itretisektor |
  • Vážna novela zákona o neziskových organizáciách

    Osobná zodpovednosť členov správnej rady a riaditeľov n.o. - prelomenie zodpovednosti právnickej osoby prvýkrát v zákone o neziskových organizáciách - Centrálny portál pre neziskový sektor podáva podnet na RADU vlády pre MVO a Úrad splnomocnenca o okamžité riešenie tejto situácie
  • ***Úprava majetku neziskových organizácií***

    Dňa 15. 1. 2018 nadobudne účinnosť novela zákona č. 4/2018 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z., ktorou sa upraví nakladanie s majetkom neziskových organizácií. Viac v zverejnenej legislatívnej správe.
  • ***Newsletter č. 3***

    V stredu sme zaslali v poradí 3. Newsleter, v ktorom nájdete, mimo iné, aj manuál na prihlasovanie sa do elektronických schránok.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Holandská obchodná komora podporí projekt detí v tiesni

itretisektor >
Pondelok, 29. 11. 2010

Na tradičnej novembrovej výročnej charitatívnej večeri Holandskej obchodnej komory v Slovenskej republike podporila sumou 16 000 EUR Krízové centrum pre deti v tiesni Náruč zo Žiliny. Náruč už viac ako 10 rokov pomáha deťom v tiesni a od roku 2000 prešlo Náručou už viac ako 1000 detí.


Čítajte viac...

TS: Mikulášsky darček pre nevidiacich ľudí

itretisektor >
Pondelok, 29. 11. 2010

Nedávno si celý svet pripomenul Svetový deň nevidiacich, ktorý bol 13. novembra 2010. Pri tejto príležitosti organizuje Základná organizácia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Púchove spolu s mestom Púchov benefičný koncert.


Čítajte viac...

TS: Cena za sociálnu integráciu

itretisektor >
Pondelok, 29. 11. 2010

O Cenu Nadácie ERSTE za sociálnu integráciu sa do 15. decembra 2010 môžu uchádzať organizácie mimovládneho sektora, občianske združenia, nadácie, náboženské komunity, verejný sektor i médiá. Podmienkou je, aby prihlásili už realizované alebo práve prebiehajúce projekty podporujúce sociálnu integráciu.


Čítajte viac...

Vnútorné pokyny pre organizačné jednotky občianskeho združenia

itretisektor >
Nedeľa, 28. 11. 2010
Zriaďovateľ organizačných jednotiek občianskeho združenia, ktoré majú vlastnú právnu subjektivitu, môže vnútorným predpisom spracovať jednotný metodický pokyn k nakladaniu s majetkom a metódam oceňovania a odpisovania majetku, ktorý bude uplatňovaný u všetkých zriadených organizačných jednotkách.

Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť: Zmeny v sociálnej legislatíve v rokoch 2011- 2014

itretisektor >
Nedeľa, 28. 11. 2010

Prinášame Vám výber zo strategického materiálu Sociálnej rady neziskového sektora. Úplné znenie bude zverejnené po zasadnutí Sociálnej rady 19.12.2010. Strategický materiál prinesie návrhy na rozvoj sociálnej legislatívy na obdobie rokov 2011 - 2014. 


Čítajte viac...

Nové daňové priznania sa dotknú aj 2% dane

itretisektor >
Piatok, 26. 11. 2010

Nové tlačivá daňových priznaní pre právnické osoby sa dotknú aj 2% dane. Čítajte viac...