácie SOCIA

Verejná zbierka Lienka pomoci je určená na rozvoj terénnych a ambulantných služieb pre seniorov. Práve tieto služby pomôžu seniorom ostať čo najdlhšie doma. Celá kampaň a zbierka sa mohla zrealizovať vďaka finančnej podpore ING Životnej poisťovne a firmy Shell a mnohým ďalším partnerom, ktorí pochopili, že staroba sa dotýka aj ich.

maria machajdíková

SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien

machajdikova@socia.sk

0911 137 175< Späť