itretisektor |
 • Združenia: Obmedzenie členskej základne

  Viac k tejto téme v spracovanej prípadovej štúdii.
 • Školská spoločnosť: Pracovné voľno zamestnanca pri kontinuálnom vzdelávaní

  Viac o tomto nároku v spracovanej prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

Vymenovanie riaditeľa školského zariadenia

itretisektor >
Utorok, 19. 10. 2010

Na aké dlhé obdobie je možné obsadiť voľné miesto riaditeľa školského zariadenie bez výberového konania?


Čítajte viac...

Vzniká Centrálna rada neziskového sektora

itretisektor >
Utorok, 19. 10. 2010

Centrálny portál pre neziskový sektor bude postupne zverejňovať mená expertov, ktorí prijali členstvo v Centrálnej rade neziskového sektora. Prvé zasadnutie sa bude venovať aj zmenám v režime daňových priznaní. 


Čítajte viac...

Platby do fondu opráv

itretisektor >
Pondelok, 18. 10. 2010

Čítajte viac...

Spôsob nadobudnutia vlastníctva k bytu

itretisektor >
Pondelok, 18. 10. 2010

Byt, tak ako každá iná nehnuteľnosť, môže byť vo vlastníctve všetkých subjektov práva a vo všetkých formách vlastníctva a spoluvlastníctva. Zákon č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len „ zákon“) taxatívne stanovuje spôsoby a formy nadobudnutia bytu.


Čítajte viac...

Dobrovoľná dražba bytu

itretisektor >
Pondelok, 18. 10. 2010

Čítajte viac...

Účtovanie pri správe obytných budov

itretisektor >
Pondelok, 18. 10. 2010

Čítajte viac...

Ukončenie správy bytov

itretisektor >
Pondelok, 18. 10. 2010

Čítajte viac...