itretisektor |
 • Daňový výdavok súvisiaci so zakúpením automobilu v zahraničí

  Je poplatok, ktorý zaplatila MNO za účelom uvedenia zakúpeného auta do užívania daňovým poplatkom? Odpoveď môžete nájsť v spracovanej prípadovej štúdii.
 • ***Členský príspevok v športe - občianske združenia***

  Všetko o novej právnej úprave týkajúcej sa vyberania členských príspevkov v športe a jej dopade na občianske združenia (športové kluby) si môžete prečítať v spracovanom odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • len tie MNO, ktorých úhrn 2% za rok 2014 je vyšší ako 3 320 EUR.  
  15.05. - 31.05.2016
  Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku

Oslobodenie od dane - DPH

itretisektor >
Štvrtok, 26. 08. 2010

Čítajte viac...

Základ dane - daň z pridanej hodnoty

itretisektor >
Streda, 25. 08. 2010

Čítajte viac...

Minister kultúry a cestovného ruchu nenavrhol konkrétny model financovania cirkví

itretisektor >
Utorok, 24. 08. 2010

V utorok 17. augusta 2010 rakúska katolícka tlačová agentúra písala o návrhoch na zmenu financovania cirkví na Slovensku. Uviedla, že SaS diskutuje o modeli, podľa ktorého by veriaci mali odvádzať okrem 18 % dane z príjmov 1 % pre cirkvi a náboženské spoločnosti. Minister kultúry a cestovného ruchu podľa rakúskej katolíckej tlačovej agentúry hovoril aj o alternatíve možného oddelenia cirkvi od štátu.


Čítajte viac...

Doplatky za lieky budú mať svoj strop

itretisektor >
Pondelok, 23. 08. 2010

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Čítajte viac...

Jednoduché účtovníctvo

itretisektor >
Štvrtok, 12. 08. 2010

Čítajte viac...

Zásoby v jednoduchom účtovníctve

itretisektor >
Štvrtok, 12. 08. 2010

Čítajte viac...

Finančný majetok

itretisektor >
Štvrtok, 12. 08. 2010

Čítajte viac...