itretisektor |
 • ***Povinná aktivácia elektronických schránok***

  Povinná aktivácia elektronických schránok právnických osôb nezapísaných do obchodného registra sa posúva na 1. 2. 2019.
 • *** Posledný deň na podanie daňového priznania***

  Lehota na podanie daňového priznania
 • Newsletter č. 12.

  V stredu sme rozoslali Newsletter č. 12, ktorý obsahuje informácie o osobných údajoch, charitatívnej reklame a pod.
 • ***Charitatívna reklama***

  V prípadovej štúdii sa dozviete, akým spôsobom je možné preukázať použitie zaplatenej dane na účely charitatívnej reklamy.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Žiadne udalosti.

Legislatíva/ Neziskovky všeobecne: Návrh zákona k egovernmentu odbremení fyzické a právnické osoby od nadbytočnej administratívnej záťaže

itretisektor >
Pondelok, 08. 01. 2018

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu predložil dňa 2. 1. 2018 do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže osôb využívaním informačných systémov verejnej správy.


Čítajte viac...

Legislatíva/Neziskovky všeobecne: Zriadenie registra mimovládnych neziskových organizácií

itretisektor >
Streda, 03. 01. 2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti, dňa 3. 1. 2018 predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o registri mimovládnych organizácií.


Čítajte viac...

Legislatíva/ Cirkevná spoločnosť: Novela nariadenia upravuje platovú stupnicu duchovných

itretisektor >
Streda, 03. 01. 2018
Vláda Slovenskej republiky na svojej 82. schôdzi konanej dňa 13. 12. 2017 schválila novelu nariadenia vlády, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.
Čítajte viac...

Legislatívne správy 1.1.2018 - 7.1.2018

itretisektor >
Utorok, 02. 01. 2018

Čítajte viac...

Školská spoločnosť/Zamestnávanie: Príplatok za zmennosť učiteľkám MŠ

itretisektor >
Štvrtok, 21. 12. 2017
Patrí učiteľkám v materskej školy príplatok za zmennosť? Rannú zmenu majú od 06:30 - 12:30; odpoludňajšiu od 10:30 - 16:30. Striedanie zmien týždenne.
Čítajte viac...

Rehole/Cirkevná spoločnosť: Udelenie trvalého pobytu rehoľnej sestry z krajiny mimo EÚ

itretisektor >
Streda, 20. 12. 2017

Aké sú podmienky na udelenie trvalého pobytu rehoľných sestier? Cudzinecká polícia im trvalý pobyt na základe žiadosti nechce potvrdiť. 


Čítajte viac...

Rehole: Rehoľná sestra a nelegálna práca

itretisektor >
Streda, 20. 12. 2017

Akým spôsobom je potrebné dokladovať výkon činnosti rehoľnej sestry na účely kontroly nelegálnej práce, ktorá vykonáva činnosť pre rehoľu bezplatne a nie je jej zamestnancom?


Čítajte viac...