itretisektor |
 • Nový zoznam prijímateľov 2% z dane na rok 2017 zverejnený

  Prinášame Vám oficiálny zoznam prijímateľov 2% na rok 2017.
 • Novela zákona o účtovníctve a možnosť verejnosti zapojiť sa do tvorby návrhu

  Neziskové účtovné jednotky pozor. Plánovaný návrh novely zákona o účtovníctve sa má dotknúť aj obsahu výročných správ. Viac v tlačovej správe.
 • ***Legislatíva - občianske združenia***

  Prinášame pre Vás legislatívnu správu k návrhu novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MVSR, v rámci ktorého sa reaguje aj na požiadavky občianskych združení, týkajúcich sa zabezpečovania finančných prostriedkov na technické zhodnotenie budov hasičských staníc, hasičských zbrojníc a hasičskej techniky.
 • ***Predbežná informácia k návrhu zákona o registri MNO***

  Viac v tlačovej správe.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Finančným riaditeľstvom SR 
  31.01. - 31.01.2017
  Zverejnenie ročného prehľadu prijímateľov 2% za rok 2016
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

Lehota použitia súhlasu k výpovedi odborovej organizácie

itretisektor >
Nedeľa, 26. 09. 2010

Autor odpovedá na otázku ohľadom lehoty, počas ktorej je zamestnávateľ povinný použiť súhlas odborovej organizácie s výpoveďou zamestnanca, ktorý pred doručením výpovede zostal práceneschopný.


Čítajte viac...

Platnosť kolektívnej zmluvy, ak zamestnávateľ nie je členom zväzu zamestnávateľa

itretisektor >
Nedeľa, 26. 09. 2010

Autor odpovedá na otázku, či podniková kolektívna zmluva, uzavretá medzi závodnou organizáciou odborového zväzu a zamestnávateľom, je platná, i napriek tomu, že nespĺňa požiadavky vyplývajúce z kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.


Čítajte viac...

Postup prijímania a schvaľovania volebného poriadku v spoločnosti. kde pôsobia dve odborové organizácie

itretisektor >
Nedeľa, 26. 09. 2010

Autor odpovedá na otázku ohľadom postupu pri prijímaní a schvaľovaní volebného poriadku pre voľby členov dozornej rady v prípade, ak u zamestnávateľa pôsobia dve odborové organizácie.


Čítajte viac...

Kolektívna zmluva a tvorba sociálneho fondu

itretisektor >
Nedeľa, 26. 09. 2010

Autor odpovedá na otázku ohľadom povinnosti zamestnávateľa tvoriť sociálny fond v súlade s kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa.


Čítajte viac...

Zmena podmienok odmeňovania v kolektívnej zmluve

itretisektor >
Nedeľa, 26. 09. 2010

Autor odpovedá na otázku ohľadom zmeny dohodnutých podmienok odmeňovania v kolektívnej zmluve.


Čítajte viac...

Obstaranie dlhodobého majetku z dotácií

itretisektor >
Sobota, 25. 09. 2010

Príspevok je zameraný na účtovanie investičných dotácií a pravidlá účtovania obstarania dlhodobého majetku z investičných dotácií. Časť príspevku je venovaná aj účtovaniu prevádzkových dotácií, dotácií na úhradu úrokov a dotácií na nákup motorového vozidla - šrotovného.


Čítajte viac...

Zástupcovia zamestnancov podľa Zákonníka práce - časť 1

itretisektor >
Sobota, 25. 09. 2010

Zákonník práce (zákon č. 311/2001 Z. z. v platnom znení) v § 11a Všeobecných ustanovení vymedzuje, kto pri riešení zložitých pracovnoprávnych vzťahov so zamestnávateľom zastupuje zamestnancov. Medzi zástupcov zamestnancov v súlade s citovaným ustanovením radíme príslušný odborový orgán, zamestnaneckú radu, zamestnaneckého dôverníka a zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť práce.


Čítajte viac...

Zástupcovia zamestnancov podľa Zákonníka práce - časť 2

itretisektor >
Sobota, 25. 09. 2010

Zákonník práce (zákon č. 311/2001 Z. z. v platnom znení) v § 11a Všeobecných ustanovení vymedzuje, kto pri riešení zložitých pracovnoprávnych vzťahov so zamestnávateľom zastupuje zamestnancov. Medzi zástupcov zamestnancov v súlade s citovaným ustanovením radíme príslušný odborový orgán, zamestnaneckú radu, zamestnaneckého dôverníka a zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť práce.


Čítajte viac...