itretisektor | TS: Nadačný fond ZSE venuje 90 000 eur na výstavbu ďalších 14 športovísk na západe Slovenska
  • Vážna novela zákona o neziskových organizáciách

    Osobná zodpovednosť členov správnej rady a riaditeľov n.o. - prelomenie zodpovednosti právnickej osoby prvýkrát v zákone o neziskových organizáciách - Centrálny portál pre neziskový sektor podáva podnet na RADU vlády pre MVO a Úrad splnomocnenca o okamžité riešenie tejto situácie
  • ***Úprava majetku neziskových organizácií***

    Dňa 15. 1. 2018 nadobudne účinnosť novela zákona č. 4/2018 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z., ktorou sa upraví nakladanie s majetkom neziskových organizácií. Viac v zverejnenej legislatívnej správe.
  • ***Newsletter č. 3***

    V stredu sme zaslali v poradí 3. Newsleter, v ktorom nájdete, mimo iné, aj manuál na prihlasovanie sa do elektronických schránok.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Nadačný fond ZSE venuje 90 000 eur na výstavbu ďalších 14 športovísk na západe Slovenska

V šiestom ročníku grantového programu Pozitívna energia pre šport Nadačný fond Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis podporí výstavbu a rekonštrukciu 14 športovísk na západnom Slovensku. Z fondu bude na tento účel prerozdelená celková suma 90 000 eur. V rámci trvania programu tak bolo podporených spolu 97 projektov v celkovej sume 619 679 eur.

Cieľom grantového programu Pozitívna energia pre šport je podpora budovania nových otvorených športových priestranstiev a prestavba sezónnych športových plôch na celoročné športoviská.

Hodnotiaca komisia zložená z troch architektov, zástupcu Ministerstva školstva SR, aktívneho športovca a zástupcu Západoslovenskej energetiky hodnotila 79 oprávnených žiadostí od neziskových organizácií, škôl a samospráv. Hodnotitelia na spoločnom stretnutí 10. marca 2011 vybrali 14 najkvalitnejších projektov. Rozhodujúcimi kritériami boli celoročné využitie športoviska, jeho otvorenosť pre verejnosť, estetické, architektonické a environmentálne hľadisko, ako aj zapojenie miestnej komunity do budovania a údržby areálu.

Celková výška grantového programu 90 000 eur bude rozdelená na výstavbu 14 športovísk pre 6 škôl, 7 obcí a jedno občianske združenie, ktoré zaslali zaujímavé a kvalitné žiadosti,“ uviedla o programe Marieta Kováčová, programová koordinátorka Nadácie Pontis.

Zmenou oproti minulému ročníku bolo zvýšenie minimálnej a maximálnej výšky grantu na zabezpečenie realizácie schváleného projektu. Žiadatelia tak mohli získať podporu od 3 000 až do 9 000 eur. Zvýšila sa tak možnosť dosiahnuť komplexnejšiu obnovu športovísk,“ uviedla o programe Marieta Kováčová, programová koordinátorka Nadácie Pontis.

Západoslovenská energetika, a.s. v bilancii šiestich ročníkov grantového programu udelila podporu 97 projektom na výstavbu a rekonštrukciu športovísk v celkovej sume 619 679 eur,“ uviedol Ján Orlovský, hovorca Západoslovenskej energetiky, a.s.

Podporené projekty v roku 2011:

1.    Základná škola s materskou školou Moravany nad Váhom - Atletika ide do boja s futbalom – III. etapa - Hody, Vrhy, Skoky - 3 500,00 €

2.    Obec Borčany - Oprava povrchu detského ihriska - 8 649,37 €

3.    Obec Pravenec - Rekonštrukcia viacúčelového ihriska v obci - 7 788,48 €

4.    Mesto Handlová - Rekonštrukcia športoviska pre celoročné využitie - 8 130,00 €

5.    Obec Jakubov -    Výstavba viacúčelového športového ihriska - 6 987,20 €

6.    Základná škola Vajanského, Modra - Dobudovanie basketbalového ihriska - 4 518,00 €

7.    Obec Kšinná - Pozitívna energia pre šport – multifunkčné ihrisko - 3 000,00 €

8.    Obec Poriadie - Dobudovanie trávnatého ihriska Poriadie - 9 000,00 €

9.    Základná škola, Ul. Ľ. Štúra 71/1, Dolné Vestenice - Športom ku zdraviu - 3 102,04 €

10.    Základná škola s materskou školou,Trnava - Telocvičňa na zelenej lúke 2 - 7 948,41 €

11.    OZ KASPIAN, Bratislava - Skoč a dobre dopadni - 7 940,50 €

12.    Základná škola, Poruba -Zelená pre ihrisko - 9 000,00 €

13.    Základná škola Fándlyho, Pezinok - Lezecká stena Pavúk - 5 000,00 €

14.    Obec Kravany nad Dunajom - Fitness pre každého - 5 436,00 €

Podporené subjekty na mape nájdete na adrese: http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&t=h&hl=sk&msa=0&msid=204954567461932360333.00049e6cfa5ad4c8f3df0&z=8.


Viac informácií poskytne Marieta Kováčová, programová koordinátorka Nadácie Pontis, e-mail: marieta.kovacova@nadaciapontis.sk, tel.: 02/ 5710 8122.< Späť