itretisektor |

Všeobecne prospešné spoločnosti : Výkon práce funkcionárov neziskovej organizácie

itretisektor >
Streda, 17. 01. 2018

Podľa zákona č. 213/1997 Z. z. je členstvo v správnej a dozornej rade dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Môže byť člen správnej alebo člen dozornej rady zároveň zamestnaný v tej istej neziskovej organizácii napríklad ako ekonóm, opatrovateľ a pod.? Má to nejakú spojitosť so zákazom konkurencie podľa § 27?


Čítajte viac...

Neziskové organizáce všeobecne: Manuál k aktivácií elektronických schránok MVO organizácií

itretisektor >
Streda, 17. 01. 2018

Podľa súčasného znenia zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci v platnom znení (ďalej len „ zákon o e-Governmente) sú právnické osoby, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra oprávnené dobrovoľne si aktivovať elektronickú schránku za účelom doručovania úradných rozhodnutí. Pôjde najmä o právnické osoby, ktorými sú občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie a pod.

Pre tieto subjekty platí termín povinnej aktivácie elektronických schránok na 1. máj 2018. Pokiaľ si v tomto termíne dobrovoľne neaktivujú elektronickú schránku, vykoná túto aktiváciu automaticky Úrad vlády Slovenskej republiky, a to aj bez súhlasu právnickej osoby.   


Čítajte viac...

Zašlite nám pripomienky k Zákonu o registri MVO, pošleme ich za vás

itretisektor >
Utorok, 16. 01. 2018
Centrálny odborný portál pre neziskový sektor spracúva pripomienky k návrhu Zákona o registri MVO, zašlite nám vaše postrehy čím skôr!
Čítajte viac...

TS: Výzva na prekladanie žiadostí o Vyšehradské granty

itretisektor >
Utorok, 16. 01. 2018

Medzinárodný vyšehradský fond vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o podporu z Visegrad Grants, Visegrad Grants, Strategic Grants. O granty sa môžu uchádzať mimovládne organizácie, univerzity, vedecké centrá, samosprávy ale aj iné organizácie, pričom je hlavnou podmienkou zapojenie minimálne troch krajín V4 v jednej žiadosti. 


Čítajte viac...

Legislatívne správy 15.1.2018-21.1.2018

itretisektor >
Pondelok, 15. 01. 2018

Čítajte viac...

Nové tlačivá na poukázanie 2% z dane v roku 2018

itretisektor >
Piatok, 12. 01. 2018
Nové tlačivá na poukázanie 2% z dane!
Čítajte viac...

TS: Možnosť pripomienkovať nový zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií

itretisektor >
Štvrtok, 11. 01. 2018

Ministerstvo vnútra v spolupráci s ÚSV ROS pripravilo návrh nového zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií (MNO), ktorý bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania. Návrh zákona je možné pripomienkovať do 23. januára 2018.


Čítajte viac...

Zákon o registri MVO aktuálny vývoj a priebeh legislatívneho konania

itretisektor >
Štvrtok, 11. 01. 2018
V servisnom menu sme pripravili špeciálnu sekciu k návrhu Zákona o registri MVO, kde aktuálne informujeme o vývoji prijímania jedného z najvýznamnejších zákonov tretieho sektora - Zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií.

Čítajte viac...