itretisektor |
 • Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017

  Posledný deň uplynie 15.12.2016. Nepremeškajte šancu stať sa prijímateľom podielu zaplatenej dane. Viac info v políčku 2% z dane.
 • Ochrana osobných údajov

  O nevyhnutných opatreniach v rámci organizovania konferencie sa dočítate v prípadovej štúdii.
 • Povinnosť zriadeného prístupu riaditeľa do elektronickej schránky

  Viac v spracovanej prípadovej štúdii.
 • Zmeny v školskej legislatíve - schválené NRSR v prvom čítaní

  Stredné odborné školy pozor. V rámci prvého čítania bola schválená novela zákona o pedagogických zamestnancov a školského zákona. Zmeny sa týkajú SOŠ. Viac v spracovanej legislatívnej správe.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2016
  Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 • Po tomto termíne sa už dodatočne nedá zaregistrovať! 
  15.12. - 15.12.2016
  Posledný deň na registráciu do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 •  
  31.12. - 31.12.2016
  Posledný deň na použitie financií z 2%, získaných na účet v roku 2015 (za rok 2014)
 • Notárskou komorou SR. 
  15.01. - 15.01.2017
  Zverejnenie Zoznamu prijímateľov 2% pre rok 2017
 • Finančným riaditeľstvom SR 
  31.01. - 31.01.2017
  Zverejnenie ročného prehľadu prijímateľov 2% za rok 2016
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €

Podpora dobrovoľníctva zo strany štátu

itretisektor >
Štvrtok, 23. 09. 2010

Návrh legislatívneho zámeru právnej úpravy dobrovoľníctva, ktorý je zverejnený na verejnú diskusiu s cieľom pomôcť výkonu dobrovoľníckych aktivít a s cieľom zviditeľniť túto formu činnosti v odbornej ako aj laickej verejnosti.


Čítajte viac...

Štát - dobrovoľníctvo

itretisektor >
Štvrtok, 23. 09. 2010

V tejto časti Centrálneho portálu sa venujeme možnosti podpory dobrovoľníctva zo strany štátu a dotknutých rezortov. Cieľom je obojstranný záujem na pozitívnom riešení problémových oblastí tak, aby riešenia boli v prospech výkonu dobrovoľníckej činnosti.

Predovšetkým ide o problematiku vymedzenia výkonu dobrovoľníctva z pohľadu inštitútu nelegálnej práce, možnosti platenia sociálneho a zdravotného poistenia v prospech dobrovoľníkov vysielajúcou alebo prijímajúcou osobou, vymedzenia zákonného uznania výkonu dobrovoľníckej služby ako dôvodu na uvoľnenie zo zamestnania vo verejnom záujme bez náhrady mzdy v osobitných prípadoch a mnohé ďalšie otázky súvisiace s úlohami štátu vo vzťahu k dobrovoľníctvu.

Centrálny portál predkladá na diskusiu aj legislatívny zámer, ktorý by vymedzil aj úlohy štátu v tejto, stále právne nedostatočne upravenej, oblasti.


Čítajte viac...

Law on volunteering - Macedonia

itretisektor >
Štvrtok, 23. 09. 2010

Text predstavuje anglickú verziu Zákona o dobrovoľníctve platnom v Macedónsku.


Čítajte viac...

Zákon o dobrovoľníctve - Macedónia

itretisektor >
Štvrtok, 23. 09. 2010

Text predstavuje slovenský preklad macedónskeho Zákona o dobrovoľníctve.


Čítajte viac...

Zákon o dobrovolnické službě

itretisektor >
Štvrtok, 23. 09. 2010

Uvedený zákon upravuje podmienky, za ktorých štát - Česká republika - podporuje dobrovoľnícku službu organizovanú podľa tohoto zákona a vykonávanou dobrovoľníkmi bez nároku na odmenu.


Čítajte viac...

Dobrovoľníctvo v Českej republike

itretisektor >
Štvrtok, 23. 09. 2010

V Českej republike sa pod termínom „dobrovoľníctvo“ rozumie aktivita, ktorá je vykonávaná cielene, dobrovoľne, bez nároku na finančnú odplatu a pre dobro ostatných. Tak ako v ostatných postkomunistických krajinách je tento termín často chápaný negatívne. Komunistický režim používal dobrovoľníctvo ako nástroj na vykrytie absencie súkromného komerčného sektora.


Čítajte viac...

Dobrovoľníctvo v Európskej únii (Právne postavenie dobrovoľníkov v členských štátoch EÚ)

itretisektor >
Štvrtok, 23. 09. 2010

“Dobrovoľnícka služba je formou sociálnej participácie, vzdelávacou skúsenosťou a faktorom zamestnanosti a integrácie.“ (Biela kniha o mládeži, str.25)

Takýmto spôsobom definuje dobrovoľníctvo jeden z kľúčových dokumentov Európskej komisie „Biela kniha o mládeži“, ktorá určuje nové smerovanie európskej mládežníckej politiky a je záväzným dokumentom pre všetky členské štáty Európskej únie. Dobrovoľníctvo je jednou zo štyroch hlavných priorít, prikladá mu veľkú dôležitosť a potrebu rozvoja dobrovoľníckej služby na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.


Čítajte viac...