itretisektor |

TS: Školský autobus už v prevádzke

itretisektor >
Utorok, 16. 05. 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spolu s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a starostom obce Dobrohošť uviedli do praxe pilotný projekt školských autobusov.


Čítajte viac...

TS: O týždeň sa skončí možnosť prihlásiť svoj projekt do grantového programu Nadácie Orange - Spojme sa pre dobrú vec

itretisektor >
Utorok, 16. 05. 2017

Bratislava, 15. mája 2017 – Možnosť prihlásiť svoj projekt do grantového programu Nadácie Orange – Spojme sa pre dobrú vec uplynie o sedem dní. Grantový program už trinásty raz podporí realizáciu užitočných nápadov, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu vzájomných vzťahov i k pozitívnemu dianiu v komunite, či nachádzať riešenia na spoločné problémy a celkovo tak zvýšiť kvalitu života. Neformálne skupiny či mimovládne organizácie sa o finančný príspevok na svoje projekty môžu uchádzať do 22. mája.


Čítajte viac...

TS: Nové termíny infoseminárov k výzve "V základnej škole úspešnejší"

itretisektor >
Pondelok, 15. 05. 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky opätovne organizuje informačné semináre k vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania OPLZ-PO1/2016/1.1.1-01 s názvom "V základnej škole úspešnejší".


Čítajte viac...

TS: Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre projekty z OP EVS

itretisektor >
Pondelok, 15. 05. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) vyhlásilo výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre dopytovo-orientované projekty z OP EVS. Úspešní uchádzači budú zaradení do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok.


Čítajte viac...

TS: Výzvy z operačného programu Efektívna verejná správa

itretisektor >
Piatok, 12. 05. 2017

Mimovládne neziskové organizácie môžu cez dopytovo-orientované výzvy z operačného programu Efektívna verejná správa podávať žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekty týkajúce sa tvorby lepšej verejnej politiky, občianskej informovanosti a participácie, boja proti korupcii či podpory transparentnosti vo verejnej správe.


Čítajte viac...

TS: Grantová výzva pre MNO: Podpora Národného centra ochrany osobných údajov v Moldavsku

itretisektor >
Piatok, 12. 05. 2017

Inštitúcia Rozvojový program OSN (UNDP) vyhlásila výzvu pre Mimovládne neziskové organizácie a komunitné organizácie na predloženie návrhov v projekte „Strengthening fundamental rights protection: Support to National Center for Personal Data Protection” pre Moldavsko.


Čítajte viac...

TS: Týždeň modrého gombíka štartuje 15. mája

itretisektor >
Piatok, 12. 05. 2017

UNICEF už po 13. raz organizuje celoslovenskú verejnú zbierku Týždeň modrého gombíka. Cieľom zbierky, ktorá sa bude konať 15. - 21. mája 2017, je zabezpečiť humanitárnu pomoc pre deti na Ukrajine. Na východe tejto krajiny vypukol ešte v roku 2014 ozbrojený konflikt, pričom situácia v Doneckej a Luhanskej oblasti je stále vážna. Následky konfliktu sú veľmi citeľné aj v širokom páse okolo týchto dvoch regiónov.


Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Kontrolór športových organizácií

itretisektor >
Piatok, 12. 05. 2017

Zmyslom tohto odborného článku je poukázať na postavenie kontrolórov v športových organizáciách a športových zväzoch. Športové organizácie, ktoré dosiahli dva roky za sebou príjem z verejných prostriedkov vyšší ako 50.000 Eur ročne dva roky za sebou, majú povinnosť vytvoriť a obsadiť funkciu kontrolóra najneskôr do 30 júna nasledujúceho roka.


Čítajte viac...