itretisektor | Výskumný inštitút itretisektor.sk pripravil novinku protokoly NKÚ
 • ***Open data***

  prečítajte si odborný článok, ktorý vysvetľuje ako je možné využívať open data v novom režime GDPR
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

Výskumný inštitút itretisektor.sk pripravil novinku protokoly NKÚ

Výskumný inštitút itretisektor.sk pripravil novinku, ktorá doplní odbornú databázu portálu itretisektor.sk za účelom zvyšovania odborných znalostí používateľov portálu.

Ku každému inštitútu na portáli spracúvame protokoly Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ), ktorý vykonáva kontroly jednotlivých obcí a miest. Cieľom je prinášať spracované odborné stanoviská k protokolom NKÚ tak, aby priniesli popis porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, a zároveň odporúčanie portálu itretisektor.sk k predchádzaniu pochybení zistených NKÚ organizáciami v treťom sektore.

Odborné stanoviská nájdete pri každom inštitúte na našom portáli, pričom ich spracúvanie bude prebiehať priebežne.

Veríme, že aj táto časť odborných materiálov podporí vzdelávanie osôb pôsobiacich v treťom sektore a prispejeme tak k zvýšeniu odborných znalostí.

Tím itretisektor.sk 


< Späť