itretisektor |
  • Postup krokov na registráciu do Zoznamu prijímateľov - zaktualizovaný

    Viac informácií môžete nájsť v tlačovej správe, uverejnenej v dolnej časti portálu.
  • ***Zdaňovanie autorských odmien po novom***

    Vypracovali sme pre Vás odborný článok, zameraný na zmeny týkajúce sa zdaňovania autorských odmien.
  • Prečo „novela zákona o športe“ nemení postavenie profesionálnych športovcov?

    Viac na túto tému v odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Založenie nadácie

itretisektor >
Pondelok, 06. 09. 2010

Nadácia vzniká dňom zápisu nadácie do registra nadácií. Konanie o zápis nadácie do registra nadácií sa začína odo dňa, keď bol ministerstvu doručený návrh na zápis do registra nadácií. Návrh podáva ministerstvu správca nadácie, pričom jeho podpis musí byť úradne osvedčený.


Čítajte viac...

Založenie nadácie

itretisektor >
Pondelok, 06. 09. 2010

Konanie o zápis nadácie do registra nadácií sa začína odo dňa, keď bol ministerstvu doručený návrh na zápis do registra nadácií. Návrh podáva ministerstvu správca nadácie, pričom jeho podpis musí byť úradne osvedčený.


Čítajte viac...

Založenie nadácie

itretisektor >
Pondelok, 06. 09. 2010

Nadácia je, v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách v platnom znení (ďalej len „zákon o nadáciách“), účelové združenie majetku, ktorý slúži na podporu verejnoprospešného účelu. Jej podstatou je majetok tvorený nadačným imaním, nadačným fondom a ostatným majetkom nadácie. Nadačné imanie je majetok nadácie zapísaný do registra nadácií.


Čítajte viac...

Cirkev, cirkevné inštitúcie a účtovníctvo

itretisektor >
Pondelok, 06. 09. 2010

Podľa § 9 ods. 2 písm. d) zákona o účtovníctve v sústave jednoduchého účtovníctva môže účtovať cirkev a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu a ak nepodnikajú.

1. Čo sa na účely tohto zákona považuje za podnikanie?

2. Možno na účely zákona o účtovníctve považovať za podnikanie aj podnikanie (ekonomickú činnosť) v zmysle zákona o DPH?


Čítajte viac...

Univerzita 1.SNSC

itretisektor >
Pondelok, 06. 09. 2010

Čítajte viac...

Dôležité linky

itretisektor >
Pondelok, 06. 09. 2010

Čítajte viac...

Editoriál

itretisektor >
Pondelok, 06. 09. 2010
Nový komunikačný priestor 1.SNSC na šírenie našich názorov, stanovísk a vyjadrení k rôznym témam.
Čítajte viac...