itretisektor |
 • ***Zápis do registra právnických osôb v športe ***

  V prípadovej štúdii sme pripravili návod na zápis právnickej osoby do registra právnických osôb v športe.
 • ***Zdravotný preukaz pre opatrovateľky***

  Je opatrovateľka v zariadení sociálnych služieb, ktorá manipuluje s potravinami, povinná mať zdravotný preukaz?
 • ***Výpočet dovolenky zamestnanca***

  Akým spôsobom sa vypočíta dovolenka zamestnancovi s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom?
 • ***Uznanie osvedčenia učiteľa***

  V prípadovej štúdii sa dozviete, či je možné uznať osvedčenie nadobudnuté prostredníctvom overenia profesijných kompetencií.
 • ***Záchranná činnosť na lyžiarskej trati***

  Môže dobrovoľník vykonávať záchrannú činnosť na lyžiarskej trati?
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2017
  Registrácia prijímateľov 2% u notára.

Od 01.01. 2011 zmena v mechanizme 2% dane

itretisektor >
Pondelok, 15. 11. 2010
Najdôležitejšia zmena daňovej asignácie sa týka postupného znižovania poukazovania podielu zaplatenej dane z 2 % na pol percenta, ktorá má účinnosť až od 1. januára 2011
Čítajte viac...

Tok štatistických údajov a systém financovania súkromných škôl

itretisektor >
Pondelok, 15. 11. 2010

Systém financovania súkromných škôl sa uskutočňuje cestou poukazovania výnosov daní z príjmov fyzických osôb prostredníctvom štátneho rozpočtu obciam, ktoré tieto finančné prostriedky následne zasielajú zriaďovateľom.


Čítajte viac...

Štátne dotácie a neziskový sektor

itretisektor >
Pondelok, 15. 11. 2010

V súlade so závermi rokovania členov Centrálnej rady neziskového sektora so štátnym tajomníkom MF SR dôjde k spracovaniu  návrhu poskytovania štátnych dotácií pre organizácie neziskového sektora.


Čítajte viac...

Obmedzenie výkonu inej zárobkovej činnosti vedúceho zamestnanca súkromnej školy

itretisektor >
Pondelok, 15. 11. 2010

Je možné aby riaditeľ jednej zo súkromných škôl, ktorý je zároveň štatutárnym orgánom vykonával funkciu riaditeľa aj na inej súkromnej škole zriadenej tou istou právnickou osobou / zriaďovateľom?


Čítajte viac...

Návrh nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z.

itretisektor >
Piatok, 12. 11. 2010
Návrh nariadenia vlády v medzirezortnom pripomienkovom konaní.
Čítajte viac...

TS: Limeriky pre nevidiace deti

itretisektor >
Piatok, 12. 11. 2010

„Keď nás nemôžete vidieť, aspoň nás budete počuť...“


Čítajte viac...

Účtovné postupy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania

itretisektor >
Štvrtok, 11. 11. 2010

MF SR predložilo Návrh Opatrenia MF/24975/2010-74. Pripravený návrh zrušuje opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002 č. 22602/2002-92.Čítajte viac...

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport po 1.krát v svojej histórií zriadil samostatnú Komisiu pre šport.

itretisektor >
Štvrtok, 11. 11. 2010

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport po 1.krát v svojej histórií zriadil samostatnú Komisiu pre šport. Komisiu bude viesť bývalý splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport Dušan Galis. 


Čítajte viac...