itretisektor |
 • Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. zabezpečuje zápisy do registra partnerov verejného sektora

  V prípade záujmu kontaktujte sekretariát Advokátskej kancelárie GPL + 421 917 701 358
 • Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. = odborný garant Centrálneho portálu pre tretí sektor

  www.gplegal.eu
 • *Rozhovor k novému Zákonu o registri partnerov verejného sektora z pohľadu neziskového sektora*

  Uverejnili sme pre Vás rozhovor zameraný na posúdenie povinnosti registrácie do registra partnerov verejného sektora z pohľadu neziskového sektora.
 • ***Výzva pre MNO v hodnote štvrť milióna EUR***

  Viac v tlačovej správe. TANS zároveň požiadala Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti o stanovisko podľa akých kritérií bude vyberať MNO zúčastňujúce sa na projekte.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

Registrácia do Zoznamu prijímateľov

itretisektor >
Štvrtok, 30. 09. 2010

Čítajte viac...

Ustanovenie rady školy na súkromnej škole

itretisektor >
Štvrtok, 30. 09. 2010

Som zriaďovateľom súkromnej strednej školy. Zaujíma ma, či musím na svojej škole ustanoviť radu školu, keďže podľa § 25 zákona o štátnej správe v školstve za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ.


Čítajte viac...

Zodpovednosť školy za bezpečnosť žiakov základnej školy na výlete

itretisektor >
Štvrtok, 30. 09. 2010

Podľa § 152 zákona č.248/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v platnom znení (ďalej len „Školský zákon“) školy a školské zariadenia pri výchove a vzdelávaní a pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a pri poskytnutí služieb povinné okrem iného zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí a žiakov.


Čítajte viac...

Postavenie cirkví a náboženských spoločností v právnom poriadku Slovenskej republiky

itretisektor >
Štvrtok, 30. 09. 2010

Existencia náboženských organizácií (cirkví a náboženských spoločností) je neoddeliteľnou súčasťou slovenskej spoločnosti. Zo strany štátu je ich postavenie právne upravené viacerými právnymi predpismi, spadajúcimi do rôznych odvetví práva. Sú to právne predpisy rôzneho stupňa právnej sily, ktorých základ sa zrodil súčasne so zmenami spoločenských pomerov na našom území v roku 1989.


Čítajte viac...

Dokumenty k poukázaniu 2% z dane

itretisektor >
Štvrtok, 30. 09. 2010

Čítajte viac...

Informácie k zverejneniu špecifikácie použitia 2% v Obchodnom Vestníku

itretisektor >
Štvrtok, 30. 09. 2010
Postup na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku
Čítajte viac...