itretisektor |
  • Združenia, org. jednotky združení a organizácie s medzin. prvkom, splňte si zákonné povinnosti včas

    potrebné právne vzory na základe Zákona o registri MVO nájdete v ekniznica.itretisektor.sk
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  •  
    31.03. - 31.03.2019
    Schválenie rozpočtu neziskových organizácií a neinvestičných fondov

TS: Grantová výzva na podporu terénnych a ambulantných služieb pre seniorov

itretisektor >
Piatok, 04. 03. 2011

Nadácia SOCIA vyhlasuje grantovú výzvu na podporu terénnych a ambulantných služieb pre seniorov.


Čítajte viac...

TS: Na podporu projektov bezpečnosti na cestách venovali zamestnanci Stredoslovenskej energetiky symbolické šeky v hodnote 36 000 €

itretisektor >
Piatok, 04. 03. 2011

Zamestnanci Stredoslovenskej energetiky, a. s., odovzdali symbolické šeky na slávnostnom vyhlasovaní výsledkov internej hry Jazdím bez nehôd.


Čítajte viac...

TS: Rada DMS na svojom zasadnutí dňa 15. februára 2011 schválila aktiváciu hesla pre ďalších štrnásť neziskových organizácií

itretisektor >
Piatok, 04. 03. 2011

Rada DMS na svojom zasadnutí dňa 15. februára 2011 schválila aktiváciu hesla pre ďalších štrnásť neziskových organizácií.


Čítajte viac...

Rada vlády pre MVO zintegrovaná pod Radu vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

itretisektor >
Štvrtok, 03. 03. 2011

Vláda SR schválila redukciu svojich poradných orgánov.Čítajte viac...

TS: Nadácia Pontis sa stala certifikovaným tréningovým partnerom Global Reporting Initiative

itretisektor >
Štvrtok, 03. 03. 2011

Nadácia Pontis sa v konzorciu s maďarským Alternate Consulting a švajčiarskym Schwery Consulting stala certifikovaným partnerom medzinárodnej organizácie Global Reporting Initiative.


Čítajte viac...

TS: Stredoškoláci sa môžu zúčastniť medzinárodnej súťaže o NATO a vyhrať výlet do Čiernej Hory.

itretisektor >
Štvrtok, 03. 03. 2011

Od 1. Marca 2011 sa môžu aj slovenskí študenti stredných škôl zaregistrovať v rámci jedenásteho ročníka prestížnej medzinárodnej súťaže Aliante 2011.


Čítajte viac...

TS: 1 mesiac, 3 stretnutia, 90 dobrovoľníkov - lídrov

itretisektor >
Štvrtok, 03. 03. 2011

Deväťdesiat mladých lídrov z DOMKY uvažovalo nad sprevádzaním dobrovoľníkov vo svojich strediskách.


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: odklad povinnej školskej dochádzky

itretisektor >
Streda, 02. 03. 2011

Povinnú školskú dochádzku a jej plnenie upravuje § 19 zákona o výchove a vzdelávaní.Čítajte viac...