itretisektor |

Grant - dary a granty

itretisektor >
Utorok, 21. 12. 2010

Čítajte viac...

Obdarovaný - Dary a granty

itretisektor >
Utorok, 21. 12. 2010

Čítajte viac...

Ministerstvo financií SR určilo vzory tlačív súvisiacich s príjmami zo závislej činnosti

itretisektor >
Utorok, 21. 12. 2010

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o určení vzoru tlačiva podľa § 39 ods. 9 písm. b) a § 39 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o používaní ostatných určených vzoroch tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti.


Čítajte viac...

Asociácia sa vyjadrila k schválenej novele zákona o sociálnych službách

itretisektor >
Pondelok, 20. 12. 2010
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb: Novela je signálom, že je vôľa riešiť nahromadené problémy v systéme poskytovania sociálnych služieb. Považujeme ju však za nedostatočnú.
Čítajte viac...