itretisektor |
  • *** Posledný deň na podanie daňového priznania***

    Lehota na podanie daňového priznania
  • ***Charitatívna reklama***

    V prípadovej štúdii sa dozviete, akým spôsobom je možné preukázať použitie zaplatenej dane na účely charitatívnej reklamy.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.
backpredošlá | 12345678910 591 592 | ďalšiaforward

Superodpočet

itretisektor >
Štvrtok, 15. 03. 2018

Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Povinný odpočinok detí v materskej škole

itretisektor >
Streda, 14. 03. 2018

Rodičia našej materskej školy sa dožadujú, aby sme ich deti v predškolskom veku neukladali po obede spať ale vymysleli im iný program. Je možné ich požiadavkám vyhovieť alebo je našou povinnosťou uložiť deti spať?


Čítajte viac...

Dobrovoľníctvo: Zdravotné poistenie dobrovoľníkov

itretisektor >
Utorok, 13. 03. 2018

Pôsobím ako dobrovoľník pre občianske združenie, ktoré chodí pravidelne počas leta čistiť lesy v horskom teréne. Dopočul som sa, že ako dobrovoľník mám nárok na zdravotné poistenie. Je to pravda alebo je zdravotné poistenie plne v mojej réžií? 


Čítajte viac...

Osobné údaje: Práva dotknutej osoby pri spracovaní osobných údajov časť II.

itretisektor >
Pondelok, 12. 03. 2018
Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) ale aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 25. 5. 2018 (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) upravujú práva dotknutých osôb pri nakladaní s osobnými údajmi. V tejto časti sa budeme venovať najmä právu na prenosnosť údajov ale aj právu namietať spracovanie osobných údajov.
Čítajte viac...

2 % z dane: Informácia k poukázaniu podielu zaplatenej dane fyzickej osoby za rok 2017

itretisektor >
Štvrtok, 08. 03. 2018
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo Informáciu k poukázaniu podielu zaplatenej dane fyzickej osoby za rok 2017, ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.
Čítajte viac...

TS: Podpora slovenských občianskych organizácií a iniciatív novinárom, novinárkam a ich blízkym v ťažkých dňoch februára 2018

itretisektor >
Streda, 07. 03. 2018

Predstavitelia a predstaviteľky občianskych organizácií a iniciatív, vyjadrujú úprimnú sústrasť rodinám, priateľom a kolegom investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. 


Čítajte viac...

Verejné obstarávanie: Obsahové zmeny znenia zmluvy predkladanej do súťaže

itretisektor >
Streda, 07. 03. 2018

Je potrebné predložiť do súťaže v rámci verejného obstarávania zmluvu vo finálnej podobe, alebo postačuje predloženie návrhu? 


Čítajte viac...
backpredošlá | 12345678910 591 592 | ďalšiaforward