itretisektor |
 • ***Povinná aktivácia elektronických schránok***

  Povinná aktivácia elektronických schránok právnických osôb nezapísaných do obchodného registra sa posúva na 1. 2. 2019.
 • *** Posledný deň na podanie daňového priznania***

  Lehota na podanie daňového priznania
 • Newsletter č. 12.

  V stredu sme rozoslali Newsletter č. 12, ktorý obsahuje informácie o osobných údajoch, charitatívnej reklame a pod.
 • ***Charitatívna reklama***

  V prípadovej štúdii sa dozviete, akým spôsobom je možné preukázať použitie zaplatenej dane na účely charitatívnej reklamy.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Žiadne udalosti.

Neziskový sektor a zmeny v systéme štátnych dotácií

itretisektor >
Pondelok, 13. 12. 2010

Centrálna rada : Štátne dotácie pre neziskový sektor musia prejsť na efektívny a inovatívny systém prospešný pre neziskové organizácie.


Čítajte viac...

Cirkevná spoločnosť: Dotácie Úradu vlády aj pre cirkevné inštitúcie

itretisektor >
Nedeľa, 12. 12. 2010

Cirkevné inštitúcie môžu dostať na svoje aktivity od roku 2011 štátne dotácie . . . 


Čítajte viac...

Verejná prospešnosť v zákonnej úprave

itretisektor >
Nedeľa, 12. 12. 2010
Môže všeobecne prospešné služby poskytovať len právnická osoba, ktorá má formu neziskovej organizácie?
Čítajte viac...

ZMOS a pripomienky k návrhu nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve

itretisektor >
Piatok, 10. 12. 2010
ZMOS nesúhlasí s predloženým návrhom nariadenia vlády SR.
Čítajte viac...

Štátne dotácie na sociálne bývanie

itretisektor >
Piatok, 10. 12. 2010

Čítajte viac...

Štátne dotácie v oblasti kultúry

itretisektor >
Piatok, 10. 12. 2010

Čítajte viac...

Štátne dotácie v pôsobnosti MPSVaR SR

itretisektor >
Piatok, 10. 12. 2010

Čítajte viac...

Definitívne vzory daňových priznaní

itretisektor >
Piatok, 10. 12. 2010

Od 1. januára budú daňovníci vypĺňať nové tlačivá daňových priznaní k dani z príjmov a k dani z pridanej hodnoty.


Čítajte viac...