itretisektor |
 • ***Open data***

  prečítajte si odborný článok, ktorý vysvetľuje ako je možné využívať open data v novom režime GDPR
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

Predbežné výsledky 2% za rok 2010

itretisektor >
Piatok, 28. 01. 2011
Daňové riaditeľstvo SR zverejnilo plnenie štátneho rozpočtu k 31.12.2010, ktorého obsahom je aj informácia o podieli zaplatenej dane v prospech neziskových organizácií.
Čítajte viac...

Marcel Zajac sa vyjadril k otázke splnomocnenca

itretisektor >
Štvrtok, 27. 01. 2011
Moje poznanie toho, v akej reálnej situácii sa nachádzajú aktívni občania a ich inštitúcie mimovládne neziskové organizácie, ma často núti pochybovať o tom . . . 
Čítajte viac...

Aktualita: 2% z pohľadu zákona o verejnom obstarávaní

itretisektor >
Štvrtok, 27. 01. 2011

V krátkej dobe prinesieme stanovisko ohľadom vzťahu 2% dane k zákonu o verejnom obstarávaní.


Čítajte viac...

Stanovisko Evy Sirackej k otázke Splnomocnenca pre občiansku spoločnosť

itretisektor >
Štvrtok, 27. 01. 2011

Na rozdiel od štátov západnej Európy, kde funguje pre mimovládne organizácie pružná legislatíva, sa naša, i práca iných serióznych inštitúcií v tomto sektore v prospech celej spoločnosti nijako neuľahčuje...


Čítajte viac...

Stanovisko Grigorija Mesežnikova k otázke Splnomocnenca pre občiansku spoločnosť

itretisektor >
Štvrtok, 27. 01. 2011

Grigorij Mesežnikov: Podporujem myšlienku vytvorenia pozície splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti.


Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť: Seniori v slovenskej legislatíve

itretisektor >
Streda, 26. 01. 2011

Pojem staršia osoba/senior sa v sociálnej oblasti nepoužíva prakticky v žiadnej právnej úprave. Právne postavenie seniorov je obsahom viacerých právnych predpisov. Roztrieštenosť právnej úpravy tak môže mať za následok nedostatočnú ochranu starších ľudí na Slovensku.


Čítajte viac...

TS: Karpatská nadácia vyhlásila grantový program Spoločne pre región 2011

itretisektor >
Streda, 26. 01. 2011

Karpatská nadácia otvorila v spolupráci so spoločnosťou U. S. Steel Kosice, s.r.o., grantový program Spoločne pre región 2011


Čítajte viac...

Úrad vlády SR chce zrušiť Radu vlády pre mimovládne neziskové organizácie

itretisektor >
Streda, 26. 01. 2011

Úrad vlády SR predložil materiál, v ktorom navrhol redukciu poradných orgánov a zefektívnenie ich rokovaní a výstupov tak, aby prinášali potrebné výsledky.


Čítajte viac...