itretisektor |
 • Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017

  Posledný deň uplynie 15.12.2016. Nepremeškajte šancu stať sa prijímateľom podielu zaplatenej dane. Viac info v políčku 2% z dane.
 • Ochrana osobných údajov

  O nevyhnutných opatreniach v rámci organizovania konferencie sa dočítate v prípadovej štúdii.
 • Zmeny v školskej legislatíve - schválené NRSR v prvom čítaní

  Stredné odborné školy pozor. V rámci prvého čítania bola schválená novela zákona o pedagogických zamestnancov a školského zákona. Zmeny sa týkajú SOŠ. Viac v spracovanej legislatívnej správe.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2016
  Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 • Po tomto termíne sa už dodatočne nedá zaregistrovať! 
  15.12. - 15.12.2016
  Posledný deň na registráciu do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 •  
  31.12. - 31.12.2016
  Posledný deň na použitie financií z 2%, získaných na účet v roku 2015 (za rok 2014)
 • Notárskou komorou SR. 
  15.01. - 15.01.2017
  Zverejnenie Zoznamu prijímateľov 2% pre rok 2017
 • Finančným riaditeľstvom SR 
  31.01. - 31.01.2017
  Zverejnenie ročného prehľadu prijímateľov 2% za rok 2016
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €

Dobrovoľníctvo v Európskej únii (Právne postavenie dobrovoľníkov v členských štátoch EÚ)

itretisektor >
Štvrtok, 23. 09. 2010

“Dobrovoľnícka služba je formou sociálnej participácie, vzdelávacou skúsenosťou a faktorom zamestnanosti a integrácie.“ (Biela kniha o mládeži, str.25)

Takýmto spôsobom definuje dobrovoľníctvo jeden z kľúčových dokumentov Európskej komisie „Biela kniha o mládeži“, ktorá určuje nové smerovanie európskej mládežníckej politiky a je záväzným dokumentom pre všetky členské štáty Európskej únie. Dobrovoľníctvo je jednou zo štyroch hlavných priorít, prikladá mu veľkú dôležitosť a potrebu rozvoja dobrovoľníckej služby na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.


Čítajte viac...

Dobrovoľníctvo v Rakúsku

itretisektor >
Štvrtok, 23. 09. 2010

V Rakúsku neexistuje zákon, ktorý samostatne upravuje dobrovoľnícku prácu. Existuje mnoho zákonov, ktoré úpravu špecifickú oblasť dobrovoľníckej práce ako napríklad dobrovoľní hasiči alebo záchranárske tímy. Momentálne prebieha živá diskusia o potrebe zavedenia samostatného dobrovoľníckeho zákona.


Čítajte viac...

Dobrovoľníctvo v Grécku

itretisektor >
Štvrtok, 23. 09. 2010

V Grécku neexistuje právna definícia termínu dobrovoľník. Grécka federácia neziskových organizácií definuje dobrovoľnícku prácu ako časovo neobmedzenú aktivitu, ktorá je všeobecne prospešná pre spoločnosť a nevzniká pri nej nárok na finančnú odmenu.


Čítajte viac...

Dobrovoľníctvo v Estónsku

itretisektor >
Štvrtok, 23. 09. 2010

Koncept dobrovoľníckej práce v Estónsku vyvinuli organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi. Dobrovoľník je definovaný ako osoba poskytujúca služby nie vo vlastný prospech, dobrovoľne a bez nároku na finančnú odmenu. Osoba, ktorá poskytuje hmotné alebo finančné zabezpečenie nie je považovaná za dobrovoľníka.


Čítajte viac...

Dobrovoľníctvo v Dánsku

itretisektor >
Štvrtok, 23. 09. 2010

V Dánsku neexistuje zákon, ktorý samostatne upravuje dobrovoľnícku prácu. Z tohto dôvodu sú dobrovoľníci veľakrát chybne zaradení do systému sociálnej podpory a daňovému zaťaženiu. Dobrovoľnícka služba na plný úväzok podlieha špeciálnym legislatívnym obmedzeniam. 


Čítajte viac...

Právna úprava dobrovoľníctva

itretisektor >
Štvrtok, 23. 09. 2010

Súčasná slovenská legislatíva problematiku dobrovoľníctva komplexne neupravuje. Čiastočne upravuje dve jeho špecifické formy – dobrovoľnícku službu vykonávanú nezamestnanými ako formu aktivačnej činnosti v rámci Zákona NRSR č. 330/2008 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a mládežnícke dobrovoľníctvo v rámci Zákona NRSR č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou.


Čítajte viac...

Vysielajúca a prijímajúca osoba - dobrovoľníctvo

itretisektor >
Štvrtok, 23. 09. 2010

Vysielajúcou organizáciou je právnická osoba, ktorá dobrovoľníkov vyberá, eviduje, pripravuje pre výkon dobrovoľníckej služby a uzatvára s nimi zmluvu o výkone dobrovoľníckej služby v zmysle platnej právnej úpravy daného štátu.

Prijímajúcou osobou bude potom organizácia, pre ktorej potrebu bude dobrovoľnícka služba vykonávaná, pričom má spôsobilosť uzatvoriť zmluvu s vysielajúcou organizáciou v zmysle právnej úpravy konkrétneho štátu a bude schopná plniť záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy.

V tejto časti Centrálneho portálu sa venujeme problematike vysielajúcej a priímajúcej osoby, ktoré pôsobia v prostredí neziskového sektora, a to v kontexte súčasnej právnej úpravy a možností ich pôsobenia, vrátane legislatívneho zámeru na zlepšenie súčasného stavu, ktorý je pre potreby neziskového sektora nepostačujúci.


Čítajte viac...

Pracovný pomer na určitú dobu

itretisektor >
Štvrtok, 23. 09. 2010


Čítajte viac...