itretisektor | Výskumný inštitút itretisektor.sk pripravil novinku protokoly NKÚ

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

Výskumný inštitút itretisektor.sk pripravil novinku protokoly NKÚ

Výskumný inštitút itretisektor.sk pripravil novinku, ktorá doplní odbornú databázu portálu itretisektor.sk za účelom zvyšovania odborných znalostí používateľov portálu.

Ku každému inštitútu na portáli spracúvame protokoly Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ), ktorý vykonáva kontroly jednotlivých obcí a miest. Cieľom je prinášať spracované odborné stanoviská k protokolom NKÚ tak, aby priniesli popis porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, a zároveň odporúčanie portálu itretisektor.sk k predchádzaniu pochybení zistených NKÚ organizáciami v treťom sektore.

Odborné stanoviská nájdete pri každom inštitúte na našom portáli, pričom ich spracúvanie bude prebiehať priebežne.

Veríme, že aj táto časť odborných materiálov podporí vzdelávanie osôb pôsobiacich v treťom sektore a prispejeme tak k zvýšeniu odborných znalostí.

Tím itretisektor.sk 


< Späť