itretisektor |

Legislatíva/Osobné údaje: Postup pri posudzovaní vplyvu plánovaných spracovateľských operácií na ochranu osobných údajov

itretisektor >
Nedeľa, 15. 04. 2018
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky dňa 13. 4. 2018 predložil do medzirezortného pripomienkového konania vyhlášku, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri posudzovaní vplyvu plánovaných spracovateľských operácií na ochranu osobných údajov.
Čítajte viac...

Dobrovoľníctvo: Dobrovoľnícka „práca detí“

itretisektor >
Streda, 11. 04. 2018

Je výkon dobrovoľníckej činnosti osobami mladšími ako 15 rokov považovaný za výkon práce? Môžu tieto činnosti deti vykonávať? Je na tieto činnosti organizácia povinná získavať určité výnimky alebo povolenia? 


Čítajte viac...

Neziskové organizácie všeobecne: Výhody sociálnych podnikov

itretisektor >
Streda, 11. 04. 2018

Od 1. mája 2018 nadobúda účinnosť zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorý upravuje sektor sociálnej ekonomiky a nastavuje pravidlá tak, aby rozvoj sociálnej ekonomiky bol prínosom pre zvyšovanie zamestnanosti a upravuje systém podpory subjektov sociálnej ekonomiky. Odborný článok približuje systém podpory v sociálnom podnikaní zavedený spomínanou novou právnou úpravou.


Čítajte viac...

Legislatíva/Kultúrna spoločnosť: Stratégia rozvoja kultúry – Akčný plán na roky 2018 - 2020

itretisektor >
Streda, 11. 04. 2018

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky predložilo vláde Slovenskej republiky na rokovanie návrh úloh Akčného plánu na roky 2018 – 2020 k Stratégii rozvoja kultúry SR na roky 2014 – 2020.


Čítajte viac...

Osobné údaje: Zabezpečenie osobných údajov

itretisektor >
Pondelok, 09. 04. 2018
Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ majú na zabezpečenie osobných údajov viacero možností. Samotná úprava bezpečnosti bola prebratá z pôvodnej právnej úpravy bez významných zmien. Prevádzkovateľ alebo správca majú povinnosť najskôr posúdiť riziká, ktoré hrozia pri spracúvaní osobných údajov a následne s prihliadnutím na stav techniky, na náklady a rozsah rizika priať primerané technické opatrenia. S ohľadom na posúdenie špecifík každej operácie sa prevádzkovateľovi podľa čl. 12 GDPR ponúka viacero možností.
Čítajte viac...

Neziskové organizácie všeobecne: Získanie štatútu registrovaného sociálneho podniku

itretisektor >
Streda, 04. 04. 2018

Problematika sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania nebola doposiaľ v slovenskej legislatíve upravená žiadnym samostatným zákonom. Dňa 13. 3. 2018 schválila Národná rada Slovenskej republiky vládny návrh zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (ďalej len „Zákon o sociálnej ekonomike“). Tento zákon nadobudne účinnosť 1. 5. 2018.


Čítajte viac...