itretisektor |
 • ***Zápis na 2% dane na rok 2019***

  *** Od 1. 9. 2018 sa začína zápis prijímateľov 2 % z dane na rok 2019 do Notárskeho centrálneho registra !***
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 •  
  01.01. - 01.02.2019
  Povinná aktivácia e-schránok MNO
 •  
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu neziskových organizácií a neinvestičných fondov

Povinnosť neziskových organizácií platiť úhrady za služby RTS

itretisektor >
Streda, 02. 02. 2011

Oslobodené od platenia sú školy a predškolské zariadenia, zariadenia sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí. Ostatné neziskové organizácie . . . 


Čítajte viac...

Správa daní

itretisektor >
Streda, 02. 02. 2011

Čítajte viac...

Daň z nehnuteľností

itretisektor >
Streda, 02. 02. 2011

Čítajte viac...

Daň z motorových vozidiel

itretisektor >
Streda, 02. 02. 2011

Čítajte viac...

Daň z pridanej hodnoty

itretisektor >
Streda, 02. 02. 2011

Čítajte viac...

Dane

itretisektor >
Streda, 02. 02. 2011

Čítajte viac...

Dane všeobecne

itretisektor >
Streda, 02. 02. 2011

Čítajte viac...

Právo na vrátenie daru (úvahy de lege ferenda)

itretisektor >
Streda, 02. 02. 2011

Z hľadiska úvah de lege ferenda by budúca právna úprava darovacej zmluvy mala zakotviť tieto skutkové prípady, ktoré zakladajú právo na vrátenie daru:

a.    po uzavretí darovacej zmluvy dôjde k podstatnej zmene v hospodárskych pomeroch darcu a členov jeho rodiny,

b.    obdarovaný nesplní príkaz darcu alebo podmienky, pre ktoré bol dar poskytnutý,

c.    darovaním došlo ku skráteniu oprávnených nárokov tretích osôb (vyživované osoby, dedičia a veritelia darcu).

Rímske právo priznalo bezdetnému darcovi právo odvolať darovanie, ak sa mu po poskytnutí daru narodilo dieťa.


Čítajte viac...