itretisektor |
 • ***Pojednávanie v izbe klienta***

  Môže zariadenie sociálnych služieb umožniť súdu, aby sa hlavné pojednávanie konalo v izbe pacienta, ktorý kvôli svojmu zdravotnému stavu nie je schopný dostaviť sa na súd napriek tomu, že on s takýmto postupom nesúhlasí?
 • ***Vzor zmluvy o charitatívnej reklame***

  V elektronickej knižnici môžete nájsť vzor zmluvy o charitatívnej reklame.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Od 25. 5. 2018 začne platiť nová právna úprava týkajúca sa ochrany osobných údajov fyzických osôb. 
  09.05. - 25.05.2018
  *** GDPR ***

Investovanie v roku 2010: Komodity

itretisektor >
Piatok, 31. 12. 2010
Pokračujeme v hodnotení investovania - teraz do hlavných komodít.
Čítajte viac...

Najčastejšie uzatvárané zmluvy v neziskovom sektore a daňová uznateľnosť výdavkov II.

itretisektor >
Piatok, 31. 12. 2010

V oblasti mimovládnych organizácií sú aj peniaze poskytnuté mimovládnym organizáciám za reklamu jedným z dôležitých spôsobov rozvíjania a podporovania všeobecno-prospešných aktivít mimovládneho sektoru. 


Čítajte viac...

Investovanie v roku 2010: Ako sa darilo?

itretisektor >
Štvrtok, 30. 12. 2010
Ako dopadlo investovanie na akciových trhoch v roku 2010? Kde sa MVO oplatilo v roku 2010 investovať a kde naopak nie?
Čítajte viac...

Prezident vrátil Národnej rade SR "malú" novelu školského zákona

itretisektor >
Štvrtok, 30. 12. 2010
Novela týkajúca sa škôl bola vrátená prezidentom do Národnej rady SR.
Čítajte viac...

História a súčasnosť rozvoja divadiel

itretisektor >
Streda, 29. 12. 2010

Divadelné prejavy na území Slovenska možno doložiť už od ranného stredoveku vo forme náboženskej drámy aj vystúpeniami jokulátorov, ktorí tu dostávajú zjavné slovanské pomenovanie - igrici. V ľudových vrstvách sa rozvíjali mnohoraké formy divadla. Z neho sa dodnes zachovali početné prejavy dokazujúce jeho starobylý slovanský pôvod a východiskové magické či obradové funkcie.


Čítajte viac...

Očakávané Nariadenie vlády o podielových daniach vyšlo v Zbierke zákonov SR

itretisektor >
Streda, 29. 12. 2010
Pre neštátne školské zariadenia aktuálne prinášame text nového nariadenia vlády č.531/2010, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

Čítajte viac...

Kultúrna spoločnosť: Divadlo ako právna forma v neštátnom sektore neexistuje.

itretisektor >
Utorok, 28. 12. 2010

Divadlo ako právna forma v neštátnom sektore neexistuje, vyplýva to z analýzy zákona o divadelnej činnosti.


Čítajte viac...

Poskytovatelia sociálnych služieb v systéme štátnych dotácií

itretisektor >
Utorok, 28. 12. 2010

Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb môžu od 01.01.2011 do 28.02.2011 podať žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb


Čítajte viac...