itretisektor | TS: Nadačný fond ZSE venuje 90 000 eur na výstavbu ďalších 14 športovísk na západe Slovenska
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: Nadačný fond ZSE venuje 90 000 eur na výstavbu ďalších 14 športovísk na západe Slovenska

V šiestom ročníku grantového programu Pozitívna energia pre šport Nadačný fond Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis podporí výstavbu a rekonštrukciu 14 športovísk na západnom Slovensku. Z fondu bude na tento účel prerozdelená celková suma 90 000 eur. V rámci trvania programu tak bolo podporených spolu 97 projektov v celkovej sume 619 679 eur.

Cieľom grantového programu Pozitívna energia pre šport je podpora budovania nových otvorených športových priestranstiev a prestavba sezónnych športových plôch na celoročné športoviská.

Hodnotiaca komisia zložená z troch architektov, zástupcu Ministerstva školstva SR, aktívneho športovca a zástupcu Západoslovenskej energetiky hodnotila 79 oprávnených žiadostí od neziskových organizácií, škôl a samospráv. Hodnotitelia na spoločnom stretnutí 10. marca 2011 vybrali 14 najkvalitnejších projektov. Rozhodujúcimi kritériami boli celoročné využitie športoviska, jeho otvorenosť pre verejnosť, estetické, architektonické a environmentálne hľadisko, ako aj zapojenie miestnej komunity do budovania a údržby areálu.

Celková výška grantového programu 90 000 eur bude rozdelená na výstavbu 14 športovísk pre 6 škôl, 7 obcí a jedno občianske združenie, ktoré zaslali zaujímavé a kvalitné žiadosti,“ uviedla o programe Marieta Kováčová, programová koordinátorka Nadácie Pontis.

Zmenou oproti minulému ročníku bolo zvýšenie minimálnej a maximálnej výšky grantu na zabezpečenie realizácie schváleného projektu. Žiadatelia tak mohli získať podporu od 3 000 až do 9 000 eur. Zvýšila sa tak možnosť dosiahnuť komplexnejšiu obnovu športovísk,“ uviedla o programe Marieta Kováčová, programová koordinátorka Nadácie Pontis.

Západoslovenská energetika, a.s. v bilancii šiestich ročníkov grantového programu udelila podporu 97 projektom na výstavbu a rekonštrukciu športovísk v celkovej sume 619 679 eur,“ uviedol Ján Orlovský, hovorca Západoslovenskej energetiky, a.s.

Podporené projekty v roku 2011:

1.    Základná škola s materskou školou Moravany nad Váhom - Atletika ide do boja s futbalom – III. etapa - Hody, Vrhy, Skoky - 3 500,00 €

2.    Obec Borčany - Oprava povrchu detského ihriska - 8 649,37 €

3.    Obec Pravenec - Rekonštrukcia viacúčelového ihriska v obci - 7 788,48 €

4.    Mesto Handlová - Rekonštrukcia športoviska pre celoročné využitie - 8 130,00 €

5.    Obec Jakubov -    Výstavba viacúčelového športového ihriska - 6 987,20 €

6.    Základná škola Vajanského, Modra - Dobudovanie basketbalového ihriska - 4 518,00 €

7.    Obec Kšinná - Pozitívna energia pre šport – multifunkčné ihrisko - 3 000,00 €

8.    Obec Poriadie - Dobudovanie trávnatého ihriska Poriadie - 9 000,00 €

9.    Základná škola, Ul. Ľ. Štúra 71/1, Dolné Vestenice - Športom ku zdraviu - 3 102,04 €

10.    Základná škola s materskou školou,Trnava - Telocvičňa na zelenej lúke 2 - 7 948,41 €

11.    OZ KASPIAN, Bratislava - Skoč a dobre dopadni - 7 940,50 €

12.    Základná škola, Poruba -Zelená pre ihrisko - 9 000,00 €

13.    Základná škola Fándlyho, Pezinok - Lezecká stena Pavúk - 5 000,00 €

14.    Obec Kravany nad Dunajom - Fitness pre každého - 5 436,00 €

Podporené subjekty na mape nájdete na adrese: http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&t=h&hl=sk&msa=0&msid=204954567461932360333.00049e6cfa5ad4c8f3df0&z=8.


Viac informácií poskytne Marieta Kováčová, programová koordinátorka Nadácie Pontis, e-mail: marieta.kovacova@nadaciapontis.sk, tel.: 02/ 5710 8122.< Späť